Pytania otagowane jako variance

Oczekiwane kwadratowe odchylenie zmiennej losowej od jej średniej; lub średnie kwadratowe odchylenie danych o ich średniej.

10
Jak wyjaśniłbyś kowariancję komuś, kto rozumie tylko średnią?
... zakładając, że jestem w stanie poszerzyć swoją wiedzę na temat wariancji w intuicyjny sposób (intuicyjnie rozumiem „wariancję” ) lub mówiąc: Jest to średnia odległość wartości danych od „średniej” - i ponieważ wariancja jest kwadratowa jednostki, bierzemy pierwiastek kwadratowy, aby utrzymać te same jednostki, co nazywa się odchyleniem standardowym. Załóżmy, …


7
Odchylenie i wariancja w walidacji krzyżowej z pominięciem jednego wyjścia a K-krotnie
Jak różnią się różne metody walidacji krzyżowej pod względem wariancji modelu i stronniczości? Moje pytanie jest częściowo motywowane tym wątkiem: optymalna liczba fałdów w krzyżowej walidacji - fold: czy pominięcie CV zawsze jest najlepszym wyborem? KKKK. Odpowiedź sugeruje, że modele wyuczone z krzyżową walidacją typu „pomijaj jeden” mają wyższą wariancję …


3
Przykład: regresja LASSO z użyciem glmnet dla wyniku binarnego
Zaczynam bawić sięglmnet za pomocą regresji LASSO, gdzie moje wyniki zainteresowania są dychotomiczne. Poniżej utworzyłem małą próbną ramkę danych: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91, …
77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

8
Wygeneruj zmienną losową ze zdefiniowaną korelacją z istniejącą zmienną (zmiennymi)
Dla badań symulacyjnych mam do generowania zmiennych losowych, które wykazują prefined (populacji) korelację do istniejącej zmiennej .YYY I spojrzał w Ropakowaniach copula, a CDVinektóre mogą powodować przypadkowe wielowymiarowych rozkładów danej struktury zależności. Nie można jednak naprawić jednej z powstałych zmiennych do istniejącej zmiennej. Wszelkie pomysły i linki do istniejących funkcji …

5
Jak dokładnie statystycy zgodzili się używać (n-1) jako obiektywnego estymatora wariancji populacji bez symulacji?
Wzór na wariancję obliczeniową ma w mianowniku:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Zawsze zastanawiałem się dlaczego. Wydaje się jednak, że czytanie i oglądanie kilku dobrych filmów o tym „dlaczego” jest dobrym obiektywnym oszacowaniem wariancji populacji. Natomiast nie docenia i przecenia wariancję populacji.n ( n - 2 )(n−1)(n−1)(n-1)nnn(n−2)(n−2)(n-2) Ciekawe, czy …


5
Jaka jest różnica między N a N-1 w obliczaniu wariancji populacji?
Nie zrozumiałem, dlaczego tak jest, Ni N-1podczas obliczania wariancji populacji. Kiedy korzystamy Ni kiedy korzystamy N-1? Kliknij tutaj, aby uzyskać większą wersję Mówi, że gdy populacja jest bardzo duża, nie ma różnicy między N i N-1, ale nie mówi, dlaczego na początku występuje N-1. Edycja: Proszę nie mylić ni n-1które …3
Interpretacja predyktora i / lub odpowiedzi transformowanej logarytmicznie
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 


1
Obliczanie wariancji Kappa Cohena (i standardowych błędów)
Statystyka Kappa ( ) została wprowadzona w 1960 roku przez Cohena [1] w celu zmierzenia zgodności między dwoma wskaźnikami. Ta wariancja była jednak źródłem sprzeczności od dłuższego czasu.κκ\kappa Moje pytanie dotyczy tego, które jest najlepsze obliczenie wariancji do zastosowania z dużymi próbkami. Jestem skłonny wierzyć, że ten przetestowany i zweryfikowany …


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.