Pytania otagowane jako generalized-linear-model

Uogólnienie regresji liniowej pozwalające na relacje nieliniowe za pomocą „funkcji łącza” oraz na wariancję odpowiedzi zależną od przewidywanej wartości. (Nie należy mylić z „ogólnym modelem liniowym”, który rozszerza zwykły model liniowy na ogólną strukturę kowariancji i reakcję wielowymiarową).


4
Wykresy diagnostyczne dla regresji zliczania
Jakie wykresy diagnostyczne (i być może testy formalne) są najbardziej przydatne dla regresji, w których wynikiem jest zmienna licząca? Szczególnie interesują mnie modele Poissona i modele dwumianowe ujemne, a także ich odpowiedniki zerowe i przeszkodowe. Większość źródeł, które znalazłem, po prostu kreśli wartości resztkowe w stosunku do dopasowanych wartości bez …

4
Kiedy stosować GLM gamma?
Rozkład gamma może przybierać dość szeroki zakres kształtów, a biorąc pod uwagę związek między średnią a wariancją poprzez jego dwa parametry, wydaje się on odpowiedni do radzenia sobie z heteroskedastycznością w danych nieujemnych, w sposób, w jaki transformowany logarytmicznie OLS może nie obejdzie się bez WLS ani jakiegoś estymatora VCV …

3
Przykład: regresja LASSO z użyciem glmnet dla wyniku binarnego
Zaczynam bawić sięglmnet za pomocą regresji LASSO, gdzie moje wyniki zainteresowania są dychotomiczne. Poniżej utworzyłem małą próbną ramkę danych: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, 0.91, …
77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

5
Jakie są nowoczesne, łatwe w użyciu alternatywy dla regresji stopniowej?
Mam zestaw danych z około 30 zmiennymi niezależnymi i chciałbym zbudować uogólniony model liniowy (GLM) w celu zbadania zależności między nimi a zmienną zależną. Wiem, że metoda, której nauczono mnie w tej sytuacji, stopniowa regresja, jest obecnie uważana za grzech statystyczny . Jakie nowoczesne metody wyboru modelu należy zastosować w …

4
Jaka jest różnica między „funkcją łącza” a „kanoniczną funkcją łącza” dla GLM
Jaka jest różnica między terminami „funkcja łącza” i „kanoniczna funkcja łącza”? Czy są też (teoretyczne) zalety używania jednego nad drugim? Na przykład binarna zmienna odpowiedzi może być modelowana przy użyciu wielu funkcji łącza, takich jak logit , probit itp. Jednak logit tutaj jest uważany za „kanoniczną” funkcję łącza.

1
Jak interpretować współczynniki w regresji Poissona?
Jak mogę zinterpretować główne efekty (współczynniki dla fikcyjnego czynnika) w regresji Poissona? Załóżmy następujący przykład: treatment <- factor(rep(c(1, 2), c(43, 41)), levels = c(1, 2), labels = c("placebo", "treated")) improved <- factor(rep(c(1, 2, 3, 1, 2, 3), c(29, 7, 7, 13, 7, 21)), levels = c(1, 2, 3), labels = …

3
Co oznaczają reszty w regresji logistycznej?
Odpowiadając na to pytanie, John Christie zasugerował, że dopasowanie modeli regresji logistycznej należy oceniać poprzez ocenę reszt. Znam sposób interpretowania reszt w OLS, są one w tej samej skali co DV i bardzo wyraźnie różnica między y przewidywana przez model y. Jednak w przypadku regresji logistycznej w przeszłości zwykle badałem …

1
Dlaczego transformacja pierwiastka kwadratowego jest zalecana dla danych zliczania?
Często zaleca się, aby wziąć pierwiastek kwadratowy, gdy zliczasz dane. (Aby zapoznać się z niektórymi przykładami CV, patrz odpowiedź @ Harveya Motulsky'ego tutaj lub odpowiedź @ whubera tutaj .) Z drugiej strony, podczas dopasowywania uogólnionego modelu liniowego ze zmienną odpowiedzi rozmieszczoną jako Poisson, log jest łącznikiem kanonicznym . Jest to …

4
Wybór pomiędzy LM i GLM dla zmiennej odpowiedzi przekształconej logarytmicznie
Staram się zrozumieć filozofię stojącą za używaniem Uogólnionego Modelu Liniowego (GLM) vs Modelu Liniowego (LM). Poniżej utworzyłem przykładowy zestaw danych, w którym: log( y) = x + εlog⁡(y)=x+ε\log(y) = x + \varepsilon W przykładzie nie ma błędu w funkcji wielkości y , więc założyłbym , że najlepszy byłby model liniowy …

9
Zaawansowane książki z zaleceniami statystycznymi
Na tej stronie znajduje się kilka wątków z zaleceniami dotyczącymi książek na temat statystyk wprowadzających i uczenia maszynowego, ale szukam tekstu na temat zaawansowanych statystyk, w tym w kolejności priorytetów: maksymalne prawdopodobieństwo, uogólnione modele liniowe, analiza głównych składników, modele nieliniowe . Próbowałem modeli statystycznych AC Davisona, ale szczerze mówiąc musiałem …

1
Uzyskiwanie przewidywanych wartości (Y = 1 lub 0) z dopasowania modelu regresji logistycznej
Powiedzmy, że mam obiekt klasy glm(odpowiadający modelowi regresji logistycznej) i chciałbym zamienić przewidywane prawdopodobieństwa podane za predict.glmpomocą argumentu type="response"na odpowiedzi binarne, tj. lub . Jaki jest najszybszy i najbardziej kanoniczny sposób to zrobić w R?Y=1Y=1Y=1Y=0Y=0Y=0 Chociaż znowu jestem tego świadomy predict.glm, nie wiem, gdzie dokładnie znajduje się wartość odcięcia - …3
Model liniowy z odpowiedzią przekształconą logarytmicznie a uogólniony model liniowy z łączem logarytmicznym
W artykule zatytułowanym „WYBÓR WŚRÓD OGÓLNYCH MODELI LINIOWYCH STOSOWANYCH DO DANYCH MEDYCZNYCH” autorzy piszą: W uogólnionym modelu liniowym średnia jest przekształcana przez funkcję link, zamiast przekształcać samą odpowiedź. Dwie metody transformacji mogą prowadzić do zupełnie różnych wyników; na przykład średnia odpowiedzi transformowanych logarytmicznie nie jest taka sama jak logarytm średniej …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.