Pytania otagowane jako linear-algebra

W przypadku wyzwań związanych z algebrą liniową matematyka przestrzeni wektorowych i odwzorowania liniowe między nimi.

8
Upgoat czy Downgoat?
Biorąc pod uwagę obraz kozy, twój program powinien najlepiej spróbować ustalić, czy koza jest do góry nogami, czy nie. Przykłady Są to przykłady danych wejściowych. Nie rzeczywiste dane wejściowe Wejście: Wynik: Downgoat Spec Twój program powinien mieć maksymalnie 30 000 bajtów Dane wejściowe będą zawierać pełną kozę Zdjęcie zawsze będzie …

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

19
Czy moje ciasto zostało podzielone na dwie części?
Napisz program lub funkcję, która pobierze niepustą listę liczb całkowitych dodatnich. Możesz założyć, że jest on wprowadzany w rozsądnym dogodnym formacie, takim jak "1 2 3 4"lub [1, 2, 3, 4]. Liczby na liście wprowadzania reprezentują wycinki pełnego wykresu kołowego, gdzie każdy rozmiar wycinka jest proporcjonalny do odpowiadającej mu liczby, …
43 code-golf  math  arithmetic  combinatorics  decision-problem  code-golf  sequence  number-theory  binary  code-golf  number-theory  set-theory  code-golf  hashing  code-golf  game  card-games  code-golf  ascii-art  code-golf  arithmetic  array-manipulation  jelly  code-golf  string  array-manipulation  code-golf  sorting  code-challenge  code-golf  number  date  binary  code-golf  arithmetic  code-golf  math  number  linear-algebra  polynomials  code-golf  ascii-art  code-golf  grid  decision-problem  code-golf  string  combinatorics  code-golf  string  kolmogorov-complexity  arithmetic  date  code-golf  number  data-structures  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  array-manipulation 

30
Skonstruuj macierz tożsamości
Wyzwanie jest bardzo proste. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n, n x nwyślij macierz tożsamości. Matryca tożsamości obejmuje matrycę 1od lewego górnego do prawego dolnego rogu. Napisz program lub funkcję, która zwróci lub wyśle ​​utworzoną macierz tożsamości. Twój wynik może być tablicą 2D lub liczbami oddzielonymi spacjami / tabulatorami i …

22
Podstawowe dane ASCII
Alternatywny tytuł: Tally Your Prison Sentence on the Wall Biorąc pod uwagę liczbę n, dane wyjściowe pogrupowane w tradycyjne 5-na-grupę i 50 na wiersz. Przykłady 1 | | | | 4 |||| |||| |||| |||| 5 |||/ ||/| |/|| /||| 6 |||/ | ||/| | |/|| | /||| | 50 …
36 code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 

30
Determinant of Integer Matrix
Biorąc pod uwagę kwadratową macierz liczb całkowitych jako dane wejściowe, wyprowadza wyznacznik macierzy. Zasady Możesz założyć, że wszystkie elementy w macierzy, wyznacznik macierzy i całkowita liczba elementów w macierzy mieszczą się w reprezentatywnym zakresie liczb całkowitych dla twojego języka. Wyprowadzanie wartości dziesiętnej / zmiennoprzecinkowej z ułamkową częścią 0 jest dozwolone …


20

10
Symboliczne mnożenie macierzy
Istnieje wiele różnych sposobów wyjaśnienia mnożenia macierzy. Będę trzymać jedną cyfrę, ponieważ uważam, że większość ludzi tutaj jest z nią zaznajomiona (a ta liczba jest bardzo opisowa). Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, sugeruję odwiedzić artykuł w Wikipedii lub wyjaśnienie na temat WolframMathWorld . Proste wyjaśnienie: Załóżmy, że masz dwie macierze, …

17
Determinant Vandermonde
Podany wektor nwartości (x1,x2,x3,...,xn)zwraca wyznacznik odpowiedniej macierzy Vandermonde . Tę determinantę można zapisać jako: Detale Twój program / funkcja musi zaakceptować listę liczb zmiennoprzecinkowych w dowolnym dogodnym formacie, który pozwala na zmienną długość, i wyprowadzić określoną determinantę. Możesz założyć, że dane wejściowe i wyjściowe mieszczą się w zakresie wartości obsługiwanych …

3
Wdrożenie uproszczonego kerningu
Wprowadzenie Kerning oznacza dostosowanie odstępów między literami tekstu. Jako przykład rozważmy słowo Topnapisane trzema następującymi glifami: ##### ..... ..... ..#.. ..... ..... ..#.. ..##. .###. ..#.. .#..# .#..# ..#.. .#..# .#..# ..#.. ..##. .###. ..... ..... .#... ..... ..... .#... Moglibyśmy po prostu wypełnić luki między glifami kropkami i zrobić …
24 code-golf  grid  code-challenge  atomic-code-golf  code-golf  combinatorics  probability-theory  card-games  code-golf  number  geometry  code-golf  decision-problem  chess  code-golf  math  number  sequence  code-golf  string  regular-expression  code-golf  arithmetic  integer  code-golf  math  array-manipulation  code-golf  number  decision-problem  integer  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  decision-problem  graph-theory  binary-matrix  code-golf  string  parsing  code-golf  string  code-golf  morse  code-golf  code-golf  string  code-golf  ascii-art  cellular-automata  code-golf  binary  base-conversion  code-golf  arithmetic  decision-problem  integer  checksum  code-golf  matrix  linear-algebra  code-golf  code-golf  game  code-golf  sequence  binary  code-golf  combinatorics  optimization  code-golf  decision-problem  quine  code-golf  rational-numbers  bitwise  code-golf  string  permutations  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 

8
Zderzenie bilardowych kulek
Biorąc pod uwagę dwuwymiarowe położenia i prędkości pary kulek bilardowych tuż przed uderzeniem, oblicz ich prędkości po idealnie elastycznym zderzeniu . Przyjmuje się, że kule są idealnymi kulami (lub równoważnie: okręgami) o tym samym promieniu, tej samej masie, jednolitej gęstości i bez tarcia. Dane wejściowe składają się z 8 liczb: …

27
Uogólniony ślad macierzy
Inspiracja. Biorąc pod uwagę (w jakikolwiek sposób): Dwu-argument (lub pojedyncza argumentu składającego się z listy dwuelementowej) funkcja czarna skrzynka , (wejście i wyjście są 1, 2, 3, ...)f: ℤ+ × ℤ+ → ℤ+ Ściśle dodatnia macierz liczb całkowitych z co najmniej dwoma wierszami i dwiema kolumnami zwraca ślad funkcji macierzy …

16
Znajdź odwrotność macierzy 3 na 3
Wyzwanie Biorąc pod uwagę dziewięć liczb, a, b, c, d, e, f, g, h, ijako dane wejściowe odpowiadające macierzy kwadratowej: M = ⎛⎝⎜zaresolbmihdofaja⎞⎠⎟M.=(zabdoremifasolhja)\mathbf{M} = \begin{pmatrix}a& b& c\\ d& e& f\\ g& h& i\end{pmatrix} Znajdź odwrotność macierzy, i wypisz jej składniki.M.- 1M.-1\mathbf{M}^{-1} Matryca odwrotna Odwrotność macierzy 3 na 3 jest zgodna …

13
Codegolf the Hafnian
Wyzwanie polega na napisaniu kodegolfa dla Hafniana matrycy . Hafnian o 2n-by- 2nmatrycy symetrycznym Ajest zdefiniowany jako: Tutaj S 2n reprezentuje zestaw wszystkich permutacji liczb całkowitych od 1do 2n, to znaczy [1, 2n]. Link do wikipedii mówi o macierzach przylegania, ale twój kod powinien działać dla wszystkich symetrycznych macierzy wejściowych …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.