Pytania otagowane jako checksum

30
Algorytm Luhna do weryfikacji numerów kart kredytowych itp
Wyzwanie Napisz najkrótszy program lub funkcję do obliczenia algorytmu Luhna do weryfikacji liczb (karty kredytowej). Algorytm Luhna wyjaśniony Z RosettaCode ten algorytm na potrzeby tego wyzwania jest określony jako taki, z przykładowym wejściem 49927398716: Reverse the digits, make an array: 6, 1, 7, 8, 9, 3, 7, 2, 9, 9, …


30
Oblicz sumę kontrolną Adler-32
tło Adler-32 to 32-bitowa suma kontrolna wynaleziona przez Marka Adlera w 1995 r., Która jest częścią szeroko używanej biblioteki zlib (opracowanej również przez Adlera). Adler-32 nie jest tak niezawodny jak 32-bitowa cykliczna kontrola nadmiarowa , ale - przynajmniej w oprogramowaniu - jest znacznie szybsza i łatwiejsza do wdrożenia. Definicja Niech …

30
Oblicz cyfrę kontrolną ISBN-13
Napisz funkcję, która przy pierwszych 12 cyfrach kodu ISBN-13 obliczy cały ISBN poprzez obliczenie i dodanie odpowiedniej cyfry kontrolnej. Dane wejściowe twojej funkcji to ciąg zawierający pierwsze 12 cyfr numeru ISBN. Jego wyjściem jest ciąg znaków zawierający wszystkie 13 cyfr. Specyfikacja formalna Napisz funkcję, która otrzyma ciąg s składający się …

3
Wdrożenie uproszczonego kerningu
Wprowadzenie Kerning oznacza dostosowanie odstępów między literami tekstu. Jako przykład rozważmy słowo Topnapisane trzema następującymi glifami: ##### ..... ..... ..#.. ..... ..... ..#.. ..##. .###. ..#.. .#..# .#..# ..#.. .#..# .#..# ..#.. ..##. .###. ..... ..... .#... ..... ..... .#... Moglibyśmy po prostu wypełnić luki między glifami kropkami i zrobić …
24 code-golf  grid  code-challenge  atomic-code-golf  code-golf  combinatorics  probability-theory  card-games  code-golf  number  geometry  code-golf  decision-problem  chess  code-golf  math  number  sequence  code-golf  string  regular-expression  code-golf  arithmetic  integer  code-golf  math  array-manipulation  code-golf  number  decision-problem  integer  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  decision-problem  graph-theory  binary-matrix  code-golf  string  parsing  code-golf  string  code-golf  morse  code-golf  code-golf  string  code-golf  ascii-art  cellular-automata  code-golf  binary  base-conversion  code-golf  arithmetic  decision-problem  integer  checksum  code-golf  matrix  linear-algebra  code-golf  code-golf  game  code-golf  sequence  binary  code-golf  combinatorics  optimization  code-golf  decision-problem  quine  code-golf  rational-numbers  bitwise  code-golf  string  permutations  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 

22
Konwersja ISBN-13 na ISBN-10
Wprowadzenie W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest wygenerowanie kodu ISBN-10 dla książek, biorąc pod uwagę jego kod ISBN-13, przy założeniu, że taki kod istnieje. Taki kod ISBN-13 składa się z kilku części oddzielonych -: 978-GG-PPPP-TTT-C Litery G(grupa), P(wydawca), T(tytuł) i C(suma kontrolna) oznaczają jedną cyfrę. Na potrzeby tego wyzwania grupowanie …

23
Wygeneruj bit parzystości
Bit parzystości , jest jedną z najprostszych postaci sumy kontrolnej. Najpierw musisz wybrać parzystość, parzystą lub nieparzystą. Powiedzmy, że wybieramy nawet. Teraz potrzebujemy wiadomości do przesłania. Powiedzmy, że nasza wiadomość to „Foo”. Jest to zapisane binarnie jako: 01000110 01101111 01101111 Teraz liczymy całkowitą liczbę 1tam, czyli 15. Ponieważ 15 jest …

20
Rozłóż liczbę!
Twoim zadaniem jest dekompozycja liczby przy użyciu poniższego formatu. Jest to podobne do konwersji podstawowej, z tą różnicą, że zamiast wyszczególnienia digitsw bazie, podajesz listę w valuestaki sposób, że lista sumuje się z danymi wejściowymi. Jeśli podana jest podstawa n, to każda liczba na liście musi mieć postać k*(n**m), gdzie …
16 code-golf  number  sequence  number-theory  base-conversion  code-golf  bitwise  hashing  code-golf  string  ascii-art  whitespace  code-golf  math  code-golf  code-golf  image-processing  counting  code-golf  math  arithmetic  checksum  code-golf  code-golf  math  arithmetic  number-theory  code-golf  array-manipulation  random  code-golf  string  code-golf  math  ascii-art  base-conversion  code-golf  graphical-output  geometry  3d  code-golf  math  linear-algebra  matrix  code-golf  math  number  sequence  code-golf  array-manipulation  code-golf  math  matrix  linear-algebra  code-golf  number  sequence  counting  code-golf  string  code-golf  string  restricted-source  quine  sorting  code-golf  string  geometry  code-golf  string  code-golf  networking  code-golf  base-conversion  code-golf  math  matrix  code-golf  arithmetic  linear-algebra  matrix  code-golf  number  arithmetic  grid  code-golf  number  source-layout  code-golf  string  bitwise  checksum  code-golf  array-manipulation  code-golf  string  probability-theory  code-golf  tips  code-golf  sequence  code-golf  string  math  sequence  calculus  code-golf  string  palindrome  bioinformatics  code-golf  math  combinatorics  counting  permutations  code-golf  parsing  logic-gates  code-golf  arithmetic  number-theory  combinatorics  code-golf  math  sequence  polynomials  integer  code-golf  string  ascii-art  chess  code-golf  string  code-golf  number  code-golf  string  ascii-art  parsing  code-golf  code-golf  number  natural-language  conversion  code-golf  arithmetic  code-golf  string  code-golf  ascii-art  decision-problem 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.