Pytania otagowane jako factorial

Obejmujące obliczenia lub inne użycie silni

30
Matematyka jest faktem. Programowanie nie jest
W matematyce wykrzyknik !często oznacza silnię i pojawia się po kłótni. W programowaniu wykrzyknik !często oznacza negację i pojawia się przed argumentem. W przypadku tego wyzwania zastosujemy te operacje tylko do zera i jednego. Factorial 0! = 1 1! = 1 Negation !0 = 1 !1 = 0 Weź ciąg …

30
Znajdź czynnikowy!
Utwórz najkrótszy program lub funkcję, która znajdzie silnię nieujemnej liczby całkowitej. Silnia reprezentowana przez !jest zdefiniowana jako taka n!:={1n⋅(n−1)!n=0n>0n!:={1n=0n⋅(n−1)!n>0n!:=\begin{cases}1 & n=0\\n\cdot(n-1)!&n>0\end{cases} W prostym języku angielskim silnia 0 wynosi 1, a silnia n, gdzie n jest większa od 0, jest n razy silnia o jeden mniejsza niż n. Twój kod powinien …

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

29
Pseudofaktoryczny
Jest dość osobliwa liczba, która pojawia się czasami w problemach matematycznych lub zagadkach. Pseudoczynnik (N) jest najmniejszą (tj. Najniższą) wspólną wielokrotnością liczb od 1 do N; innymi słowy, jest to najniższa liczba, która ma wszystkie liczby od 1 do N jako czynniki. Na przykład pseudofactorial (7) = 3 * 4 …

30
Zera na końcu silni
Napisz program lub funkcję, która znajdzie liczbę zer na końcu n!w podstawie 10, gdzie njest liczbą wejściową (w dowolnym żądanym formacie). Można założyć, że njest to dodatnia liczba całkowita, co oznacza, że n!jest również liczbą całkowitą. Po kropce dziesiętnej nie ma zer n!. Można również założyć, że Twój język programowania …

30
Powtarzający się! Czynniki!
Nie mylić z Znajdź silnię! Wprowadzenie Silnia liczby całkowitej nmożna obliczyć przez n ! = n × ( n - 1 ) x ( n - 2 ) x ( . . . ) X 2 x 1n!=n×(n-1)×(n-2))×(...)×2)×1n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times(...)\times2\times1 Jest to stosunkowo łatwe i nic nowego. Jednak silnie można rozszerzyć do …

24
Czynniki i niekończące się cykle!
Jak zapewne wiesz, silnia dodatniej liczby całkowitej njest iloczynem wszystkich liczb całkowitych dodatnich, które są równe lub mniejsze od n. Na przykład : 6! = 6*5*4*3*2*1 = 720 0! = 1 Zdefiniujemy teraz specjalną operację o nieistotnej nazwie, taką jak sumFac: Biorąc pod uwagę dodatnią liczbę całkowitą n, sumFac(n)jest sumą …

21
Uwaga na temat N!
JE Maxfield udowodnił następujące twierdzenie (patrz DOI: 10.2307 / 2688966 ): Jeśli AAA jest dowolną liczbą całkowitą dodatnią cyfr, istnieje dodatnia liczba całkowita taka, że ​​pierwsze cyfrstanowią całkowitą .mmmNNNmmmN!N!N!AAA Wyzwanie Twoje wyzwanie otrzymuje trochę znajdującą odpowiedni .A⩾1A⩾1A \geqslant 1N⩾1N⩾1N \geqslant 1 Detale N!N!N!reprezentuje silnię o .N!=1⋅2⋅3⋅…⋅NN!=1⋅2⋅3⋅…⋅NN! = 1\cdot 2 \cdot …

30
Trójkąty ASCII
Twoim zadaniem jest napisanie programu lub funkcji, która wypisze trójkąt ASCII. Wyglądają tak: |\ | \ | \ ---- Twój program pobierze pojedyncze dane liczbowe nz ograniczeniami 0 <= n <= 1000. Powyższy trójkąt miał wartość n=3. Trójkąt ASCII będzie miał nukośniki odwrotne ( \) i pionowe paski ( |), …
30 code-golf  ascii-art  code-golf  rubiks-cube  code-golf  path-finding  maze  regular-expression  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  kolmogorov-complexity  graphical-output  code-golf  tips  code-golf  string  permutations  code-golf  sorting  base-conversion  binary  code-golf  tips  basic  code-golf  number  number-theory  fibonacci  code-golf  date  code-golf  restricted-source  quine  file-system  code-golf  code-golf  math  code-golf  ascii-art  code-golf  math  primes  code-golf  code-golf  math  matrix  code-golf  string  math  logic  factorial  code-golf  palindrome  code-golf  quine  stateful  code-golf  interactive  code-golf  board-game  code-golf  math  arithmetic  code-golf  string  code-golf  math  matrix  code-golf  math  abstract-algebra  polynomials  code-golf  date  code-golf  string  array-manipulation  sorting  code-golf  game  code-golf  string  code-golf  ascii-art  decision-problem  code-golf  number  sequence  code-golf  code-golf  code-golf  sequence  fibonacci  code-golf  math  geometry  random  code-golf  code-golf  math  decision-problem  fractal  rational-numbers  code-golf  number  number-theory  code-golf  combinatorics  permutations  card-games  code-golf  math  sequence  array-manipulation  fibonacci  code-golf  sequence  decision-problem  graph-theory  code-golf  ascii-art  parsing  lisp  code-golf  string  math  natural-language  logic  code-golf  math  logic  code-golf  string  alphabet  code-golf  string  code-golf  string 

9
Oblicz odwrotność silni
Napisz najkrótszy kod, który przyjmie dowolną liczbę rzeczywistą większą niż 1 jako dane wejściowe i wyświetli dodatnią odwrotną silnię. Innymi słowy, odpowiada na pytanie „jaka liczba czynnikowa jest równa tej liczbie?”. Użyj funkcji Gamma, aby rozszerzyć definicję silni do dowolnej liczby rzeczywistej, jak opisano tutaj . Na przykład: input=6 output=3 …

30
Duże liczby: Ultrafactorials
To pytanie zostało przerobione. Przeczytaj je ponownie. Ultrafactorials Ultrafactorials to ciąg liczb, które można wygenerować za pomocą następującej funkcji: a(n) = n! ^ n! Wynikowe wartości rosną niezwykle szybko. Uwaga dodatkowa: Jest to pozycja A046882 w OEIS. Powiązane są również hiperczynniki, wciąż dość duża, ale nieco mniejsza sekwencja: A002109 Twoje …

30
Suma cyfr czynnikowych
Wyzwanie polega na obliczeniu sumy cyfr silni liczby. Przykład Input: 10 Output: 27 10! = 10 × 9 × ... × 3 × 2 × 1 = 3628800, a suma cyfr w liczbie 10! wynosi 3 + 6 + 2 + 8 + 8 + 0 + 0 = 27 …

12
Ostatnie niezerowe cyfry silni w bazie
Powinieneś napisać program lub funkcję, która podała trzy dodatnie liczby całkowite n b kjako dane wyjściowe lub zwraca ostatnie kcyfry przed końcowymi zerami w podstawowej breprezentacji n!. Przykład n=7 b=5 k=4 factorial(n) is 5040 5040 is 130130 in base 5 the last 4 digits of 130130 before the trailing zeros …

28
Ostatnia niezerowa cyfra n!
Biorąc na wejściu liczbę całkowitą 1 ≤ N ≤ 1 000 000 , wypisz ostatnią niezerową cyfrę N! gdzie ! jest silnią (iloczyn wszystkich liczb od 1 do N włącznie). Jest to sekwencja OEIS A008904 . Twój program musi zakończyć się w ciągu 10 sekund na rozsądnej maszynie dla każdego …

27
Napisz tłumacza dla *
Zadanie jest proste. Napisz tłumacza języka * . Oto większy link do wiki. Istnieją tylko trzy prawidłowe * programy: * Drukuje „Hello World” * Drukuje liczbę losową z przedziału od 0 do 2 147 483 647 *+* Działa wiecznie. Trzeci przypadek musi być nieskończoną pętlą zgodnie ze specyfikacjami w tym …
20 code-golf  interpreter  code-golf  array-manipulation  sorting  code-golf  halting-problem  code-golf  javascript  code-golf  algorithm  code-golf  arithmetic  code-golf  math  counting  code-golf  math  code-golf  decision-problem  radiation-hardening  code-golf  conversion  bitwise  code-golf  number  decision-problem  code-golf  string  decision-problem  code-golf  random  game  code-golf  ascii-art  graphical-output  code-golf  decision-problem  binary-tree  tree-traversal  code-challenge  array-manipulation  code-challenge  graphical-output  path-finding  test-battery  algorithm  code-golf  integer  factorial  code-golf  binary-tree  code-golf  grid  graph-theory  code-golf  regular-expression  quine  code-golf  encoding  code-golf  king-of-the-hill  javascript 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.