Pytania otagowane jako binary

Binarny to podstawowy system 2 liczb. Użyj tego znacznika do wyzwań dotyczących bazy 2.

8
Upgoat czy Downgoat?
Biorąc pod uwagę obraz kozy, twój program powinien najlepiej spróbować ustalić, czy koza jest do góry nogami, czy nie. Przykłady Są to przykłady danych wejściowych. Nie rzeczywiste dane wejściowe Wejście: Wynik: Downgoat Spec Twój program powinien mieć maksymalnie 30 000 bajtów Dane wejściowe będą zawierać pełną kozę Zdjęcie zawsze będzie …

20
Gdzie jest 0xBEEF?
Wyzwanie to zostało zainspirowane reklamą Wendy z 1984 roku. Ilustracja TS Rogers Twoim zadaniem jest znalezienie szesnastkowej 0xBEEF na binarnej bułce. „Wołowina” składa się z następującego wzoru: 1 0 1 1 (0xB) 1 1 1 0 (0xE) 1 1 1 0 (0xE) 1 1 1 1 (0xF) A „bun” składa …

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Oblicz Phi (nie Pi)
Nie, nie mam na myśli ϕ = 1.618...i π = 3.14159.... Mam na myśli funkcje . φ (x) jest liczbą całkowitą mniejszą lub równą, xktóra jest względnie podstawowa x. π (x) to liczba liczb pierwszych mniejsza lub równa x. Powiedzmy, że „not pi” to wtedy π̅ (x) i zdefiniujmy, że …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 


30
Czy to liczba Cyklopów? "Nikt nie wie!
Zadanie: Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą, dowiedz się, czy jest to liczba Cyklopa. Jaki jest numer Cyklopa, możesz zapytać? Jest to liczba, której reprezentacja binarna ma tylko jedną 0w środku! Przypadki testowe: Input | Output | Binary | Explanation -------------------------------------- 0 | truthy | 0 | only one zero at …

11
Tylko parzyste bajty
Scenariusz Ostatnio zauważyłeś dziwne zachowanie w swoim ulubionym edytorze tekstu. Na początku wydawało się, że ignoruje losowe znaki w kodzie podczas zapisywania na dysku. Po chwili zauważyłeś wzór; znaki o nieparzystych wartościach ASCII były ignorowane. Podczas dalszej kontroli odkryłeś, że możesz poprawnie zapisywać do plików tylko wtedy, gdy co ósmy …

30
Czy liczba jest binarna?
Liczba całkowita jest obciążeniem binarnym, jeśli jej reprezentacja binarna zawiera więcej 1niż 0s, ignorując początkowe zera. Na przykład 1 jest obciążeniem binarnym, ponieważ jego reprezentacja binarna jest po prostu 1, jednak 4 nie jest obciążeniem binarnym, tak jak jego reprezentacja binarna 100. W przypadku remisu (na przykład 2, z reprezentacją …

27
kocham cię kocham cię kocham cię!
XKCD # 99 , zatytułowany „Serce binarne”, pokazuje prosty obraz jedynek i zer, z niektórymi cyframi w kolorze czerwonym. Czerwone serce jest widoczne gołym okiem, ale komunikat ukryty w sekwencji binarnej nie jest. Jeśli usuniesz wszystkie spacje i znaki nowej linii i zinterpretujesz sekwencję binarną jako 8-bitowy kod ASCII, otrzymasz …

30
W ilu bitach pasuję
Dla każdego dodatniej 32-bitowej liczby całkowitej ( 1 ≤ n ≤ 0xFFFFFFFF) liczba bitów potrzebnych do przedstawienia tej liczby całkowitej. Przypadki testowe | n | n in binary | bits needed | |----------------------------------| | 1 | 1 | 1 | | 2 | 10 | 2 | | 3 | …
52 code-golf  binary 

26
PROGRAMOWANIE ZESPOŁÓW I KODÓW ____
Wejście Niepusty kodowany ciąg znaków składający się z drukowalnych znaków ASCII (w zakresie 32-126), w którym niektóre brakujące litery zostały zastąpione _. Wynik Dekodowany ciąg o tej samej długości ze wszystkimi literami zapisanymi małymi literami, w tym brakującymi. W jaki sposób? Edycja: Jak wspomniano w komentarzach @Deusovi, jest to wariant …

30
Znane są znane
Były Sekretarz Obrony USA, Donald Rumsfeld, słynnie spopularyzował frazę „znane znane”. Tutaj podzielimy jego uwagi na czteroliniową zwrotkę. W szczególności wyślij ten tekst: known knowns known unknowns unknown knowns unknown unknowns Wielkość liter nie ma znaczenia (na przykład Known unKnownsjest w porządku), a pojedyncza nowa linia jest akceptowalna, ale żadne …

26
Trochę, skubanie czy bajt?
Zainspirowany tym wyzwaniem Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą z zakresu 0 <= n < 2**64, wyprowadzaj pojemnik o minimalnej wielkości, w którym mógłby się zmieścić bit: 1 skubać: 4 bajt: 8 krótki: 16 int: 32 długie: 64 Przypadki testowe: 0 -> 1 1 -> 1 2 -> 4 15 -> …

11
Uruchom Stackylogic
Stackylogic to język programowania oparte na logice wymyśliłem, że biorą w 0„s i 1” s dla wejścia i wyjścia jednego 0lub 1po zakończeniu. Program Stackylogic składa się z wierszy, które mogą zawierać tylko trzy znaki, 01?a także dokładnie jeden <na końcu jednego z wierszy. Linie nie mogą być puste, a …

30
Wybieg bitów
Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n > 0, wypisz długość najdłuższej ciągłej sekwencji 0lub 1jej reprezentacji binarnej. Przykłady 6jest zapisany 110binarnie; najdłuższa sekwencja jest 11, więc powinniśmy powrócić2 16→ 10000→4 893→ 1101111101→5 1337371→ 101000110100000011011→6 1→ 1→1 9965546→ 100110000000111111101010→7

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.