Pytania otagowane jako polynomials

W przypadku wyzwań dotyczących wielomianów wyrażenia matematyczne, które składają się ze zmiennych i współczynników.

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

19
Czy moje ciasto zostało podzielone na dwie części?
Napisz program lub funkcję, która pobierze niepustą listę liczb całkowitych dodatnich. Możesz założyć, że jest on wprowadzany w rozsądnym dogodnym formacie, takim jak "1 2 3 4"lub [1, 2, 3, 4]. Liczby na liście wprowadzania reprezentują wycinki pełnego wykresu kołowego, gdzie każdy rozmiar wycinka jest proporcjonalny do odpowiadającej mu liczby, …
43 code-golf  math  arithmetic  combinatorics  decision-problem  code-golf  sequence  number-theory  binary  code-golf  number-theory  set-theory  code-golf  hashing  code-golf  game  card-games  code-golf  ascii-art  code-golf  arithmetic  array-manipulation  jelly  code-golf  string  array-manipulation  code-golf  sorting  code-challenge  code-golf  number  date  binary  code-golf  arithmetic  code-golf  math  number  linear-algebra  polynomials  code-golf  ascii-art  code-golf  grid  decision-problem  code-golf  string  combinatorics  code-golf  string  kolmogorov-complexity  arithmetic  date  code-golf  number  data-structures  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  array-manipulation 

15
Spójrz w niebo! Jest to tablica super duperów!
Zainspirowany tym pytaniem od naszych rywali z Code Review. Definicje Super tablica jest tablicą w której każdy nowy element tablicy jest większy niż suma wszystkich poprzednich elementów. {2, 3, 6, 13}jest super tablicą, ponieważ 3 > 2 6 > 3 + 2 (5) 13 > 6 + 3 + 2 …

23
Całkiem drukowane wielomiany
Wprowadzenie Ludzie są niezwykłym gatunkiem, ale czasami możemy być bardzo niezręczni, aby zrozumieć - szczególnie w przypadku komputerów. W szczególności lubimy pisać wielomiany w bardzo zawiły sposób z pozornie arbitralnymi regułami. Jaki jest najkrótszy program, który możesz napisać, aby poprawnie sformatować wielomian przy użyciu tych reguł? Wyzwanie Wkład Lista liczb …

20

30
Trójkąty ASCII
Twoim zadaniem jest napisanie programu lub funkcji, która wypisze trójkąt ASCII. Wyglądają tak: |\ | \ | \ ---- Twój program pobierze pojedyncze dane liczbowe nz ograniczeniami 0 <= n <= 1000. Powyższy trójkąt miał wartość n=3. Trójkąt ASCII będzie miał nukośniki odwrotne ( \) i pionowe paski ( |), …
30 code-golf  ascii-art  code-golf  rubiks-cube  code-golf  path-finding  maze  regular-expression  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  kolmogorov-complexity  graphical-output  code-golf  tips  code-golf  string  permutations  code-golf  sorting  base-conversion  binary  code-golf  tips  basic  code-golf  number  number-theory  fibonacci  code-golf  date  code-golf  restricted-source  quine  file-system  code-golf  code-golf  math  code-golf  ascii-art  code-golf  math  primes  code-golf  code-golf  math  matrix  code-golf  string  math  logic  factorial  code-golf  palindrome  code-golf  quine  stateful  code-golf  interactive  code-golf  board-game  code-golf  math  arithmetic  code-golf  string  code-golf  math  matrix  code-golf  math  abstract-algebra  polynomials  code-golf  date  code-golf  string  array-manipulation  sorting  code-golf  game  code-golf  string  code-golf  ascii-art  decision-problem  code-golf  number  sequence  code-golf  code-golf  code-golf  sequence  fibonacci  code-golf  math  geometry  random  code-golf  code-golf  math  decision-problem  fractal  rational-numbers  code-golf  number  number-theory  code-golf  combinatorics  permutations  card-games  code-golf  math  sequence  array-manipulation  fibonacci  code-golf  sequence  decision-problem  graph-theory  code-golf  ascii-art  parsing  lisp  code-golf  string  math  natural-language  logic  code-golf  math  logic  code-golf  string  alphabet  code-golf  string  code-golf  string 

26
Podstawowe rozwiązanie równania Pell
Biorąc pod uwagę pewną dodatnią liczbę całkowitą nnn która nie jest kwadratem, znajdź podstawowe rozwiązanie (x,y)(x,y)(x,y) powiązanego równania Pell x2−n⋅y2=1x2−n⋅y2=1x^2 - n\cdot y^2 = 1 Detale Podstawowa (x,y)(x,y)(x,y) to para liczb całkowitych x,yx,yx,y spełniających równanie, gdzie xxx jest minimalna i dodatnia. (Zawsze istnieje trywialne rozwiązanie (x,y)=(1,0)(x,y)=(1,0)(x,y)=(1,0) które nie jest liczone.) …


15
Многочлены Чебышёва (Chebyshev Polynomials)
Wielomiany Czebyszewa to rodzina wielomianów ortogonalnych, które pojawiają się w różnych miejscach matematyki i mają wiele interesujących właściwości. Jedną z ich cech charakterystycznych jest to, że są to wyjątkowe wielomiany, które spełniają .Tn(cos(x)) = cos(n*x) Wyzwanie Biorąc pod uwagę nieujemną liczbę całkowitą n, należy nwypisać -ty wielomian Czebyszewa. .Tn(x) Definicja …

7
Znajdź binarray!
Definiujemy binarray jako tablicę spełniającą następujące właściwości: nie jest pusty pierwsza wartość to 1 ostatnia wartość to 1 Wszystkie inne wartości są albo 0albo1 Na przykład tablica [ 1, 1, 0, 1 ]jest prawidłową tablicą binarną . Zadanie Biorąc pod uwagę niepustą tablicę A nieujemnych liczb całkowitych i dodatnią liczbę …

9
Oblicz współczynniki mocy
Biorąc pod uwagę wielomian p(x)ze współczynnikami całkowymi i stałym składnikiem p(0) = 1 or -1oraz nieujemną liczbą całkowitą N, zwraca N-ty współczynnik szeregu potęgowego (czasami nazywany „szeregiem Taylora”) f(x) = 1/p(x)opracowany przy x0 = 0, tj. Współczynniku monomialu stopnia N. Podane warunki gwarantują istnienie szeregu mocy, a jego współczynniki są …

1
Znajdź prawdziwe korzenie wielomianu
Napisz samodzielny program, który po otrzymaniu wielomianu i powiązania znajdzie wszystkie rzeczywiste pierwiastki tego wielomianu na błąd absolutny nieprzekraczający granicy. Ograniczenia Wiem, że Mathematica i prawdopodobnie niektóre inne języki mają rozwiązanie z jednym symbolem, co jest nudne, więc powinieneś trzymać się prymitywnych operacji (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Istnieje pewna elastyczność …

18
Oblicz Ultraradical
Co to jest ultradźwiękowe Ultraradical lub Doprowadzić rodnik liczby rzeczywistej jest zdefiniowane jako jedynym realnym korzenia Quintic równaniu .azaax5+x+a=0x5+x+za=0x^5+x+a=0 Tutaj używamy do oznaczenia funkcji ultraradycznej. Na przykład , ponieważ .UR(⋅)UR(⋅)UR(\cdot)UR(−100010)=10UR(-100010)=10UR(-100010)=10105+10−100010=0105+10-100010=010^5+10-100010=0 Wyzwanie Napisz pełny program lub funkcję, która pobiera liczbę rzeczywistą jako dane wejściowe i zwraca lub wysyła jej wartość ultraradyczną. …

15
Układanka Semi-palindrome
Palindrom to słowo, które jest jego własną odwrotnością. Teraz są słowa, które mogą wyglądać jak palindromy, ale nie są. Na przykład rozważ słowo sheesh, sheeshnie jest palindromem, ponieważ jego odwrotność jest hseehsinna, jednak jeśli uważamy, że shjest to jedna litera, to odwrotnie sheesh. Tego rodzaju słowo nazwiemy półpalindromem. W szczególności …

15
Geometryczne wyzwanie
Wszyscy kochają geometrię. Dlaczego więc nie spróbujemy go zakodować w golfa? Wyzwanie to polega na przyjmowaniu liter i cyfr oraz tworzeniu kształtów w zależności od niego. Wejście Dane wejściowe będą miały postać (shapeIdentifier)(size)(inverter). Ale czym są identyfikator kształtu, rozmiar i falownik? Identyfikator kształtu jest identyfikatorem typu kształtu, który utworzysz za …
23 code-golf  string  ascii-art  geometry  code-golf  ascii-art  subsequence  fewest-operations  test-battery  code-golf  array-manipulation  bitwise  code-golf  interactive  code-golf  music  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  string  decision-problem  simulation  code-golf  string  classification  code-golf  sequence  base-conversion  palindrome  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  date  astronomy  code-golf  sequence  base-conversion  code-golf  geometry  combinatorics  code-golf  string  code-golf  math  array-manipulation  code-challenge  math  code-golf  card-games  code-challenge  array-manipulation  sorting  code-golf  code-golf  math  abstract-algebra  polynomials  code-golf  palindrome  factoring 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.