Pytania otagowane jako binary-matrix

Do wyzwań związanych z macierzami binarnymi. Macierze binarne to macierze, które zawierają tylko wartości boolowskie (0 lub 1). Operacje na macierzach binarnych wykonywane są za pomocą algebry boolowskiej.

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

9
Który to tetromino?
Biorąc pod uwagę 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku N , Twoim zadaniem jest ustalenie, czy jego reprezentacja binarna odwzorowana w macierzy 4x4 pasuje do kształtu tetromino , a jeśli tak, to jaki to jest kształt. Matryca Każdy bit N jest odwzorowany w macierzy 4x4, od lewej do prawej i od …

12
Grafika brajlowska
Wyciąć matrycę logiczną w blokach 4x2 i uczynić je jako znaki Braille'a U+2800... U+28FF. [[0,1,0,0,1,0], [1,0,0,0,0,0], [1,0,0,0,1,0], [1,1,1,1,0,0]] ⣎⣀⠅ Wpisz 0-s, jeśli wymiary nie są wielokrotnością 4 i 2. [[0,1,0], [1,0,0], [1,1,1]] ⠮⠄ Obowiązują zwykłe zasady gry w golfa, elastyczne w formacie wejściowym. Dane wyjściowe powinny mieć strukturę macierzy lub …

30
Znane są znane
Były Sekretarz Obrony USA, Donald Rumsfeld, słynnie spopularyzował frazę „znane znane”. Tutaj podzielimy jego uwagi na czteroliniową zwrotkę. W szczególności wyślij ten tekst: known knowns known unknowns unknown knowns unknown unknowns Wielkość liter nie ma znaczenia (na przykład Known unKnownsjest w porządku), a pojedyncza nowa linia jest akceptowalna, ale żadne …

30
Skonstruuj macierz tożsamości
Wyzwanie jest bardzo proste. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n, n x nwyślij macierz tożsamości. Matryca tożsamości obejmuje matrycę 1od lewego górnego do prawego dolnego rogu. Napisz program lub funkcję, która zwróci lub wyśle ​​utworzoną macierz tożsamości. Twój wynik może być tablicą 2D lub liczbami oddzielonymi spacjami / tabulatorami i …

4
Dungeon Crawler
Wejście Binarna macierz reprezentująca ściany lochu.MMM Pozycja gracza w lochu.(x,y)(x,y)(x,y) Kierunek , w którym gracz aktualnie patrzy (0 = północ, 1 = wschód, 2 = południe, 3 = zachód)ddd Wydajność Pseudo-trójwymiarowa reprezentacja ścian znajdujących się w polu widzenia gracza, jako grafika ASCII zawierająca znaków.30×1030×1030\times 10 Poniżej znajduje się kilka możliwych …

6
Dokąd zmierza ten wąż?
Napisz funkcję (wykorzystującą jak najmniej bajtów), która pobiera dwuwymiarową tablicę dowolnej liczby kolumn i wierszy, w której: 0 reprezentuje pusty blok, 1 reprezentuje blok węża. Funkcja musi zwracać liczbę możliwych ścieżek, które przebył wąż. Przykład 1: Wkład: [ [1,1,1,1,1], [0,0,0,0,1], [0,0,0,0,1], ] Wydajność: 2 W powyższym przykładzie funkcja zwróci, 2ponieważ …

9
Algorytm „sortowania”
Istnieje „algorytm sortowania”, zwany czasem sortowaniem Stalina, w którym w celu posortowania listy wystarczy usunąć elementy z listy, aż zostanie ona posortowana w porządku rosnącym. Na przykład lista [1, 2, 4, 5, 3, 6, 6] Kiedy „posortowane” za pomocą Stalina staje się sortowanie [1, 2, 4, 5, 6, 6] Trójka …

6
Znalezienie węży w matrycy
Wyzwanie Biorąc pod uwagę macierz binarną i ciąg binarny, określ, czy ten ciąg binarny można znaleźć, zaczynając w dowolnym punkcie macierzy i poruszając się w dowolnym kierunku w dowolnym kolejnym punkcie, tworząc ciąg binarny. To znaczy, czy można znaleźć zwinięty sznurek wewnątrz matrycy? Sznurek można złożyć tylko pod kątem 90 …

16
Aby znaleźć wyspy 1 i 0 w matrycy
Biorąc pod uwagę dwuwymiarową macierz 0 i 1s. Znajdź liczbę wysp dla 1 i 0, gdzie sąsiedzi są tylko w poziomie i pionie. Given input: 1 1 1 0 1 1 1 0 output = 1 1 Number of 1s island = 1 xxx- xxx- Number of 0s island = …

8
Wzajemnie atakujące królowe
Niech szachownica 8x8 będzie reprezentowana przez dowolne dwie różne wartości, przy czym jedna wartość będzie pustym kwadratem, a druga królową. W poniższych przykładach używam 0 jako pustych kwadratów i 1 jako królowych. Na przykład: jest dany przez 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 …

3
Wdrożenie uproszczonego kerningu
Wprowadzenie Kerning oznacza dostosowanie odstępów między literami tekstu. Jako przykład rozważmy słowo Topnapisane trzema następującymi glifami: ##### ..... ..... ..#.. ..... ..... ..#.. ..##. .###. ..#.. .#..# .#..# ..#.. .#..# .#..# ..#.. ..##. .###. ..... ..... .#... ..... ..... .#... Moglibyśmy po prostu wypełnić luki między glifami kropkami i zrobić …
24 code-golf  grid  code-challenge  atomic-code-golf  code-golf  combinatorics  probability-theory  card-games  code-golf  number  geometry  code-golf  decision-problem  chess  code-golf  math  number  sequence  code-golf  string  regular-expression  code-golf  arithmetic  integer  code-golf  math  array-manipulation  code-golf  number  decision-problem  integer  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  decision-problem  graph-theory  binary-matrix  code-golf  string  parsing  code-golf  string  code-golf  morse  code-golf  code-golf  string  code-golf  ascii-art  cellular-automata  code-golf  binary  base-conversion  code-golf  arithmetic  decision-problem  integer  checksum  code-golf  matrix  linear-algebra  code-golf  code-golf  game  code-golf  sequence  binary  code-golf  combinatorics  optimization  code-golf  decision-problem  quine  code-golf  rational-numbers  bitwise  code-golf  string  permutations  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 

23
ASCII Art Octagons
Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą wejściową n > 1, wyślij ośmiokąt artystyczny ASCII o długości boku złożonej ze nznaków. Zobacz przykłady poniżej: n=2 ## # # # # ## n=3 ### # # # # # # # # # # ### n=4 #### # # # # # # …
22 code-golf  ascii-art  code-golf  geometry  code-golf  balanced-string  code-golf  cops-and-robbers  code-challenge  cops-and-robbers  code-golf  code-golf  random  cryptography  code-golf  array-manipulation  number  code-challenge  integer  code-golf  math  integer  code-golf  math  math  parsing  image-processing  test-battery  math  number  combinatorics  fastest-code  code-golf  code-golf  math  number-theory  rational-numbers  polynomials  code-golf  math  geometry  code-golf  code-golf  number-theory  primes  factoring  code-golf  restricted-source  code-golf  string  decision-problem  counting  code-golf  math  sequence  fibonacci  code-golf  array-manipulation  counting  code-golf  array-manipulation  number-theory  code-golf  array-manipulation  code-golf  random  code-golf  string  hexadecimal  code-golf  string  code-challenge  sorting  code-golf  number  floating-point  code-golf  sorting  code-golf  decision-problem  fibonacci  code-golf  number  combinatorics  code-golf  string  code-golf  math  code-golf  electrical-engineering  code-golf  javascript  code-golf  base-conversion  code-golf  array-manipulation  matrix  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  python  perl  ruby  code-golf  number  code-golf  optimization  integer-partitions  code-golf  string  code-golf  ascii-art 

9
Ile jest warta moja matryca kości?
Wkład Niepusta macierz binarna składająca się z podmacierzy 3x3 umieszczonych obok siebie. Zadanie Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie prawidłowych wzorów kości (jak opisano poniżej) wśród podmacierzy 3x3. Każdy prawidłowy wzór jest wart wartości odpowiednich kości. Nieprawidłowe wzory są warte 0. Wydajność Suma prawidłowych wartości kości. Wzory kości 1:⎛⎝⎜0,0,00,1,00,0,0⎞⎠⎟3:⎛⎝⎜1,0,00,1,00,0,1⎞⎠⎟or⎛⎝⎜0,0,10,1,01,0,0⎞⎠⎟5:⎛⎝⎜1,0,10,1,01,0,1⎞⎠⎟2:⎛⎝⎜1,0,00,0,00,0,1⎞⎠⎟or⎛⎝⎜0,0,10,0,01,0,0⎞⎠⎟4:⎛⎝⎜1,0,10,0,01,0,1⎞⎠⎟6:⎛⎝⎜1,0,11,0,11,0,1⎞⎠⎟or⎛⎝⎜1,1,10,0,01,1,1⎞⎠⎟1:(0,0,00,1,00,0,0)2:(1,0,00,0,00,0,1)or(0,0,10,0,01,0,0)3:(1,0,00,1,00,0,1)or(0,0,10,1,01,0,0)4:(1,0,10,0,01,0,1)5:(1,0,10,1,01,0,1)6:(1,0,11,0,11,0,1)or(1,1,10,0,01,1,1)\begin{align} &1:\pmatrix{\color{gray}0,\color{gray}0,\color{gray}0\\\color{gray}0,1,\color{gray}0\\\color{gray}0,\color{gray}0,\color{gray}0} &&2:\pmatrix{1,\color{gray}0,\color{gray}0\\\color{gray}0,\color{gray}0,\color{gray}0\\\color{gray}0,\color{gray}0,1}\text{or}\pmatrix{\color{gray}0,\color{gray}0,1\\\color{gray}0,\color{gray}0,\color{gray}0\\1,\color{gray}0,\color{gray}0}\\ &3:\pmatrix{1,\color{gray}0,\color{gray}0\\\color{gray}0,1,\color{gray}0\\\color{gray}0,\color{gray}0,1}\text{or}\pmatrix{\color{gray}0,\color{gray}0,1\\\color{gray}0,1,\color{gray}0\\1,\color{gray}0,\color{gray}0} …

3
Dekoduj Faux Braille'a
⢣⠃⢎⠆⣇⡇⡯⡂⠈⡏⢰⢵⢐⡭⢸⠪⡀⢸⢐⡭⠀⢹⠁⢎⠆⢸⣱⢸⡃⢎⠰⡱⢸⣱⢸⡃⠈⡏⢸⡃⡱⡁⢹⠁⢸⡀⡇⡗⢅⢸⡃⠈⡏⢸⢼⢸⢐⡭⠀ ⣇⢸⡃⢹⠁⢹⠁⣟⢸⢕⢐⡭⠀⡮⡆⡯⡂⣟⠀⡯⠰⡱⢸⣸⢸⢕⠀⣏⡆⢎⠆⢹⠁⣪⠅⢸⢼⢸⠰⣩⢸⢼⠀⡮⡆⡗⢼⢸⣱⠀⢎⠆⡯⠀⢇⠇⡮⡆⡯⡂⡇⡮⡆⣟⡆⣇⢸⡃⠸⡰⡸⢸⢸⣱⠈⡏⢸⢼⠀ ⢎⠆⡗⢼⢸⡃⢸⡃⡗⠔⡇⡯⠂⢹⠁⢣⠃⠸⡸⢸⡃⡯⡂⢹⠁⡇⢎⢰⢵⢸⡀⢸⡀⡇⡗⢼⢸⡃⢐⡭⢸⡃⡯⠂⡮⡆⡯⡂⡮⡆⢹⠁⣟⢐⡭⠀⢎⢸⢼⢰⢵⢸⢕⢰⢵⠰⡁⢹⠁⣟⢸⢕⢐⡭⠀ ⡮⡆⢐⡭⢸⠕⢰⢵⠰⡁⣟⠀⡇⣪⠅⢈⣝⢸⡃⡯⡂⢎⠆⠸⡰⡸⢸⢸⣱⠈⡏⢸⢼⠀ ⣪⠅⢎⠆⢸⠈⡏⠀⣇⠰⡱⠰⡱⢸⠪⡀⣪⠅⢸⡀⡇⡗⢅⢸⡃⠸⡰⡸⠰⡱⢸⢕⢸⣱⢐⡭⠀⡮⡆⡯⡂⣟⠀⣪⠅⣟⢸⠕⢰⢵⢸⢕⢰⢵⠈⡏⢸⡃⣏⡆⢸⣳⠘⡜⠀⢹⠁⢇⢆⠇⢎⠆⢸⡀⡇⡗⢼⢸⡃⣪⠅ ⡇⡗⢼⢸⠕⢸⣸⠈⡏⠀⡇⣪⠅⢰⢵⠀⣪⠅⢹⠁⡯⡂⡇⡗⢼⠰⣩⠀⢎⠰⡱⢸⠢⡇⢹⠁⡮⡆⡇⡗⢼⢸⢸⠢⡇⢎⡅⢸⠅⡮⡆⣇⡇⡱⡁⢸⣳⢸⢕⢰⢵⢸⢸⡀⣇⢸⡃⠰⡱⢸⠅ ⢎⠆⡗⢼⢸⡀⢣⠃⢸⡃⡗⢼⠰⣩⢸⡀⡇⣪⠅⡧⡇⢸⣸⢸⠕⢸⠕⢸⡃⡯⡂⢎⢰⢵⢐⡭⢸⡃⢸⡀⣟⠈⡏⠈⡏⢸⡃⡯⡂⣪⠅⢰⢵⢸⠢⡇⣏⡆⢐⡭⢸⠕⢰⢵⠰⡁⣟⢐⡭⠀ ⡮⡆⣟⡆⢎⢸⣱⢸⡃⡯⠰⣩⢸⢼⢸⢀⠇⡗⢅⢸⡀⡗⠔⡇⡗⢼⠰⡱⢸⠕⠰⣩⡆⡯⡂⣪⠅⢹⠁⣇⡇⢇⠇⢇⢆⠇⡱⡁⢣⠃⣩⡃ ⢎⠆⣇⡇⢹⠁⡯⠂⣇⡇⢹⠁⢸⠢⢺⢰⢵⠘⡜⠀⣟⡆⣟⠀⣇⡇⡯⠂⡯⠂⣟⢸⢕⠀⢎⠆⡯⡂⢸⡀⢎⠆⢇⢆⠇⣟⢸⢕⠰⡁⡮⡆⣪⠅⣟⠀ ⣪⠅⡧⡇⢎⠆⡯⡂⢹⠁⣟⢐⡭⠈⡏⠀⢇⢆⠇⡇⡗⢼⢐⡭⠀ ⡗⢼⠰⡱⠀⣇⠰⡱⠰⡱⢸⠕⢸⢼⠰⡱⢸⡀⣟⢐⡭⠀ Wersja ASCII powyższego ⡯⡂⣟⢸⡀⡮⡆⢹⠁⣟⢸⣱⠀ O postaciach brajlowskich Znak brajlowski zawiera prostokąt o wymiarach 4 na 2 kropki, który można postrzegać jako macierz boolowską. Łączeniem wszystkich takich macierzy jest macierz boolowska 4 na 2 * n, gdzie n jest długością …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.