Pytania otagowane jako alphabet

Dla wyzwań związanych z użyciem i manipulowaniem alfabetem.

30
Wydrukuj Tabula Recta!
Wydrukuj Tabula Recta! Tabula Recta (czasami nazywana „tabelą Vigenere”) została stworzona przez Johannesa Trithemiusa i została użyta w kilku szyfrach, w tym we wszystkich wariantach szyfru Vigenere Bellaso i szyfru Trithemius. To wygląda tak: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ LMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNO …

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

30
Wydrukuj alfabet bez użycia każdej samogłoski
Inspiracja : w 1939 roku mężczyzna o imieniu Ernest Vincent Wright napisał powieść Gadsby bez użycia litery „e”. Twoim zadaniem jest napisanie zestawu (do 5) programów w dowolnym języku (który ma składnię tekstową *), aby wypisać wszystkie 26 liter alfabetu w kolejności. Jednak dla każdej samogłoski co najmniej jeden program …

30
Zrób reflektor alfabetyczny!
Zainspirowany błędem w rozwiązaniu tego wyzwania , Twoim zadaniem jest napisanie dokładnego tekstu: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TSRQPONMLKJIHGFEDCBA SRQPONMLKJIHGFEDCBA RQPONMLKJIHGFEDCBA QPONMLKJIHGFEDCBA PONMLKJIHGFEDCBA ONMLKJIHGFEDCBA NMLKJIHGFEDCBA MLKJIHGFEDCBA LKJIHGFEDCBA KJIHGFEDCBA JIHGFEDCBA IHGFEDCBA HGFEDCBA GFEDCBA FEDCBA EDCBA DCBA CBA BA A Pierwszy wiersz będzie zawierał 25 spacji, następnie alfabet do tyłu, zaczynając …

30
Alfabet po przekątnej
Bez danych wejściowych Twoim zadaniem jest wygenerowanie następujących elementów: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Niewizualnie Twoim zadaniem jest wygenerowanie każdej litery w alfabecie, ze spacjami przed nią równymi jej …

30
Wydrukuj / wydrukuj alfabet L.
Inspirowany przez George'a Gibsona Print a Tabula Recta . Masz wydrukować / wydrukować ten dokładny tekst: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ BBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ CCCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ DDDDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ EEEEEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ FFFFFFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ GGGGGGGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ HHHHHHHHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ IIIIIIIIIJKLMNOPQRSTUVWXYZ JJJJJJJJJJKLMNOPQRSTUVWXYZ KKKKKKKKKKKLMNOPQRSTUVWXYZ LLLLLLLLLLLLMNOPQRSTUVWXYZ MMMMMMMMMMMMMNOPQRSTUVWXYZ NNNNNNNNNNNNNNOPQRSTUVWXYZ OOOOOOOOOOOOOOOPQRSTUVWXYZ PPPPPPPPPPPPPPPPQRSTUVWXYZ QQQQQQQQQQQQQQQQQRSTUVWXYZ RRRRRRRRRRRRRRRRRRSTUVWXYZ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSTUVWXYZ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUVWXYZ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVWXYZ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXYZ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXYZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYZ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ (Tak, wpisałem to ręcznie) Możesz używać wszystkich małych …

30
Utwórz piosenkę alfabetu
Twoim celem jest utworzenie piosenki alfabetu jako tekstu w następującej formie (w kolejności): A is for <word starting with A> B is for <word starting with B> C is for <word starting with C> ... Z is for <word starting with Z> Przykładowe dane wyjściowe: A is for Apple B …

30
Dopasuj słowo do siatki alfabetu
Zainspirowany memem, który widziałem dzisiaj dzisiaj. Opis wyzwania Rozważ nieskończoną siatkę alfabetu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ... Weź słowo ( CODEGOLFw tym przykładzie) i uczyń z niego podsekwencję siatki, zastępując nieużywane litery spacją i usuwając litery na końcu nieskończonej siatki: C O DE G O L F Przykłady STACKEXCHANGE …

30
Zrób deszcz alfabetu
Deszcz alfabetu Zadanie: Podstawową przesłanką jest wydrukowanie ciągu wejściowego, a następnie powtórzenie każdego znaku pionowo, w oparciu o jego (indeksowaną 0) pozycję w alfabecie (bez rozróżniania wielkości liter) A-Z. Ajest w miejscu 0, więc się nie powtarza, ejest w pozycji 4, więc jest powtarzane 4 razy, Pjest w pozycji 15, …

30
Wypisz alfabet, alfabet lub tylko znak
Wyzwanie jest proste: Napisz funkcję lub program, który pobiera dane wejściowe xi wypisuje małe litery alfabetu, jeśli xjest częścią alfabetu małych liter, wypisuje alfabet wielkich liter, jeśli xjest częścią alfabetu wielkich liter, i wypisuje tylko, xjeśli nie jest częścią żadnego z nich. Zasady: Dane wejściowe mogą być argumentem funkcji lub …

30
Trójkąt alfabetu
Masz wydrukować dokładnie ten tekst: A ABA ABCBA ABCDCBA ABCDEDCBA ABCDEFEDCBA ABCDEFGFEDCBA ABCDEFGHGFEDCBA ABCDEFGHIHGFEDCBA ABCDEFGHIJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQRQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPQPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNOPONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNONMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMNMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLMLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKLKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJKJIHGFEDCBA ABCDEFGHIJIHGFEDCBA ABCDEFGHIHGFEDCBA ABCDEFGHGFEDCBA ABCDEFGFEDCBA …

19
Wpisz alfabet - najszybciej jak potrafisz!
Twoim zadaniem jest stworzenie programu, który mierzy szybkość wpisywania liter alfabetu angielskiego. Program przyjmuje tylko małe litery ato zw kolejności alfabetycznej. Każda litera jest powtarzana jak w tym samym wierszu (bez nowej linii lub innych separatorów między literami). Jeśli wpiszesz nieprawidłowy znak, program wyświetli Fail nowy wiersz i zakończy działanie. …

30
Bardzo długa Terza Rima
Opis Wyjście schematu wierszy dla bardzo długiej Terza Rima. Wkład Żaden. Wydajność ABA BCB CDC DED EFE FGF GHG HIH IJI JKJ KLK LML MNM NON OPO PQP QRQ RSR STS TUT UVU VWV WXW XYX YZY Zasady Możesz wybierać między oddzielającymi zwrotkami za pomocą białych znaków lub znaków nowej …

30
Manetka Kołmogorowa
Wydrukuj lub wyświetl następujące trzy wiersze tekstu, dokładnie tak, jak pokazano poniżej. Końcowy znak nowej linii jest akceptowany. bC#eF&hI)kL,nO/qR2tU5wX8z A!cD$fG'iJ*lM-oP0rS3uV6xY9 aB"dE%gH(jK+mN.pQ1sT4vW7yZ Ten blok tekstu jest taki sam jak poniższy, ale n-ta kolumna jest obracana n razy w dół: !"#$%&'()*+,-./0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Należy pamiętać, że jest to wyzwanie złożoności Kołmogorowa , …

30
Wydrukuj falę alfabetu
Masz wydrukować dokładnie ten tekst: ABABABABABABABABABABABABAB BCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBC CDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCD DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE EFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEF FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ JKJKJKJKJKJKJKJKJKJKJKJKJK KLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL LMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLMLM MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMN NONONONONONONONONONONONONO OPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP PQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQ QRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQRQR RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRS STSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTST TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU UVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUV VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW WXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWX XYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXY YZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZ ZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZA Okular Możesz wydrukować wszystkie małe litery zamiast wszystkich wielkich. Jednak wielkość liter musi być spójna przez cały wynik. Możesz …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.