Pytania otagowane jako combinatorics

Do wyzwań związanych z kombinatoryką.

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Oblicz Phi (nie Pi)
Nie, nie mam na myśli ϕ = 1.618...i π = 3.14159.... Mam na myśli funkcje . φ (x) jest liczbą całkowitą mniejszą lub równą, xktóra jest względnie podstawowa x. π (x) to liczba liczb pierwszych mniejsza lub równa x. Powiedzmy, że „not pi” to wtedy π̅ (x) i zdefiniujmy, że …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 

10
Mały Chandler jest smutny. Narysuj mu chmurę, aby go pocieszyć
Mały Chandler jest smutny. Narysuj mu chmurę, aby go pocieszyć. Uwaga: narysowanie chmury tak naprawdę go nie poprawi. Okrąg można zdefiniować jako 3- krotny, (x,y,r)gdzie xpozycja x koła na płaszczyźnie kartezjańskiej, ypozycja y koła na płaszczyźnie kartezjańskiej i rjest promieniem okręgu. xi ymoże być negatywny. rjest zawsze pozytywne. Dane wejściowe …

30
Dołączanie długości ciągów
Wyzwanie: Biorąc pod uwagę ciąg sznaków a- z, A- Z, 0- 9, dołącz długość sdo siebie, licząc dodatkowe znaki w długości jako część całkowitej długości s. Wejście: Tylko ciąg o dowolnej długości (może być pusty). Wynik: Ten sam ciąg znaków, ale z długością dołączoną do końca. Znaki reprezentujące długość należy …
51 code-golf  string  code-golf  string  random  code-golf  array-manipulation  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  random  code-golf  array-manipulation  code-golf  stateful  code-golf  hello-world  code-golf  string  code-golf  interpreter  lisp  code-golf  restricted-source  quine  palindrome  code-golf  ascii-art  random  generation  challenge-writing  ascii-art  random  polyglot  maze  answer-chaining  string  cops-and-robbers  whitespace  code-golf  string  cops-and-robbers  whitespace  code-golf  number  sequence  code-golf  date  code-golf  ascii-art  decision-problem  code-golf  combinatorics  chemistry  code-golf  kolmogorov-complexity  source-layout  radiation-hardening  code-golf  ascii-art  path-finding  maze  code-golf  string  ascii-art  game  animation  code-golf  string  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  restricted-source  new-years 

8
Sprawdź, czy system monet jest kanoniczny
The Algorithm kasjera jest algorytm do dokonywania zmian w minimalnej ilości monet, który działa całkiem dobrze dla większości systemów walutowych. Jednak jak większość chciwych algorytmów nie jest pozbawiona wad. Jeśli system walutowy jest skonfigurowany właściwie (lub po prostu źle), istnieją pewne wartości, w których algorytm kasjera nie znajdzie optymalnej zmiany. …

2
Rozszerzanie OEIS: liczenie diamentowych płytek
Obiecuję, że będzie to moje ostatnie wyzwanie dotyczące diamong tilings (przynajmniej przez jakiś czas). Z drugiej strony to wyzwanie nie ma nic wspólnego ze sztuką ASCII i nie jest też golfem kodowym, więc w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Przypominamy, że każdy sześciokąt można nazwać trzema różnymi diamentami: Ciekawym pytaniem jest, …

30
Znane są znane
Były Sekretarz Obrony USA, Donald Rumsfeld, słynnie spopularyzował frazę „znane znane”. Tutaj podzielimy jego uwagi na czteroliniową zwrotkę. W szczególności wyślij ten tekst: known knowns known unknowns unknown knowns unknown unknowns Wielkość liter nie ma znaczenia (na przykład Known unKnownsjest w porządku), a pojedyncza nowa linia jest akceptowalna, ale żadne …

30
Policz sumy dwóch kwadratów
Biorąc pod uwagę liczbę nieujemną n, wypisz liczbę sposobów wyrażenia njako sumę dwóch kwadratów liczb całkowitych n == a^2 + b^2( OEIS A004018 ). Zauważ, że ai bmogą być dodatnie, ujemne lub zero, a ich kolejność ma znaczenie. Wygrywa najmniej bajtów. Na przykład n=25daje, 12ponieważ 25można wyrazić jako (5)^2 + …

19
Czy moje ciasto zostało podzielone na dwie części?
Napisz program lub funkcję, która pobierze niepustą listę liczb całkowitych dodatnich. Możesz założyć, że jest on wprowadzany w rozsądnym dogodnym formacie, takim jak "1 2 3 4"lub [1, 2, 3, 4]. Liczby na liście wprowadzania reprezentują wycinki pełnego wykresu kołowego, gdzie każdy rozmiar wycinka jest proporcjonalny do odpowiadającej mu liczby, …
43 code-golf  math  arithmetic  combinatorics  decision-problem  code-golf  sequence  number-theory  binary  code-golf  number-theory  set-theory  code-golf  hashing  code-golf  game  card-games  code-golf  ascii-art  code-golf  arithmetic  array-manipulation  jelly  code-golf  string  array-manipulation  code-golf  sorting  code-challenge  code-golf  number  date  binary  code-golf  arithmetic  code-golf  math  number  linear-algebra  polynomials  code-golf  ascii-art  code-golf  grid  decision-problem  code-golf  string  combinatorics  code-golf  string  kolmogorov-complexity  arithmetic  date  code-golf  number  data-structures  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  array-manipulation 

8
Leniwe rozmieszczenie pancerników
Wyobraź sobie następujący scenariusz: grasz pancernikami z przyjacielem, ale decydujesz się oszukiwać. Zamiast przesuwać statek po tym, jak strzela do miejsca, w którym był twój statek, decydujesz się nie umieszczać żadnych statków. Mówisz mu, że wszystkie jego strzały są chybione, dopóki nie da się tak ustawić statków. Musisz napisać funkcję …

26
Robienie kwadratowych słów
Wyzwanie Twoim zadaniem jest stworzenie programu, który pobiera dane wejściowe z ciągu i generuje dane wyjściowe w formacie kwadratu. Puste ciągi powinny zwracać pusty ciąg. Przykłady Biorąc pod uwagę wkład: golf Twój program powinien wypisać: golf o l l o flog Wkład: 123 Wydajność: 123 2 2 321 Wkład: a …

30
Każde słowo od babab do zyzyz
Twoim zadaniem jest napisanie programu, który wyświetli czytelną listę co pięć liter słów o strukturze: spółgłoska - samogłoska - spółgłoska - samogłoska - spółgłoska Dane wyjściowe powinny być sortowane alfabetycznie z jednym słowem w wierszu i bez powtarzania dwóch słów. Może być małe lub wielkie, ale nie mieszane. Aby lista …

10
Protokół pisuaru
tło Tak zwany „protokół pisuaru”, opisujący kolejność wybierania poszczególnych pisuarów w męskiej łazience, był omawiany w wielu miejscach. Jedna wersja jest podana w tym poście na blogu xkcd . To pytanie dotyczy niewielkiej zmienności: Rozmieszczenie : n pisuarów w linii. Protokół : każda nowa osoba wybiera jeden z pisuarów najbardziej …

30
Liczby katalońskie
Te numery Kataloński ( OEIS ) to sekwencja liczb naturalnych, często występujących w kombinatoryki. N-ta liczba katalońska to liczba słów Dyck (zrównoważone ciągi nawiasów lub nawiasów, takie jak [[][]]; formalnie zdefiniowane jako ciąg znaków przy użyciu dwóch znaków a i b tak, że dowolny ciąg znaków rozpoczynający się od początku …

21
Ilość permutacji na kostce Rubika NxNxN
Wprowadzenie: Kostka Rubika 3x3x3 ma możliwych , co stanowi około 43 kwintillionów . Być może słyszałeś już o tej liczbie, ale jak to się faktycznie liczy?43,252,003,274,489,856,00043,252,003,274,489,856,00043,252,003,274,489,856,000 Kostka Rubika 3x3x3 ma sześć stron, każda z dziewięcioma naklejkami. Jednak patrząc na (zewnętrzne) elementy zamiast naklejek, mamy sześć elementów środkowych; osiem narożników; i …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.