Pytania otagowane jako number-theory

Teoria liczb obejmuje właściwości i relacje liczb, głównie dodatnie liczby całkowite.

30
Czy ta liczba jest liczbą pierwszą?
Wierzcie lub nie, nie mamy jeszcze wyzwania golfowego dla prostego testu pierwotności . Chociaż może nie być to najciekawsze wyzwanie, szczególnie w przypadku „zwykłych” języków, w wielu językach może być niepraktyczne. Kod Rosetta zawiera listy według języka idiomatycznych podejść do testowania pierwszorzędności, jedną z nich konkretnie z testem Millera-Rabina, a …

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Oblicz Phi (nie Pi)
Nie, nie mam na myśli ϕ = 1.618...i π = 3.14159.... Mam na myśli funkcje . φ (x) jest liczbą całkowitą mniejszą lub równą, xktóra jest względnie podstawowa x. π (x) to liczba liczb pierwszych mniejsza lub równa x. Powiedzmy, że „not pi” to wtedy π̅ (x) i zdefiniujmy, że …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 

23
Cóż, to dziwne… nie czekaj, to nawet!
Preambuła Liczby całkowite są zawsze parzyste lub nieparzyste . Nawet liczby całkowite są podzielne przez dwa, nieparzyste liczby całkowite nie są. Po dodaniu dwóch liczb całkowitych możesz wywnioskować, czy wynik będzie parzysty czy nieparzysty na podstawie tego, czy sumy były parzyste czy nieparzyste: Parzysty + Parzysty = Parzysty Parzysty + …

23
Cześć chłopcze, musi to sumować
Każda dodatnia liczba całkowita może być wyrażona jako suma co najwyżej trzech palindromicznych dodatnich liczb całkowitych w dowolnej zasadzie b ≥5. Cilleruelo i in., 2017 Dodatnia liczba całkowita jest palindromiczna w danej bazie, jeśli jej reprezentacja w tej bazie bez zer wiodących odczytuje to samo wstecz. Poniżej rozważana będzie tylko …

30
Czy to jest parzyste czy dziwne?
Uwaga: Nie było jeszcze testu waniliowego testu parzystości (istnieje C / C ++, ale nie pozwala na używanie języków innych niż C / C ++, a inne języki inne niż waniliowe również są w większości zamknięte), więc piszę jeden. Biorąc pod uwagę dodatnią liczbę całkowitą, wypisz jej parzystość (tj. Jeśli …

13
Oblicz liczbę liczb pierwszych do n
π ( n ) to liczba liczb pierwszych mniejsza lub równa n . Dane wejściowe: liczba naturalna, n . Wyjście: π (n). Punktacja: Jest to wyzwanie z najszybszym kodem . Wynik będzie sumą czasów dla przypadków wyników. Poświęcę czas na każde wejście na moim komputerze. Zasady i szczegóły Twój kod …

30
Znajdź najbardziej płynną liczbę
Twoim zadaniem jest znalezienie najbardziej płynnej liczby w danym zakresie. Innymi słowy, znajdź liczbę, której największy czynnik pierwszy jest najmniejszy. Liczba gładka to taka, której największy czynnik pierwszy jest niewielki. Liczby tego typu są przydatne do szybkiego algorytmu transformacji Fouriera, kryptoanalizy i innych aplikacji. Na przykład, powyżej zakresu 5, 6, …

10
Mały Chandler jest smutny. Narysuj mu chmurę, aby go pocieszyć
Mały Chandler jest smutny. Narysuj mu chmurę, aby go pocieszyć. Uwaga: narysowanie chmury tak naprawdę go nie poprawi. Okrąg można zdefiniować jako 3- krotny, (x,y,r)gdzie xpozycja x koła na płaszczyźnie kartezjańskiej, ypozycja y koła na płaszczyźnie kartezjańskiej i rjest promieniem okręgu. xi ymoże być negatywny. rjest zawsze pozytywne. Dane wejściowe …

11
Doprowadzenie pary liczb całkowitych do równości
Zostało to zainspirowane problemem matematycznym, który widziałem gdzieś w Internecie, ale nie pamiętam gdzie (AKTUALIZACJA: Oryginalny problem został znaleziony na łamach zagadek matematycznych z dowodami, pod warunkiem, że jest to możliwe, zobacz także ten post Math SE ), prosząc o dowód, czy możliwy jest następujący proces dla dowolnej dowolnej liczby …

30
Coprimes do N
Biorąc pod uwagę liczbę n >= 2, wypisz wszystkie dodatnie liczby całkowite mniejsze niż ngdzie gcd(n, k) == 1(przy kczym jest to jedna z liczb wyjściowych). Numery tego rodzaju są względnie pierwsze dla siebie. Przykład: 10podaje dane wyjściowe [1, 3, 7, 9](w dowolnej formie, pod warunkiem, że liczby są jednoznacznie …

30
Znajdź najmniejszą liczbę, która nie dzieli N
To wyzwanie jest na tyle prosta, że to w zasadzie wszystko w tytule: jesteś pozytywnie całkowitą N i należy zwrócić najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, która nie jest dzielnikiem N . Przykład: dzielniki N = 24 to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Najmniejsza dodatnia liczba całkowita, której nie …

27
Panoramę dzielnika
Dla każdej liczby całkowitej k, niech d(k)oznaczają liczbę dzielników k. Na przykład, d(6)to 4, ponieważ 6ma 4dzielniki (mianowicie 1, 2, 3, 6). Biorąc dodatnia N, wyświetli „skyline” w sztuce ASCII za pomocą stałego charakteru, tak że wysokość „budynek” znajduje się w pozycji poziomej kjest d(k)za k = 1, ..., N. …

30
Znane są znane
Były Sekretarz Obrony USA, Donald Rumsfeld, słynnie spopularyzował frazę „znane znane”. Tutaj podzielimy jego uwagi na czteroliniową zwrotkę. W szczególności wyślij ten tekst: known knowns known unknowns unknown knowns unknown unknowns Wielkość liter nie ma znaczenia (na przykład Known unKnownsjest w porządku), a pojedyncza nowa linia jest akceptowalna, ale żadne …

30
Policz sumy dwóch kwadratów
Biorąc pod uwagę liczbę nieujemną n, wypisz liczbę sposobów wyrażenia njako sumę dwóch kwadratów liczb całkowitych n == a^2 + b^2( OEIS A004018 ). Zauważ, że ai bmogą być dodatnie, ujemne lub zero, a ich kolejność ma znaczenie. Wygrywa najmniej bajtów. Na przykład n=25daje, 12ponieważ 25można wyrazić jako (5)^2 + …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.