Pytania otagowane jako counting

Dla wyzwań związanych z liczeniem liczby wystąpień niektórych cech.

8
Upgoat czy Downgoat?
Biorąc pod uwagę obraz kozy, twój program powinien najlepiej spróbować ustalić, czy koza jest do góry nogami, czy nie. Przykłady Są to przykłady danych wejściowych. Nie rzeczywiste dane wejściowe Wejście: Wynik: Downgoat Spec Twój program powinien mieć maksymalnie 30 000 bajtów Dane wejściowe będą zawierać pełną kozę Zdjęcie zawsze będzie …

9
Liczenie ziaren ryżu
Rozważ te 10 zdjęć różnych ilości niegotowanych ziaren białego ryżu. TO TYLKO TRZEWIKI. Kliknij obraz, aby wyświetlić go w pełnym rozmiarze. A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: Ziarna: A: 3, B: 5, C: 12, D: 25, E: 50, F: 83, G: 120, H:150, I: 151, J: …

30
Utwórz „H” z mniejszych „H”
Wyzwanie Utwórz funkcję lub program, który po otrzymaniu liczby całkowitej sizewykonuje następujące czynności: Jeśli sizejest równe 1, wyjście H H HHH H H Jeśli sizejest większy niż 1, wyjście X X XXX X X gdzie Xjest wyjściem programu / funkcji dlasize - 1 (Jeśli wolisz, możesz dopasować przypadek podstawowy 0, …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Oblicz Phi (nie Pi)
Nie, nie mam na myśli ϕ = 1.618...i π = 3.14159.... Mam na myśli funkcje . φ (x) jest liczbą całkowitą mniejszą lub równą, xktóra jest względnie podstawowa x. π (x) to liczba liczb pierwszych mniejsza lub równa x. Powiedzmy, że „not pi” to wtedy π̅ (x) i zdefiniujmy, że …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 

30
Policz na zawsze
Napisz program, który liczy się na zawsze, zaczynając od jednego. Zasady: Twój program musi się zalogować na STDOUTakceptowalną alternatywę, jeśli STDOUTnie jest dostępna. Twój program musi być pełnym programem, który można uruchomić, a nie funkcją lub fragmentem kodu. Twój program musi wypisać każdą liczbę ze znakiem oddzielającym pomiędzy nimi (nowy …

30
Policz końcowe prawdy
Zainspirowany i na pamiątkę mojego drogiego przyjaciela i kolegi, Dan Baronet , 1956-2016. ODP Znalazł najkrótsze możliwe rozwiązanie APL do tego zadania: Zadanie Biorąc pod uwagę listę boolowską, policz liczbę końcowych wartości prawdy. Przykładowe przypadki {} → 0 {0} → 0 {1} → 1 {0, 1, 1, 0, 0} → …

25
Niewymowne liczby Cantora
Niewypowiedziana liczba to liczba, która jest podzielna przez siedem lub ma siedem jako jedną z jej cyfr. Gra dla dzieci polega na pomijaniu niewypowiedzianych liczb 1 2 3 4 5 6 ( ) 8 9 10 11 12 13 ( ) 15 16 ( ) 18 ... Wersja gry Cantora …

30
Unikaj złych liczb całkowitych! [Zamknięte]
Pracujesz nad kodem do generowania numerów identyfikacyjnych. Zasady wymagają, aby żadne numery identyfikacyjne nie zawierały sekwencji cyfr 666 . Utwórz funkcję (lub odpowiednik twojego języka), która przyjmuje dodatni parametr liczby całkowitej i zwraca następną liczbę całkowitą, która nie zawiera 666, gdy liczba ta jest wyrażona w postaci dziesiętnej. (60606 jest …

30
Rozciągnij słowo
Dane wejściowe to słowo pisane małymi literami, które nie są oddzielone spacjami. Nowa linia na końcu jest opcjonalna. To samo słowo musi być wyprowadzone w zmodyfikowanej wersji: Dla każdego znaku dwukrotnie go za drugim razem, gdy pojawia się w oryginalnym słowie, potrój go za trzecim razem itp. Przykładowe dane wejściowe: …

23
Odliczanie od „Infinity”
Wydaje się, że to niemożliwe zadanie, prawda? Cóż, to wcale nie jest takie trudne. Jeśli napiszemy to słowo Infinityjako 8-bitowy binarny kod ASCII, otrzymamy: 01001001 01101110 01100110 01101001 01101110 01101001 01110100 01111001 Można to połączyć i przekonwertować na wartość dziesiętną 5291279215216915577. To liczba, z którą możemy pracować ... Sposób, w …

18
Na ile kawałków można wyciąć ten sznurek?
Rozważ kawałek sznurka (jak w „sznurku”, a nie w „wiązce znaków”), który jest składany w tę iz powrotem na linii rzeczywistej. Możemy opisać kształt łańcucha za pomocą listy punktów, przez które przechodzi (w kolejności). Dla uproszczenia założymy, że wszystkie te punkty są liczbami całkowitymi. Weź jako przykład [-1, 3, 1, …

12
Cząsteczki do atomów
Wyzwanie Napisz program, który może rozbić wprowadzony wzór chemiczny (patrz poniżej) i wyprowadzić odpowiednie atomy w postaci element: atom-count. Wejście Przykładowe dane wejściowe: H2O Twój wkład zawsze będzie zawierał co najmniej jeden element, ale nie więcej niż dziesięć. Twój program powinien akceptować dane wejściowe zawierające nawiasy, które mogą być zagnieżdżone. …

23
Pokrycie Skyline pociągnięciami pędzla
Biorąc pod uwagę nieujemną liczbę całkowitą wysokości linii horyzontu, odpowiedz, ile nieprzerwanych pociągnięć pędzla o wysokości 1 jednostki potrzeba do jej pokrycia. [1,3,2,1,2,1,5,3,3,4,2], wizualizowane jako: 5 5 4 3 5334 32 2 53342 13212153342 potrzebuje dziewięciu pociągnięć pędzla: 1 2 3 4 5555 66 7 88888 99999999999 Przykłady [1,3,2,1,2,1,5,3,3,4,2] → …

28
Szybko, tanio i dobrze - wybierz dowolne dwa
Jako programiści wszyscy znamy powiedzenie: „Możesz mieć to szybko i dobrze, ale nie będzie tanie, możesz mieć tanie i dobre, ale nie będzie szybkie, lub możesz mieć szybkie i tanie , ale nie będzie dobrze ”. Aby sprostać temu wyzwaniu, wdrażasz wymyślone narzędzie konfiguracyjne dla niestandardowych usług programistycznych. Powinieneś wyrenderować …

30
StringgnirtSStringgnirtSStringgnirtS
Oto stosunkowo proste wyzwanie. Biorąc pod uwagę ciąg o długości N , wypisz ciąg do przodu, następnie do tyłu, następnie do przodu, a następnie do tyłu ... itd. N razy. Na przykład, jeśli dane wejściowe były Hello! Powinieneś wypisać: Hello!!olleHHello!!olleHHello!!olleH Możesz także opcjonalnie wypisać jeden końcowy znak nowej linii. Twoje …
42 code-golf  string  code-golf  math  geometry  data-structures  repeated-transformation  code-golf  number  random  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  ascii-art  animation  code-golf  ascii-art  number  code-golf  math  number  code-golf  data-structures  code-golf  string  parsing  code-golf  array-manipulation  random  permutations  code-golf  string  code-golf  parsing  code-golf  string  quine  code-golf  string  parsing  comment  code-golf  string  counting  natural-language  code-golf  string  decision-problem  code-golf  math  code-challenge  metagolf  test-battery  code-golf  string  code-golf  math  number  arithmetic  source-layout  code-golf  number  primes  decision-problem  code-golf  math  arithmetic  code-golf  date  code-golf  string  cryptography  code-golf  code-golf  chess  board-game  code-golf  geometry  grid  puzzle-solver  set-partitions  code-golf  number  natural-language  code-golf  ascii-art  code-golf  math  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  natural-language  code-golf  game  board-game  tic-tac-toe  code-golf  ascii-art  hexagonal-grid  code-golf  string  comment  code-golf  internet  code-golf  sorting  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  tips  code-golf  string  natural-language  code-golf  string  kolmogorov-complexity  source-layout  hello-world  code-golf  string  kolmogorov-complexity  counting  natural-language  code-golf  random  quine  code-golf  string  math  bitwise  code-golf  permutations  code-golf  string  code-golf  arithmetic 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.