Pytania otagowane jako spanning-trees

Drzewo rozpinające połączonego nieukierunkowanego grafu G jest drzewem mającym wszystkie wierzchołki i pewną liczbę krawędzi G.

7
Minimalne drzewo opinające vs Najkrótsza ścieżka
Jaka jest różnica między algorytmem minimalnego drzewa opinającego a algorytmem najkrótszej ścieżki? W mojej klasie struktur danych omówiliśmy dwa algorytmy minimalnego drzewa opinającego (Prim i Kruskala) oraz jeden algorytm najkrótszej ścieżki (Dijkstry). Minimalne drzewo opinające to drzewo na wykresie, które obejmuje wszystkie wierzchołki, a całkowita waga drzewa jest minimalna. Najkrótsza …


3
Kiedy minimalne drzewo rozpinające dla wykresu nie jest unikalne
Biorąc pod uwagę ważony, niekierowany wykres G: Które warunki muszą być spełnione, aby istniało wiele drzew minimalnych obejmujących G? Wiem, że MST jest wyjątkowy, gdy wszystkie wagi są różne, ale nie można odwrócić tego stwierdzenia. Jeśli na wykresie jest wiele krawędzi o tej samej masie, może istnieć wiele MST, ale …


4
Wykres ma dwa / trzy różne minimalne drzewa rozpinające?
Próbuję znaleźć skuteczną metodę wykrywania, czy dany wykres G ma dwa różne minimalne drzewa rozpinające. Próbuję również znaleźć metodę, aby sprawdzić, czy ma 3 różne minimalne drzewa rozpinające. Naiwnym rozwiązaniem, o którym myślałem, jest jednorazowe uruchomienie algorytmu Kruskala i znalezienie całkowitej masy minimalnego drzewa opinającego. Później, usuwając krawędź z wykresu …

2
Dlaczego problem z drzewem opinającym ograniczonym k-NP jest kompletny?
-bounded obejmujące problemu drzewo jest gdzie trzeba undirected wykres i trzeba zdecydować, czy nie ma drzewa rozpinającego tak, że każdy wierzchołek ma stopień co najwyżej .kkkG(V,E)G(V,E)G(V,E)kkk Zdaję sobie sprawę, że w przypadku jest to problem ścieżki hamiltonowskiej. Mam jednak problem z przypadkami, w których . Próbowałem o tym myśleć w …


1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.