Pytania otagowane jako space-complexity

Asymptotyczne analizy przestrzeni potrzebnej do uruchomienia algorytmów.

2
Kompromis czasowo-przestrzenny dla problemu brakującego elementu
Oto dobrze znany problem. Biorąc pod uwagę tablicę A[1…n]A[1…n]A[1\dots n] dodatnich liczb całkowitych, wyprowadzaj najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą spoza tablicy. Problem można rozwiązać w przestrzeni i czasie O(n)O(n)O(n) : przeczytaj tablicę, śledź w przestrzeni O(n)O(n)O(n) czy wystąpiło 1,2,…,n+11,2,…,n+11,2,\dots,n+1 poszukaj najmniejszego elementu. Zauważyłem, że możesz wymieniać przestrzeń na czas. Jeśli masz …

1
Bezpośrednia redukcja z
Wiemy, że jest w według twierdzenia Immermana – Szelepcsényiego, a ponieważ jest dlatego to wiele-jeden obszar dziennika, który można zredukować do . Ale czy istnieje bezpośrednia / kombinatoryczna redukcja, która nie przechodzi przez wykres konfiguracji maszyn Turinga w ?st-non-connectivityst-non-connectivityst\text{-}non\text{-}connectivityNLNL\mathsf{NL}st-connectivityst-connectivityst\text{-}connectivityNL-hardNL-hard\mathsf{NL\text{-}hard}st-non-connectivityst-non-connectivityst\text{-}non\text{-}connectivityst-connectivityst-connectivityst\text{-}connectivityNLNL\mathsf{NL} stConnectivitystConnectivity\mathsf{stConnectivity} (a.k.a. stPATHstPATHstPATH): Given directed graph GGG and vertices sss and …1
Ograniczone miejsce na algorytm wyboru?
Istnieje dobrze znany algorytm wyboru najgorszego przypadku do znalezienia -tego największego elementu w tablicy liczb całkowitych. Wykorzystuje podejście mediany-mediany, aby znaleźć wystarczająco dobrą oś przestawną, partycjonuje tablicę wejściową na miejscu, a następnie rekurencyjnie kontynuuje poszukiwania -tego największego elementu.k kO ( n )O(n)O(n) kkkkkk Co jeśli nie pozwolono by nam dotknąć …

1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

1
Jaki jest kompaktowy sposób reprezentowania partycji zestawu?
Istnieją wydajne struktury danych do reprezentowania ustawionych partycji. Te struktury danych charakteryzują się dużą złożonością czasową dla operacji takich jak Union i Find, ale nie są szczególnie efektywne pod względem przestrzeni. Jaki jest oszczędny przestrzennie sposób reprezentowania partycji zestawu? Oto jeden z możliwych punktów wyjścia: Wiem, że liczba partycji zestawu …

1
Co oznacza przestrzeń podliniowa dla maszyn Turinga?
Udowodniono, że problem decydowania, czy wejście jest palindromem, czy nie wymaga miejsca na maszynie Turinga. Jednak nawet przechowywanie danych wejściowych zajmuje miejsce n, więc czy to nie znaczy, że wszystkie maszyny Turinga wymagają miejsca Ω ( n ) ?Ω ( logn )Ω(log⁡n)\Omega(\log n)nnnΩ ( n )Ω(n)\Omega(n) Oczywiście nie ma tutaj …

3
Złożoność przestrzeni rozpoznawania palindromów Watsona-Cricka
Mam następujący problem algorytmiczny: Określ przestrzeń Turinga złożoności rozpoznawania ciągów DNA, które są palindromami Watsona-Cricka. Palindromy Watsona-Cricka to ciągi, których odwróconym dopełnieniem jest ciąg oryginalny. Dopełnieniem jest zdefiniowany litery mądry inspirowany DNA: A jest dopełnieniem T, a C jest dopełnieniem G. prosty przykład dla WC-palindrom jest ACGT. Wymyśliłem dwa sposoby …


2
Jaka jest złożoność obliczania współczynnika korelacji rang Spearmana?
Byłem studiowania Współczynnik korelacji rang Spearmana ρ=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2∑i(yi−y¯)2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√ρ=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2∑i(yi−y¯)2\qquad \displaystyle \rho = \frac{\sum_i(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i-\bar{x})^2 \sum_i(y_i-\bar{y})^2}} . dla dwóch list i . Jaka jest złożoność algorytmu?x1,…,xnx1,…,xnx_1, \dots, x_ny1,…,yny1,…,yny_1, \dots, y_n Skoro algorytm powinien po prostu obliczać odejmowań, to czy można być ?nnnO(n)O(n)O(n)

2
Poszukuję zestawu implementacji o małym rozmiarze pamięci
Szukam implementacji ustawionego typu danych. To znaczy musimy utrzymywać dynamiczny podzbiór SSS (wielkościowy nnn) z wszechświata wielkości u zU={0,1,2,3,…,u–1}U={0,1,2,3,…,u–1}U = \{0, 1, 2, 3, \dots , u – 1\}uuu operacje insert(x)(dodaj element xdo SSS ) i find(x)(sprawdza, czy element xjest członkiem SSS ). Nie dbam o inne operacje. Dla orientacji, …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.