Pytania otagowane jako graph-theory

Pytania o grafy, dyskretne struktury węzłów, które są połączone krawędziami. Popularne smaki to drzewa i sieci o dużej pojemności.

8
Przeszukiwanie wykresów: Najpierw szerokość kontra najpierw głębokość
Podczas poszukiwania wykresy istnieją dwa proste algorytmy: szerokość pierwszego i głębokość pierwszego (zazwyczaj przez dodanie wszystkich węzłów adjactent wykres w kolejce (wszerz) lub stosu (głębokość pierwszego)). Czy są jakieś zalety jednego nad drugim? Te, o których mogłem myśleć: Jeśli spodziewasz się, że Twoje dane będą znajdować się dość głęboko na …


1
Jak trudno policzyć liczbę prostych ścieżek między dwoma węzłami na ukierunkowanym wykresie?
Istnieje prosty algorytm wielomianowy, który decyduje, czy istnieje ścieżka między dwoma węzłami na ukierunkowanym wykresie (po prostu wykonaj rutynowe przemierzanie wykresu za pomocą, powiedzmy, głębokości pierwszego wyszukiwania). Jednak wydaje się, że, co zaskakujące, problem staje się znacznie trudniejszy, jeśli zamiast testowania istnienia chcemy policzyć liczbę ścieżek. Jeśli pozwolimy wierzchołków ścieżki …

2
Dlaczego typ pustki C nie jest analogiczny do typu pusta / dolna?
Wikipedia, jak również inne źródła, które znalazłem, wskazują voidtyp C jako typ jednostki, a nie typ pusty. Uważam to za mylące, ponieważ wydaje mi się, że voidlepiej pasuje do definicji typu pustego / dolnego. voidO ile wiem, nie zamieszkują żadnych wartości . Funkcja z typem zwracanym void określa, że ​​funkcja …
28 type-theory  c  logic  modal-logic  coq  equality  coinduction  artificial-intelligence  computer-architecture  compilers  asymptotics  formal-languages  asymptotics  landau-notation  asymptotics  turing-machines  optimization  decision-problem  rice-theorem  algorithms  arithmetic  floating-point  automata  finite-automata  data-structures  search-trees  balanced-search-trees  complexity-theory  asymptotics  amortized-analysis  complexity-theory  graphs  np-complete  reductions  np-hard  algorithms  string-metrics  computability  artificial-intelligence  halting-problem  turing-machines  computation-models  graph-theory  terminology  complexity-theory  decision-problem  polynomial-time  algorithms  algorithm-analysis  optimization  runtime-analysis  loops  turing-machines  computation-models  recurrence-relation  master-theorem  complexity-theory  asymptotics  parallel-computing  landau-notation  terminology  optimization  decision-problem  complexity-theory  polynomial-time  counting  coding-theory  permutations  encoding-scheme  error-correcting-codes  machine-learning  natural-language-processing  algorithms  graphs  social-networks  network-analysis  relational-algebra  constraint-satisfaction  polymorphisms  algorithms  graphs  trees 

4
Złożoność czasowa znalezienia średnicy wykresu
Jaka jest złożoność czasowa znalezienia średnicy wykresu ?G = ( V, E)sol=(V.,mi)G=(V,E) O ( | V|2))O(|V.|2)){O}(|V|^2) O ( | V|2)+ | V.| ⋅ | mi| )O(|V.|2)+|V.|⋅|mi|){O}(|V|^2+|V| \cdot |E|) O ( | V|2)⋅ | mi| )O(|V.|2)⋅|mi|){O}(|V|^2\cdot |E|) O ( | V| ⋅ | mi|2))O(|V.|⋅|mi|2)){O}(|V|\cdot |E|^2) Średnica wykresu solsolG jest maksymalnym zbiorem …

3
Znalezienie minimalnego cięcia niekierowanego wykresu
Oto pytanie z poprzedniego egzaminu, który próbuję rozwiązać: Dla niekierowanego wykresu z dodatnimi wagami w ( e ) ≥ 0 staram się znaleźć minimalne cięcie. Nie znam innych sposobów na zrobienie tego poza wykorzystaniem twierdzenia o maksymalnym przepływie min-cut. Ale wykres nie jest przekierowany, więc jak mam go pokierować? Myślałem …


2
Czy Logical Min-Cut NP-Complete?
To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć na Computer Science Stack Exchange. Migrował 7 lat temu . Definicja problemu Logical Min Cut (LMC) Załóżmy, że jest nieważonym wykresem, i są dwoma wierzchołkami , a jest osiągalne z . LMC Problem badania jak możemy nieosiągalny ze …

1
Czy istnieje skuteczny algorytm dla tego problemu pokrycia cyklu wierzchołków?
To pytanie zostało przeniesione z Mathematics Stack Exchange, ponieważ można na nie odpowiedzieć na Computer Science Stack Exchange. Migrował 3 lata temu . Próbowałem znaleźć algorytm do znalezienia maksymalnego pokrycia cyklu wierzchołków ukierunkowanego wykresu - to znaczy zestawu rozłącznych cykli, które zawierają wszystkie wierzchołki w , z jak największą liczbą …


3
Kiedy minimalne drzewo rozpinające dla wykresu nie jest unikalne
Biorąc pod uwagę ważony, niekierowany wykres G: Które warunki muszą być spełnione, aby istniało wiele drzew minimalnych obejmujących G? Wiem, że MST jest wyjątkowy, gdy wszystkie wagi są różne, ale nie można odwrócić tego stwierdzenia. Jeśli na wykresie jest wiele krawędzi o tej samej masie, może istnieć wiele MST, ale …2
Znajdowanie co najmniej dwóch ścieżek o tej samej długości na ukierunkowanym wykresie
Załóżmy, że mamy skierowany wykres i dwa węzły A i B . Chciałbym wiedzieć, czy istnieją już algorytmy do obliczania następującego problemu decyzyjnego:G = ( V, E)G=(V,E)G=(V,E)ZAAAbBB Czy istnieją co najmniej dwie ścieżki między i B o tej samej długości?ZAAAbBB Co powiesz na złożoność? Czy mogę to rozwiązać w czasie …

1
Optymalny algorytm do znalezienia obwodu rzadkiego wykresu?
Zastanawiam się, jak znaleźć obwód rzadkiego nieukierunkowanego wykresu. Przez rzadki mam na myśli . Przez optymalne rozumiem najmniejszą złożoność czasową.| mi| =O ( | V|)|mi|=O(|V.|)|E|=O(|V|) Myślałem o pewnej modyfikacji algorytmu Tarjana dla niekierowanych grafów, ale nie znalazłem dobrych wyników. Właściwie pomyślałem, że jeśli uda mi się znaleźć 2 połączone elementy …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.