Pytania otagowane jako streaming-algorithm

4
Czy każdy algorytm czasu liniowego jest algorytmem przesyłania strumieniowego?
Powyżej na to pytanie o liczeniu inwersji , ja znalazłem papier , który okazuje się dolną granicę przestrzeni złożoności dla wszystkich (dokładne) algorytmy strumieniowe . Twierdziłem, że to ograniczenie obejmuje wszystkie liniowe algorytmy czasowe. Jest to nieco odważne, ponieważ ogólnie algorytm czasu liniowego może skakać do woli (dostęp losowy), czego …

1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

2
Liczenie wysp w macierzach boolowskich
Biorąc pod uwagę n×mn×mn \times m Macierz boolowska XX\mathrm X, pozwolić 000 pozycje reprezentują morze i 111wpisy reprezentują ziemię. Zdefiniuj wyspę jako sąsiadującą pionowo lub poziomo (ale nie po przekątnej)111 wpisy. Pierwotne pytanie polegało na zliczeniu liczby wysp w danej matrycy. Autor opisał rozwiązanie rekurencyjne (O(nm)O(nm)\mathcal{O}(nm) pamięć). Ale bezskutecznie próbowałem …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.