Pytania otagowane jako traveling-salesman

4
Jak mogę zweryfikować rozwiązanie problemu Traveling Salesman w czasie wielomianowym?
Tak więc problem decyzyjny TSP (problem sprzedawcy podróży) jest NP kompletny . Ale nie rozumiem, w jaki sposób mogę sprawdzić, czy dane rozwiązanie TSP jest w rzeczywistości optymalne w czasie wielomianowym, biorąc pod uwagę, że nie ma sposobu na znalezienie optymalnego rozwiązania w czasie wielomianowym (co jest spowodowane tym, że …

2
Jeśli mogę rozwiązać Sudoku, czy mogę rozwiązać problem Traveling Salesman (TSP)? Jeśli tak to jak?
Powiedzmy, że istnieje program taki, że jeśli podasz częściowo wypełnione Sudoku o dowolnym rozmiarze, otrzymasz odpowiednie wypełnione Sudoku. Czy możesz potraktować ten program jako czarną skrzynkę i użyć go do rozwiązania TSP? Mam na myśli, czy istnieje sposób na przedstawienie problemu TSP jako częściowo wypełnionego Sudoku, więc jeśli dam ci …

2
W jaki sposób problem sprzedawcy podróży jest weryfikowalny w czasie wielomianowym?
Rozumiem więc, że problem decyzyjny jest zdefiniowany jako Czy istnieje ścieżka P taka, że ​​koszt jest niższy niż C? i możesz łatwo sprawdzić, czy to prawda, weryfikując otrzymaną ścieżkę. Co jednak, jeśli nie ma ścieżki, która spełniałaby te kryteria? Jak zweryfikowałbyś odpowiedź „nie” bez rozwiązania problemu z najlepszą ścieżką TSP, …

1
Jakie jest optymalne rozwiązanie konkursu TSP Procter and Gamble z 1962 roku?
W 1962 r. Możesz wygrać nagrodę w wysokości 10 000 USD (około 80 000 USD w dzisiejszych pieniądzach), jeśli znajdziesz rozwiązanie problemu euklidesowego sprzedawcy podróżującego zdefiniowanego w 33 miastach. http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/history/pictorial/car54.html Patrząc na zdjęcie, problem wydaje się dość łatwy. Nie udało mi się jednak znaleźć bardziej szczegółowych zasobów na temat problemu. …

1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.