Pytania otagowane jako greedy-algorithms

2
Jak udowodnić, że chciwy algorytm jest poprawny
Mam chciwy algorytm, który, jak podejrzewam, może być poprawny, ale nie jestem pewien. Jak sprawdzić, czy jest poprawny? Jakich technik należy użyć do udowodnienia, że ​​chciwy algorytm jest poprawny? Czy istnieją wspólne wzorce lub techniki? Mam nadzieję, że stanie się to pytaniem referencyjnym, które można wykorzystać do wskazania początkującym; stąd …


1
Jak fundamentalne są matroidy i greedoidy w projektowaniu algorytmów?
Początkowo wprowadzono matroidy , aby uogólnić pojęcia liniowej niezależności zbioru podzbiorów stosunku do zbioru I podłoża . Niektóre problemy, które zawierają tę strukturę, pozwalają chciwym algorytmom znaleźć optymalne rozwiązania. Koncepcja greedoidów została później wprowadzona w celu uogólnienia tej struktury, aby uchwycić więcej problemów, które pozwalają na znalezienie optymalnych rozwiązań za …

4
Jak użyć chciwego algorytmu, aby znaleźć malejącą sekwencję najbliższą podanej?
Otrzymujesz n liczb całkowitych wszystkie od do . Pod każdą liczbą całkowitą należy wpisać liczbę całkowitą między a z warunkiem, że tworzą ciąg nie malejący. Zdefiniuj odchylenie takiej sekwencji na . Zaprojektuj algorytm, który znajdzie b_i z minimalnym odchyleniem w czasie wykonywania O (n \ sqrt [4] {l}) .a1,…,ana1,…,ana_1, \ldots, …

2
Dowód poprawności algorytmu zachłannego dla minimalnego pokrycia wierzchołka drzewa
Istnieje chciwy algorytm znajdowania minimalnego pokrycia wierzchołka drzewa, które korzysta z przejścia DFS. Dla każdego liścia drzewa wybierz jego element nadrzędny (tzn. Jego element nadrzędny znajduje się w minimalnej osłonie wierzchołków). Dla każdego węzła wewnętrznego: jeśli nie zostanie wybrane żadne z jego elementów podrzędnych, wybierz ten węzeł. Jak udowodnić, że …

1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

1
Wybór funkcji drzewa decyzyjnego o stałej długości w celu zminimalizowania średniej wydajności wyszukiwania
Mam złożone zapytanie używane do przeszukiwania zestawu danych celu znalezienia . Każde zapytanie zajmuje średni czas więc całkowity czas w wyszukiwaniu liniowym wynosi. Mogę podzielić zapytanie na prostsze zapytania częściowe q_i i znaleźć i gdzie . Każde podzapytanie jest znacznie szybsze do obliczenia, więc ogólnie szybciej jest znaleźć a następnie …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.