Pytania otagowane jako probabilistic-algorithms

1
Czy problem trudny dla NP może być średnio wielomianowy?
Zastanawiam się, czy są jakieś problemy twarde typu , które w przeciętnym przypadku są `` wielomianowe ''. Sądzę, że istnieją dwa sposoby interpretacji tego?N.P.N.P.NP Jeśli , czy może istnieć algorytm rozwiązujący problem twardości N P z zamortyzowanym (przypadkiem średnim) czasem pracy O ( n k ) dla stałej k ?P.≠ …

1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

2
Czy
Jeśli hierarchia zapada się na swój drugi poziom (według twierdzenia Karpa-Liptona). Ale co z N P i C o N P ?RP=NPRP=NP\sf RP = NPNPNP\sf NPcoNPcoNP\sf coNP Starałem się udowodnić, że zawarty jest w N P (drugi kierunek jest trywialne, jeśli R P = N P ), ale bez skutku, …

1
Rozkłady prawdopodobieństwa i złożoność obliczeniowa
To pytanie dotyczy przecięcia teorii prawdopodobieństwa i złożoności obliczeniowej. Jednym kluczowym spostrzeżeniem jest to, że niektóre rozkłady są łatwiejsze do wygenerowania niż inne. Na przykład problem Biorąc pod uwagę liczbę nnn, zwróć równomiernie rozłożoną liczbę jaii z 0 ≤ i &lt; n0≤i&lt;n0 \leq i < n. jest łatwy do rozwiązania. …

2
Czy przydatne są probabilistyczne struktury danych wyszukiwania?
SkipList zapewnia to samo O(logn)O(log⁡n)O(\log n)ogranicza wyszukiwanie jako drzewo zrównoważone z tą zaletą, że ponowne zbalansowanie nie jest konieczne. Ponieważ SkipList jest konstruowany przy użyciu losowych rzutów monetą, granice te obowiązują tylko tak długo, jak długo struktura SkipList jest wystarczająco „zrównoważona”. W szczególności z prawdopodobieństwem1/nc1/nc1/n^c dla jakiejś stałej c&gt;0c&gt;0c>0, zrównoważona …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.