Pytania otagowane jako data-mining

5
Dlaczego badania algorytmów genetycznych uległy spowolnieniu?
Omawiając dziś niektóre tematy wprowadzające, w tym wykorzystanie algorytmów genetycznych; Powiedziano mi, że badania naprawdę spowolniły w tej dziedzinie. Podany powód był taki, że większość ludzi koncentruje się na uczeniu maszynowym i eksploracji danych. Aktualizacja: czy to jest dokładne? A jeśli tak, jakie zalety ma ML / DM w porównaniu …5
Nauka danych a badania operacyjne
Ogólne pytanie, jak sugeruje tytuł, brzmi: Jaka jest różnica między DS a optymalizacją / optymalizacją. Na poziomie koncepcyjnym rozumiem, że DS próbuje wydobywać wiedzę z dostępnych danych i wykorzystuje głównie techniki statystyczne, uczenie maszynowe. Z drugiej strony OR wykorzystuje dane do podejmowania decyzji na podstawie danych, na przykład poprzez optymalizację …

4
Związek i różnica między wyszukiwaniem a pozyskiwaniem informacji?
Z Wikipedii Wyszukiwanie informacji to czynność polegająca na uzyskiwaniu zasobów informacyjnych odpowiednich do potrzeb informacyjnych z kolekcji zasobów informacyjnych. Wyszukiwanie może opierać się na metadanych lub indeksowaniu pełnotekstowym. Z Wikipedii Ekstrakcja informacji (IE) to zadanie automatycznego wydobywania uporządkowanych informacji z nieustrukturyzowanych i / lub częściowo ustrukturyzowanych dokumentów do odczytu maszynowego. …

1
Wnioskowanie o rodzajach uściślenia
W pracy miałem za zadanie wnioskować o pewnych typach informacji o dynamicznym języku. Przepisuję sekwencje instrukcji na letwyrażenia zagnieżdżone , tak jak poniżej: return x; Z => x var x; Z => let x = undefined in Z x = y; Z => let x = y in Z if …
11 programming-languages  logic  type-theory  type-inference  machine-learning  data-mining  clustering  order-theory  reference-request  information-theory  entropy  algorithms  algorithm-analysis  space-complexity  lower-bounds  formal-languages  computability  formal-grammars  context-free  parsing  complexity-theory  time-complexity  terminology  turing-machines  nondeterminism  programming-languages  semantics  operational-semantics  complexity-theory  time-complexity  complexity-theory  reference-request  turing-machines  machine-models  simulation  graphs  probability-theory  data-structures  terminology  distributed-systems  hash-tables  history  terminology  programming-languages  meta-programming  terminology  formal-grammars  compilers  algorithms  search-algorithms  formal-languages  regular-languages  complexity-theory  satisfiability  sat-solvers  factoring  algorithms  randomized-algorithms  streaming-algorithm  in-place  algorithms  numerical-analysis  regular-languages  automata  finite-automata  regular-expressions  algorithms  data-structures  efficiency  coding-theory  algorithms  graph-theory  reference-request  education  books  formal-languages  context-free  proof-techniques  algorithms  graph-theory  greedy-algorithms  matroids  complexity-theory  graph-theory  np-complete  intuition  complexity-theory  np-complete  traveling-salesman  algorithms  graphs  probabilistic-algorithms  weighted-graphs  data-structures  time-complexity  priority-queues  computability  turing-machines  automata  pushdown-automata  algorithms  graphs  binary-trees  algorithms  algorithm-analysis  spanning-trees  terminology  asymptotics  landau-notation  algorithms  graph-theory  network-flow  terminology  computability  undecidability  rice-theorem  algorithms  data-structures  computational-geometry 

5
Częstotliwość wyrazów z uporządkowaniem w złożoności O (n)
Podczas wywiadu na stanowisko programisty Java zapytano mnie: Napisz funkcję, która przyjmuje dwa parametry: ciąg znaków reprezentujący dokument tekstowy i liczba całkowita podająca liczbę elementów do zwrócenia. Zaimplementuj funkcję tak, aby zwracała listę ciągów uporządkowanych według częstotliwości słów, najczęściej występujących jako pierwsze słowo. Twoje rozwiązanie powinno działać w czasie gdzie …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.