Pytania otagowane jako probability-theory

Wyzwania związane z obliczaniem prawdopodobieństw dla zmiennych losowych i procesów stochastycznych.

8
Wybierz spłaszcz listę
Rozważ proces „wybierania” zagnieżdżonej listy. Wybór jest definiowany następująco: Jeśli argumentem jest lista, weź element z listy losowo (jednolicie) i wybierz z niego. Jeśli argumentem nie jest lista, po prostu ją zwróć. Przykładowa implementacja w Pythonie: import random def pick(obj): if isinstance(obj, list): return pick(random.choice(obj)) else: return obj Dla uproszczenia …

7
Próbkuj losową, nie malejącą sekwencję
Dane wejściowe: dwie liczby całkowite n i k podane w dowolnej formie dogodnej dla kodu Wynik Losowa, nie malejąca sekwencja k liczb całkowitych, każda w zakresie od 1 do n. Próbkę należy wybrać jednolicie ze wszystkich nie malejących sekwencji k liczb całkowitych o liczbach całkowitych z zakresu od 1 do …

4
(Nieco) Paradoks Urodzin Pedantycznych
tło Paradoks urodzin jest popularnym problemem w teorii, która przeczy prawdopodobieństwa intuicji matematycznej (większość ludzi). Opis problemu jest następujący: Biorąc pod uwagę N osób, jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej dwa z nich mają takie same urodziny (bez względu na rok). Problem zwykle upraszcza się, całkowicie ignorując dni przestępne. W …

20
Oblicz szacunkową entropię histogramu ciągu
Napisz program lub funkcję, która oszacuje entropię Shannona danego ciągu. Jeśli łańcuch ma n znaków, d różnych znaków, x i jest i- tym odrębnym znakiem, a P (x i ) jest prawdopodobieństwem wystąpienia tego znaku w ciągu, wówczas naszą ocenę entropii Shannona dla tego łańcucha podaje: Do oszacowania w tym …

16
Prawdopodobieństwo wszystkich kombinacji danych zdarzeń
Biorąc pod uwagę sekwencje zdarzeń o prawdopodobieństwach od 0,0 do 1,0, generuj i wyprowadzaj prawdopodobieństwo wystąpienia każdej kombinacji. Możesz założyć, że podana jest ciąg liczb w dowolnej konstrukcji wybranego przez ciebie języka. Oto przykład; możesz założyć, że długość kombinacji sekwencji pasuje do pamięci: { 0.55, 0.67, 0.13 } Program wydrukuje …

4
Skompresowane dni tygodnia
Biorąc pod uwagę listę dni tygodnia, wypisz najkrótszą posortowaną reprezentację listy. Format wejścia to ciąg składający się z jednego lub większej liczby podciągi dwuznakowych Su(niedziela), Mo(poniedziałek), Tu(itd.), We, Th, Fr, I Sa. Dane wejściowe niekoniecznie muszą być podane w posortowanej kolejności. Aby przekonwertować dane wejściowe na format wyjściowy, Posortuj dane …

5
Napraw zepsutą funkcję losową
Znajomy ma w komputerze dodatkową kartę, która generuje całkowicie losową liczbę od 1 do 5 włącznie. Niestety rozlali na nią colę i teraz generuje tylko 2 dla wszystkich liczb od 1 do 4. Na szczęście losowość zostaje zachowana, ale prawdopodobieństwo 2 wynosi 80%, a prawdopodobieństwo 5 wynosi 20% i nie …

3
Znajdź wzory w ciągach znaków
W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest zlokalizowanie podciągów o określonej strukturze. Wejście Twoje dane powinny składać się z dwóch niepustych ciągów alfanumerycznych, wzorca p i tekstu t . Chodzi o to, że każdy znak preprezentuje ciągłe niepuste podciągi, tktóre występują obok siebie, i preprezentuje ich konkatenację. Identyczne znaki odpowiadają identycznym …
17 code-golf  string  code-golf  ascii-art  geometry  code-golf  ascii-art  code-golf  sequence  stack  code-challenge  number  sequence  answer-chaining  code-golf  code-challenge  math  combinatorics  binary-matrix  code-golf  number  code-golf  cryptography  bitwise  code-golf  sudoku  code-golf  brainfuck  metagolf  code-golf  probability-theory  number-theory  primes  fewest-operations  factoring  golf-cpu  code-golf  restricted-source  code-golf  graphical-output  sequence  binary  code-golf  tips  c#  code-golf  geometry  code-golf  graphical-output  fractal  code-golf  number  sequence  code-golf  number  array-manipulation  popularity-contest  game  board-game  code-golf  puzzle-solver  grid  code-golf  ascii-art  geometry  grid  tiling  code-golf  ascii-art  whitespace  balanced-string  code-golf  card-games  king-of-the-hill  javascript  code-golf  whitespace  balanced-string  code-golf  code-golf  math  abstract-algebra  code-golf  java  code-golf  interpreter  stack  code-golf  base-conversion  code-golf  tips  code-golf  ascii-art  geometry  brainfuck  metagolf  code-challenge  math  quine  code-generation  code-golf  number  kolmogorov-complexity  arithmetic  expression-building  code-golf  string  code-golf  quine  popularity-contest  code-golf  base-conversion  code-challenge  image-processing  code-golf  conversion  coding-theory 

20
Rozłóż liczbę!
Twoim zadaniem jest dekompozycja liczby przy użyciu poniższego formatu. Jest to podobne do konwersji podstawowej, z tą różnicą, że zamiast wyszczególnienia digitsw bazie, podajesz listę w valuestaki sposób, że lista sumuje się z danymi wejściowymi. Jeśli podana jest podstawa n, to każda liczba na liście musi mieć postać k*(n**m), gdzie …
16 code-golf  number  sequence  number-theory  base-conversion  code-golf  bitwise  hashing  code-golf  string  ascii-art  whitespace  code-golf  math  code-golf  code-golf  image-processing  counting  code-golf  math  arithmetic  checksum  code-golf  code-golf  math  arithmetic  number-theory  code-golf  array-manipulation  random  code-golf  string  code-golf  math  ascii-art  base-conversion  code-golf  graphical-output  geometry  3d  code-golf  math  linear-algebra  matrix  code-golf  math  number  sequence  code-golf  array-manipulation  code-golf  math  matrix  linear-algebra  code-golf  number  sequence  counting  code-golf  string  code-golf  string  restricted-source  quine  sorting  code-golf  string  geometry  code-golf  string  code-golf  networking  code-golf  base-conversion  code-golf  math  matrix  code-golf  arithmetic  linear-algebra  matrix  code-golf  number  arithmetic  grid  code-golf  number  source-layout  code-golf  string  bitwise  checksum  code-golf  array-manipulation  code-golf  string  probability-theory  code-golf  tips  code-golf  sequence  code-golf  string  math  sequence  calculus  code-golf  string  palindrome  bioinformatics  code-golf  math  combinatorics  counting  permutations  code-golf  parsing  logic-gates  code-golf  arithmetic  number-theory  combinatorics  code-golf  math  sequence  polynomials  integer  code-golf  string  ascii-art  chess  code-golf  string  code-golf  number  code-golf  string  ascii-art  parsing  code-golf  code-golf  number  natural-language  conversion  code-golf  arithmetic  code-golf  string  code-golf  ascii-art  decision-problem 

6
Kto jest tym rozkładem prawdopodobieństwa?
Wprowadzenie W tym wyzwaniu otrzymujesz listę nieujemnych liczb zmiennoprzecinkowych narysowanych niezależnie od pewnego rozkładu prawdopodobieństwa. Twoim zadaniem jest wywnioskować ten rozkład na podstawie liczb. Aby wyzwanie było wykonalne, masz tylko pięć dystrybucji do wyboru. U, równomierny rozkład w przedziale [0,1]. T, rozkład trójkątny w przedziale [0,1] z trybem c = …

3
Zbuduj program do analizy wyborów sekwencji rzutów monetą
W łamigłówce ze starej mojej książki zdefiniowana jest gra, w której dwóch graczy wybiera sekwencje rzutów monetą, które według nich pojawią się jako pierwsze, gdy moneta zostanie wielokrotnie odwrócona. (To było rzeczywiście dziwne, a nawet rzuty kostką, ale ten mały szczegół nie ma znaczenia pod względem równoważności problemu.) Należy zauważyć, …

14
Rekurencyjnie połączone sumaryczne sumy [N] z iteracjami M.
Weź dwie dodatnie liczby całkowite Ni Mutwórz połączone sumy sumaryczne [N]z Miteracjami. Wyprowadza wynik ostatniej iteracji. Definicja skonsolidowanej sumy skumulowanej: Zacznij od liczby Ni zdefiniuj sekwencjęX = [N] Dołącz do Xłącznych kwotX Powtórz krok 2 Mrazy. Skumulowana suma wektora, X = [x1, x2, x3, x4]wynosi: [x1, x1+x2, x1+x2+x3, x1+x2+x3+x4]. Przykład …
14 code-golf  number  sequence  code-golf  number  sequence  code-golf  binary-matrix  code-golf  math  tips  javascript  algorithm  code-golf  string  code-golf  number  sequence  code-golf  math  arithmetic  parsing  code-golf  number  sequence  primes  code-golf  string  ascii-art  geometry  integer  code-golf  geometry  code-golf  number  array-manipulation  code-golf  math  geometry  code-golf  number  sequence  arithmetic  integer  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  number  code-golf  number  chess  code-golf  sequence  decision-problem  subsequence  code-golf  math  number  primes  code-golf  primes  permutations  code-golf  integer  probability-theory  statistics  code-golf  string  code-golf  sequence  decision-problem  parsing  board-game  code-golf  binary  graph-theory  code-golf  board-game  classification  tic-tac-toe  code-golf  ascii-art  polyglot  code-golf  date  code-golf  geometry 

23
Sumy 100 rzutów dwóch sześciościennych kości
Załóżmy, że masz dwie sześciościenne kości. Rzuć parę 100 razy, obliczając sumę każdej pary. Wydrukuj liczbę wystąpień każdej sumy. Jeśli suma nigdy nie została wyrzucona, musisz podać zero lub jakiś sposób na określenie, że ta konkretna suma nigdy nie została wyrzucona. Przykładowe dane wyjściowe: [3, 3, 9, 11, 15, 15, …

2
Pólya urn flip and roll
Opis problemu Pólya znów bawi się swoją urną i chce, żebyś pomógł mu obliczyć pewne prawdopodobieństwa. W tym eksperymencie z urną Pólya ma urnę, która początkowo zawiera 1 czerwony i 1 niebieski koralik. Podczas każdej iteracji sięga i pobiera koralik, a następnie sprawdza kolor i umieszcza koralik z powrotem w …

3
Komputer: wykonujesz matematykę
To wyzwanie jest częściowo wyzwaniem algorytmicznym, wymaga pewnej matematyki, a częściowo jest po prostu najszybszym wyzwaniem w kodzie. Dla pewnej dodatniej liczby całkowitej nrozważ jednolicie losowy ciąg 1si i 0s długości ni wywołaj go A. Teraz rozważ także drugi losowo wybrany losowo ciąg długości, nktórego wartości są -1, 0,lub 1wywołaj …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.