Pytania otagowane jako coding-theory

22
Natural Pi # 0 - Rock
Cel Utwórz program / funkcję, która pobiera dane wejściowe N, sprawdź, czy Nlosowe pary liczb całkowitych są względnie pierwsze, i zwraca sqrt(6 * N / #coprime). TL; DR Wyzwania te są symulacjami algorytmów, które wymagają jedynie natury i twojego mózgu (i być może pewnych zasobów wielokrotnego użytku) do przybliżenia Pi. …
39 code-golf  math  random  pi  approximation  popularity-contest  code-golf  sequence  number-theory  binary  coding-theory  code-golf  math  3d  code-golf  code-golf  math  number  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  ascii-art  graphical-output  binary-tree  code-golf  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  array-manipulation  hexadecimal  code-golf  math  number  set-theory  code-golf  math  arithmetic  number-theory  integer  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  math  sequence  arithmetic  decision-problem  code-golf  code-golf  ascii-art  code-golf  array-manipulation  parsing  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-challenge  code-golf  sequence  code-golf  number  array-manipulation  sorting  code-golf  string  function  code-golf  arithmetic  code-golf  math  sequence  number-theory  primes  restricted-source  javascript  code-challenge  polyglot  rosetta-stone  code-golf  code-golf  regular-expression  code-golf  math  code-golf  math  primes  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  binary  code-golf  math  sequence  code-golf  sequence  subsequence  code-golf  string  code-golf  parsing  music  code-golf  grid  game  path-finding  board-game  code-golf  string  binary  code-golf  array-manipulation  balanced-string  code-golf  code-golf  algorithm  code-golf  string  number  arithmetic  array-manipulation  code-golf  array-manipulation  binary-tree  tree-traversal  code-golf  code-golf  tips  code-golf  string  base-conversion  code-golf  tips  s.i.l.o.s  code-golf  string  ascii-art  code-golf  code-challenge  code-golf  game 

14
Zwiększanie szarych kodów
Wprowadzenie Grey kod jest alternatywą dla reprezentacji binarnej, w których liczba jest zwiększana przez przełączenie tylko jednego bitu, a nie do ilości zmienny bitów. Oto niektóre szare kody wraz z ich dziesiętnymi i binarnymi odpowiednikami: decimal | binary | gray ------------------------- 0 | 0 | 0 ------------------------- 1 | 1 …

7
Popraw błędy za pomocą Hamminga (7,4)
Kod Hamminga (7,4) sięga 1950 roku. Wtedy Richard Hamming pracował jako matematyk w Bell Labs. W każdy piątek Hamming ustawiał maszyny liczące do wykonywania serii obliczeń i zbierał wyniki w następny poniedziałek. Za pomocą kontroli parzystości maszyny te były w stanie wykryć błędy podczas obliczeń. Sfrustrowany, ponieważ zbyt często otrzymywał …

3
Znajdź wzory w ciągach znaków
W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest zlokalizowanie podciągów o określonej strukturze. Wejście Twoje dane powinny składać się z dwóch niepustych ciągów alfanumerycznych, wzorca p i tekstu t . Chodzi o to, że każdy znak preprezentuje ciągłe niepuste podciągi, tktóre występują obok siebie, i preprezentuje ich konkatenację. Identyczne znaki odpowiadają identycznym …
17 code-golf  string  code-golf  ascii-art  geometry  code-golf  ascii-art  code-golf  sequence  stack  code-challenge  number  sequence  answer-chaining  code-golf  code-challenge  math  combinatorics  binary-matrix  code-golf  number  code-golf  cryptography  bitwise  code-golf  sudoku  code-golf  brainfuck  metagolf  code-golf  probability-theory  number-theory  primes  fewest-operations  factoring  golf-cpu  code-golf  restricted-source  code-golf  graphical-output  sequence  binary  code-golf  tips  c#  code-golf  geometry  code-golf  graphical-output  fractal  code-golf  number  sequence  code-golf  number  array-manipulation  popularity-contest  game  board-game  code-golf  puzzle-solver  grid  code-golf  ascii-art  geometry  grid  tiling  code-golf  ascii-art  whitespace  balanced-string  code-golf  card-games  king-of-the-hill  javascript  code-golf  whitespace  balanced-string  code-golf  code-golf  math  abstract-algebra  code-golf  java  code-golf  interpreter  stack  code-golf  base-conversion  code-golf  tips  code-golf  ascii-art  geometry  brainfuck  metagolf  code-challenge  math  quine  code-generation  code-golf  number  kolmogorov-complexity  arithmetic  expression-building  code-golf  string  code-golf  quine  popularity-contest  code-golf  base-conversion  code-challenge  image-processing  code-golf  conversion  coding-theory 

7
Kod Huffmana!
W przeciwnym razie będzie sapał i dmuchał i wysadził dom w powietrze! To było zupełnie nieistotne. To wyzwanie dotyczy kodowania Huffmana . Jego istotą jest częstotliwość znaków w danym tekście wykorzystywana do skrócenia jego reprezentacji. Innymi słowy, powiedzmy, że nasz alfabet ma aszerokość zi przestrzeń. To 27 znaków. Każdy z …

1
Wersja optymalizacyjna problemu Hadamarda
Po pierwsze, niektóre definicje. Hadamarda macierz jest macierzą kwadratową, których pozycje są albo +1 lub -1, a których rzędy są wzajemnie ortogonalne. Hadamarda przypuszczenie proponuje utworzenie macierzy Hadamarda porządku 4k istnieje dla każdej dodatniej liczby całkowitej K. Circulant matryca jest szczególny rodzaj osnowy, gdzie każdy wektor rząd jest obracany element …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.