Pytania otagowane jako c#

To wyzwanie jest związane z językiem C #. Zwróć uwagę, że wyzwania, które wymagają odpowiedzi w określonym języku, są generalnie odradzane.

30
Wskazówki do gry w golfa w C #
Jakie masz ogólne wskazówki na temat gry w golfa w C #? Szukam pomysłów, które można by zastosować do problemów z golfem w kodzie, które są przynajmniej nieco specyficzne dla C # (np. „Usuń komentarze” nie jest odpowiedzią). Proszę zamieścić jedną wskazówkę na odpowiedź. - zapożyczone z pomysłu marcog;)
62 code-golf  tips  c# 

1
Kiedy żyrafa nie jest żyrafą?
Mam nadzieję, że ten rodzaj „zagadki” jest ontopyczny w Programowaniu łamigłówek i Code Golf. Podaj przykład sytuacji, w której poniższa metoda C # zwracafalse : public class Giraffe : Animal { public bool Test() { return this is Giraffe; } } Reguły: Powyższe wiersze kodu nie mogą być w żaden …

1
Trochę magii bool
Wyzwanie Biorąc pod uwagę następującą metodę C #: private static bool Test(bool a, bool b) { if (a && b) return false; if (a) if (b) return true; return false; } Dostarczyć wartości ai btak, że truenie jest zwracana. Warunki wygranej Pierwszy wpis, który może podać poprawne argumenty, aby dana …

19
Sprawdź, czy program Trójkątność jest prawidłowy
Trójkątność to nowy esolang opracowany przez pana Xcodera, w którym struktura kodu musi być zgodna z bardzo specyficznym wzorem: W tym nwierszu kodu muszą znajdować się dokładnie 2n-1znaki programu. Powoduje to kształt trójkąta / piramidy, przy czym pierwsza linia ma tylko jeden znak, a reszta zwiększa się o 2. Każda …
19 code-golf  string  code-golf  combinatorics  code-golf  math  number  code-golf  matrix  code-golf  string  decision-problem  code-golf  internet  code-golf  number  number-theory  integer  expression-building  code-challenge  primes  cops-and-robbers  obfuscation  code-challenge  primes  cops-and-robbers  obfuscation  code-golf  string  balanced-string  code-golf  quine  code-generation  code-golf  matrix  code-golf  tips  c#  code-golf  ascii-art  code-golf  ascii-art  source-layout  code-golf  quine  source-layout  popularity-contest  language-design  code-golf  array-manipulation  subsequence  code-golf  matrix  math  code-challenge  game  graph-theory  atomic-code-golf  code-golf  number  integer  polynomials  equation  code-golf  array-manipulation  sorting 


3
Znajdź wzory w ciągach znaków
W tym wyzwaniu Twoim zadaniem jest zlokalizowanie podciągów o określonej strukturze. Wejście Twoje dane powinny składać się z dwóch niepustych ciągów alfanumerycznych, wzorca p i tekstu t . Chodzi o to, że każdy znak preprezentuje ciągłe niepuste podciągi, tktóre występują obok siebie, i preprezentuje ich konkatenację. Identyczne znaki odpowiadają identycznym …
17 code-golf  string  code-golf  ascii-art  geometry  code-golf  ascii-art  code-golf  sequence  stack  code-challenge  number  sequence  answer-chaining  code-golf  code-challenge  math  combinatorics  binary-matrix  code-golf  number  code-golf  cryptography  bitwise  code-golf  sudoku  code-golf  brainfuck  metagolf  code-golf  probability-theory  number-theory  primes  fewest-operations  factoring  golf-cpu  code-golf  restricted-source  code-golf  graphical-output  sequence  binary  code-golf  tips  c#  code-golf  geometry  code-golf  graphical-output  fractal  code-golf  number  sequence  code-golf  number  array-manipulation  popularity-contest  game  board-game  code-golf  puzzle-solver  grid  code-golf  ascii-art  geometry  grid  tiling  code-golf  ascii-art  whitespace  balanced-string  code-golf  card-games  king-of-the-hill  javascript  code-golf  whitespace  balanced-string  code-golf  code-golf  math  abstract-algebra  code-golf  java  code-golf  interpreter  stack  code-golf  base-conversion  code-golf  tips  code-golf  ascii-art  geometry  brainfuck  metagolf  code-challenge  math  quine  code-generation  code-golf  number  kolmogorov-complexity  arithmetic  expression-building  code-golf  string  code-golf  quine  popularity-contest  code-golf  base-conversion  code-challenge  image-processing  code-golf  conversion  coding-theory 

6
Wtrysk kodu działa również w języku C #!
Biorąc pod uwagę następujący program wyjściowy C # False, wstaw „złośliwy” wiersz kodu, tak aby program generował True. class Program { static void Main() { System.Console.Write("False"); ; } } Twoja odpowiedź powinna składać się z ciągu, który zastępuje drugi średnik i powoduje, że program wypisuje Truecałość Truei nic oprócz True(nawet …

5
Najkrótszy program Hello World bez średników
Niedawno widziałem kilka pytań na temat SO, które zadały pytanie, czy możesz stworzyć program Hello World bez użycia średników za pomocą C #. Wyzwanie polega na zrobieniu tego ponownie, ale przy możliwie jak najkrótszym kodzie!
14 code-golf  c# 

3
Operatory bitowe w Brainfuck
Twoim zadaniem jest utworzenie jednego programu typu „pieprzenie mózgu” dla każdego z następujących operatorów binarnych. Każdy program powinien pobrać jedną lub dwie liczby 8-bitowe (A i B) z danych wejściowych i obliczyć określoną operację: A XOR B A AND B A OR B A Shifted Left by 1 (circular shift) …
13 code-golf  binary  brainfuck  code-golf  code-golf  ascii-art  random  code-golf  code-golf  code-challenge  sorting  code-golf  code-challenge  java  code-golf  statistics  code-golf  code-challenge  fastest-code  code-golf  math  code-golf  math  kolmogorov-complexity  code-golf  code-golf  array-manipulation  combinatorics  code-golf  kolmogorov-complexity  popularity-contest  underhanded  code-golf  math  floating-point  code-golf  interpreter  code-golf  music  code-golf  code-golf  cryptography  code-challenge  scrabble  code-golf  code-challenge  popularity-contest  quine  code-golf  quine  cryptography  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  printable-ascii  code-golf  chess  code-golf  math  number-theory  code-challenge  c  code-golf  random  popularity-contest  hello-world  code-shuffleboard  code-golf  compression  grammars  code-golf  tips  code-golf  sequence  code-golf  string  code-challenge  sorting  permutations  code-golf  string  code-challenge  optimization  code-golf  interpreter  code-challenge  string  code-golf  math  number  fibonacci  string  compression  c#  code-golf  chemistry  popularity-contest  math  c  c++  java  code-golf  math  function  code-golf  complex-numbers  code-golf  geometry 

1
Pomóż Jasonowi sformatować jego JSON
Jason ma duży JSON, ale jest nieczytelny, więc musi go utrwalić. Formatowanie Spec JSON ma 4 różne typy: Liczby; Właśnie0-9 Smyczki; Podwójne "ciągi znaków uciekały\ Tablice; Ograniczone przez [], z elementami oddzielonymi ,, elementy mogą być dowolnego z tych typów Obiekty; {}Format jest ograniczony przez , gdy key: valueklucz jest …
11 code-golf  string  json  code-golf  number  code-golf  image-processing  code-golf  string  code-golf  number  sequence  arithmetic  number-theory  code-golf  string  code-golf  string  counting  code-golf  ascii-art  code-golf  math  code-golf  tips  code-golf  string  code-golf  grid  graph-theory  code-golf  parsing  interpreter  brainfuck  code-golf  math  arithmetic  number-theory  programming-puzzle  c#  code-golf  dominoes  code-golf  tips  code-golf  string  grid  crossword  code-golf  string  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  number  sequence  code-golf  string  math  number  number-theory  primes  fastest-code  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  ascii-art  number  kolmogorov-complexity  code-golf  string  grid 

1
C # Pierwszy 1 (od prawej do lewej) w liczbie binarnej
Próbuję użyć C #, aby znaleźć indeks pierwszej 1 (od prawej do lewej) w binarnej reprezentacji liczby. Na przykład, ponieważ 100 w systemie binarnym to: 0b1100100 Pierwsza 1 znajduje się na trzeciej pozycji z prawej strony, więc powinna dać 3. 234 powinno dać 2, 0 powinno dać 0, itd. Oto …
10 code-golf  tips  binary  c# 

3
C # jest głównym problemem
Ta łamigłówka programowa jest inspirowana innym pytaniem, które zostało tu zadane wczoraj, ale które zostało usunięte przez autora ... Wyzwanie: Utwórz wykonywalny plik binarny (plik binarny Windows .EXE lub Linux) za pomocą Visual C # (lub ulubionego C # IDE), który wypisuje następujący tekst na standardowe wyjście: Main() is the …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.