Pytania otagowane jako incompressible

17
Czy istnieje wysokiej jakości nieliniowy solver programowania dla Pythona?
Mam kilka trudnych, niewypukłych problemów globalnej optymalizacji do rozwiązania. Obecnie używam MATLAB's Optimization Toolbox (konkretnie fmincon()z algorytmem = 'sqp'), co jest dość skuteczne . Jednak większość mojego kodu znajduje się w języku Python i chciałbym również przeprowadzić optymalizację w języku Python. Czy istnieje solver NLP z powiązaniami Pythona, z którym …

3

1
Ciśnienie jako mnożnik Lagrange'a
W nieściśliwych równaniach Naviera-Stokesa ρ(ut+(u⋅∇)u)∇⋅u=−∇p+μΔu+f=0ρ(ut+(u⋅∇)u)=−∇p+μΔu+f∇⋅u=0\begin{align*} \rho\left(\mathbf{u}_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}\right) &= - \nabla p + \mu\Delta\mathbf{u} + \mathbf{f}\\ \nabla\cdot\mathbf{u} &= 0 \end{align*} pojęcie ciśnienia jest często określane jako mnożnik Lagrange'a wymuszający warunek nieściśliwości. W jakim sensie to prawda? Czy istnieje sformułowanie nieściśliwych równań Naviera-Stokesa jako problemu optymalizacji podlegającego ograniczeniu nieściśliwości? …

1
Jakie dyskretyzacje przestrzenne działają dla przepływu nieściśliwego z anizotropowymi siatkami granicznymi?
Przepływy o dużej liczbie Reynoldsa wytwarzają bardzo cienkie warstwy przyścienne. Jeśli rozdzielczość ściany jest używana w symulacji dużego wiru, współczynnik kształtu może być rzędu . Wiele metod staje się niestabilnych w tym systemie, ponieważ stała inf-sup degraduje się jako pierwiastek kwadratowy współczynnika kształtu lub gorzej. Stała inf-sup jest ważna, ponieważ …

3
wyprodukowane rozwiązania dla nieściśliwych Navier-Stokesa - jak znaleźć wolne od dywergencji pola prędkości?
W metodzie wytwarzanych rozwiązań (MMS) postuluje się dokładne rozwiązanie, zastępuje je w równaniach i oblicza odpowiedni termin źródłowy. Rozwiązanie służy następnie do weryfikacji kodu. W przypadku nieściśliwych równań Naviera-Stokesa MMS łatwo prowadzi do (niezerowego) terminu źródłowego w równaniu ciągłości. Ale nie wszystkie kody dopuszczają terminy źródłowe w równaniach ciągłości, więc …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.