Pytania otagowane jako regression

Techniki analizy związku między jedną (lub więcej) zmiennymi „zależnymi” a zmiennymi „niezależnymi”.

3
Sieć neuronowa dla regresji wielu wyjść
Mam zestaw danych zawierający 34 kolumny wejściowe i 8 kolumn wyjściowych. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu jest pobranie 34 danych wejściowych i zbudowanie indywidualnego modelu regresji dla każdej kolumny wyjściowej. Zastanawiam się, czy ten problem można rozwiązać za pomocą tylko jednego modelu, szczególnie za pomocą sieci neuronowej. Użyłem wielowarstwowego perceptronu, …

5
powiększ mapę cieplną dna morskiego
Tworzę plik corr()df z oryginalnego pliku df. corr()Df wyszedł 70 x 70 i to jest niemożliwe, aby wyobrazić sobie mapę cieplną ... sns.heatmap(df). Jeśli spróbuję wyświetlić corr = df.corr(), tabela nie pasuje do ekranu i widzę wszystkie korelacje. Czy jest to sposób na wydrukowanie całości dfbez względu na jej rozmiar …
17 visualization  pandas  plotting  machine-learning  neural-network  svm  decision-trees  svm  efficiency  python  linear-regression  machine-learning  nlp  topic-model  lda  named-entity-recognition  naive-bayes-classifier  association-rules  fuzzy-logic  kaggle  deep-learning  tensorflow  inception  classification  feature-selection  feature-engineering  machine-learning  scikit-learn  tensorflow  keras  encoding  nlp  text-mining  nlp  rnn  python  neural-network  feature-extraction  machine-learning  predictive-modeling  python  r  linear-regression  clustering  r  ggplot2  neural-network  neural-network  training  python  neural-network  deep-learning  rnn  predictive-modeling  databases  sql  programming  distribution  dataset  cross-validation  neural-network  deep-learning  rnn  machine-learning  machine-learning  python  deep-learning  data-mining  tensorflow  visualization  tools  sql  embeddings  orange  feature-extraction  unsupervised-learning  gan  machine-learning  python  data-mining  pandas  machine-learning  data-mining  bigdata  apache-spark  apache-hadoop  deep-learning  python  convnet  keras  aggregation  clustering  k-means  r  random-forest  decision-trees  reference-request  visualization  data  pandas  plotting  neural-network  keras  rnn  theano  deep-learning  tensorflow  inception  predictive-modeling  deep-learning  regression  sentiment-analysis  nlp  encoding  deep-learning  python  scikit-learn  lda  convnet  keras  predictive-modeling  regression  overfitting  regression  svm  prediction  machine-learning  similarity  word2vec  information-retrieval  word-embeddings  neural-network  deep-learning  rnn 
2
Taryfy lotnicze - Jaką analizę należy zastosować, aby wykryć konkurencyjne zachowanie przy ustalaniu cen i korelacje cenowe?
Chcę zbadać zachowanie linii lotniczych w zakresie ustalania cen - w szczególności sposób, w jaki linie lotnicze reagują na ceny konkurentów. Ponieważ powiedziałbym, że moja wiedza na temat bardziej złożonych analiz jest dość ograniczona, zrobiłem głównie wszystkie podstawowe metody, aby zebrać ogólny widok danych. Obejmuje to proste wykresy, które już …

2
Modelowanie nierównomiernie rozłożonych szeregów czasowych
Mam zmienną ciągłą, próbkowaną przez okres roku w nieregularnych odstępach czasu. Niektóre dni mają więcej niż jedną obserwację na godzinę, podczas gdy inne okresy nie mają nic przez kilka dni. To sprawia, że ​​szczególnie trudno jest wykryć wzorce w szeregach czasowych, ponieważ niektóre miesiące (na przykład październik) są bardzo próbkowane, …

1
Ile komórek LSTM powinienem użyć?
Czy istnieją jakieś praktyczne zasady (lub rzeczywiste zasady) dotyczące minimalnej, maksymalnej i „rozsądnej” liczby komórek LSTM, których powinienem użyć? W szczególności odnoszę się do BasicLSTMCell z TensorFlow i num_unitswłasności. Załóżmy, że mam problem z klasyfikacją zdefiniowany przez: t - number of time steps n - length of input vector in …
12 rnn  machine-learning  r  predictive-modeling  random-forest  python  language-model  sentiment-analysis  encoding  machine-learning  deep-learning  neural-network  dataset  caffe  classification  xgboost  multiclass-classification  unbalanced-classes  time-series  descriptive-statistics  python  r  clustering  machine-learning  python  deep-learning  tensorflow  machine-learning  python  predictive-modeling  probability  scikit-learn  svm  machine-learning  python  classification  gradient-descent  regression  research  python  neural-network  deep-learning  convnet  keras  python  tensorflow  machine-learning  deep-learning  tensorflow  python  r  bigdata  visualization  rstudio  pandas  pyspark  dataset  time-series  multilabel-classification  machine-learning  neural-network  ensemble-modeling  kaggle  machine-learning  linear-regression  cnn  convnet  machine-learning  tensorflow  association-rules  machine-learning  predictive-modeling  training  model-selection  neural-network  keras  deep-learning  deep-learning  convnet  image-classification  predictive-modeling  prediction  machine-learning  python  classification  predictive-modeling  scikit-learn  machine-learning  python  random-forest  sampling  training  recommender-system  books  python  neural-network  nlp  deep-learning  tensorflow  python  matlab  information-retrieval  search  search-engine  deep-learning  convnet  keras  machine-learning  python  cross-validation  sampling  machine-learning 

2
Rozwiązywanie układu równań z rzadkimi danymi
Próbuję rozwiązać zbiór równań, który ma 40 zmiennych niezależnych (x1, ..., x40) i jedną zmienną zależną (y). Całkowita liczba równań (liczba wierszy) wynosi ~ 300, i chcę rozwiązać dla zestawu 40 współczynników, które minimalizują całkowity błąd kwadratowy między y a przewidywaną wartością. Mój problem polega na tym, że macierz jest …


3
Jakiej regresji użyć do obliczenia wyniku wyborów w systemie wielopartyjnym?
Chcę przewidzieć wynik wyborów parlamentarnych. Mój wynik to% otrzymany przez każdą ze stron. Istnieje więcej niż 2 strony, więc regresja logistyczna nie jest realną opcją. Mógłbym dokonać osobnej regresji dla każdej ze stron, ale w takim przypadku wyniki byłyby w pewien sposób niezależne od siebie. Nie zapewniłoby to, że suma …

3
Przewiduj najlepszy czas połączenia
Mam zestaw danych obejmujący zestaw klientów w różnych miastach Kalifornii, czas dzwonienia dla każdego klienta oraz status połączenia (Prawda, jeśli klient odbierze połączenie i False, jeśli klient nie odbierze). Muszę znaleźć odpowiedni czas na dzwonienie do przyszłych klientów, aby prawdopodobieństwo odebrania połączenia było wysokie. Jaka jest najlepsza strategia dla tego …

2
Co zrobić, gdy dane testowe mają mniej funkcji niż dane treningowe?
Powiedzmy, że przewidujemy sprzedaż sklepu, a moje dane szkoleniowe mają dwa zestawy funkcji: Jedna dotyczy sprzedaży w sklepie z datami (pole „Sklep” nie jest unikalne) Jedna dotyczy typów sklepów (pole „Sklep” jest tutaj unikalne) Zatem macierz wyglądałaby mniej więcej tak: +-------+-----------+------------+---------+-----------+------+-------+--------------+ | Store | DayOfWeek | Date | Sales | …

2
Wielowymiarowa regresja liniowa w Pythonie
Szukam pakietu Python, który implementuje regresję liniową na wielu odmianach. (Uwaga terminologiczna: regresja wielowymiarowa dotyczy przypadku, w którym występuje więcej niż jedna zmienna zależna, podczas gdy regresja wielokrotna dotyczy przypadku, w którym istnieje jedna zmienna zależna, ale więcej niż jedna zmienna niezależna.)

2
Stochastyczne opadanie gradientu w oparciu o operacje wektorowe?
Załóżmy, że chcę trenować algorytm regresji spadku gradientu stochastycznego przy użyciu zestawu danych zawierającego N próbek. Ponieważ rozmiar zestawu danych jest ustalony, ponownie użyję danych T razy. Przy każdej iteracji lub „epoce” używam każdej próbki treningowej dokładnie raz po losowym uporządkowaniu całego zestawu treningowego. Moja implementacja oparta jest na Pythonie …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.