Pytania otagowane jako scikit-learn

Scikit-learn to moduł Pythona składający się z prostego i wydajnego narzędzia do uczenia maszynowego, eksploracji danych i analizy danych. Jest zbudowany na NumPy, SciPy i matplotlib. Jest rozpowszechniany na licencji 3-klauzulowej BSD.

8
Różnica między fit a fit_transform w modelach scikit_learn?
Jestem początkujących do nauki danych i nie rozumiem różnicę między fiti fit_transformmetody w scikit-learn. Czy ktoś może po prostu wyjaśnić, dlaczego potrzebujemy transformacji danych? Co to znaczy dopasowywanie modelu do danych treningowych i przekształcanie w dane testowe? Czy oznacza to na przykład przekształcenie zmiennych kategorialnych w liczby w pociągu i …


11
SVM za pomocą scikit learn działa bez końca i nigdy nie kończy wykonywania
Próbuję uruchomić SVR przy użyciu scikit learn (python) na zbiorze danych szkoleniowych posiadającym 595605 wierszy i 5 kolumn (funkcji) oraz testowym zbiorze danych posiadającym 397070 wierszy. Dane zostały wstępnie przetworzone i uregulowane. Jestem w stanie z powodzeniem uruchomić przykłady testowe, ale po uruchomieniu przy użyciu mojego zestawu danych i pozostawieniu …

6
ciągi jako cechy drzewa decyzyjnego / losowego lasu
Mam problem z zastosowaniem drzewa decyzyjnego / losowego lasu. Próbuję dopasować problem, który zawiera zarówno liczby, jak i ciągi znaków (takie jak nazwa kraju). Teraz biblioteka scikit-learn przyjmuje tylko liczby jako parametry, ale chcę wstrzyknąć ciągi, a także niosą one znaczną ilość wiedzy. Jak poradzić sobie z takim scenariuszem? Mogę …1
Dlaczego xgboost jest o wiele szybszy niż sklearn GradientBoostingClassifier?
Próbuję wytrenować model zwiększania gradientu na ponad 50 tysiącach przykładów ze 100 funkcjami numerycznymi. XGBClassifierobsługuje 500 drzew w ciągu 43 sekund na mojej maszynie, a GradientBoostingClassifierobsługuje tylko 10 drzew (!) w 1 minutę i 2 sekundy :( Nie zawracałem sobie głowy próbą wyhodowania 500 drzew, ponieważ zajmie to godziny. Używam …
29 scikit-learn  xgboost  gbm  data-mining  classification  data-cleaning  machine-learning  reinforcement-learning  data-mining  bigdata  dataset  nlp  language-model  stanford-nlp  machine-learning  neural-network  deep-learning  randomized-algorithms  machine-learning  beginner  career  xgboost  loss-function  neural-network  software-recommendation  naive-bayes-classifier  classification  scikit-learn  feature-selection  r  random-forest  cross-validation  data-mining  python  scikit-learn  random-forest  churn  python  clustering  k-means  machine-learning  nlp  sentiment-analysis  machine-learning  programming  python  scikit-learn  nltk  gensim  visualization  data  csv  neural-network  deep-learning  descriptive-statistics  machine-learning  supervised-learning  text-mining  orange  data  parameter-estimation  python  pandas  scraping  r  clustering  k-means  unsupervised-learning 

3
Zrozumienie prognozy_proba z MultiOutputClassifier
Podążam za tym przykładem na stronie scikit-learn, aby przeprowadzić klasyfikację wielu wyników za pomocą modelu Random Forest. from sklearn.datasets import make_classification from sklearn.multioutput import MultiOutputClassifier from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.utils import shuffle import numpy as np X, y1 = make_classification(n_samples=5, n_features=5, n_informative=2, n_classes=2, random_state=1) y2 = shuffle(y1, random_state=1) Y …

3
Jak wymusić, aby wagi były nieujemne w regresji liniowej
Korzystam ze standardowej regresji liniowej za pomocą scikit-learn w python. Chciałbym jednak wymusić, aby wagi były dodatnie dla każdej cechy (nie ujemne), czy jest jakiś sposób, aby to osiągnąć? Szukałem w dokumentacji, ale nie mogłem znaleźć sposobu na osiągnięcie tego. Rozumiem, że nie mogę znaleźć najlepszego rozwiązania, ale potrzebuję, aby …

4
Scikit-learn: Jak SGDClassifier przewidział, a także regresję logistyczną
Metodą trenowania regresji logistycznej jest użycie stochastycznego spadku gradientu, do którego scikit-learn oferuje interfejs. Co chciałbym zrobić, to wziąć scikit-learn na SGDClassifier i mieć go zdobyć taki sam jak regresja logistyczna tutaj . Jednak muszę brakować niektórych ulepszeń uczenia maszynowego, ponieważ moje wyniki nie są równoważne. To jest mój obecny …

5
Obliczanie dywergencji KL w Pythonie
Jestem raczej nowy i nie mogę powiedzieć, że mam pełne zrozumienie teoretycznych pojęć. Próbuję obliczyć dywergencję KL między kilkoma listami punktów w Pythonie. Korzystam z http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mutual_info_score.html, aby spróbować to zrobić. Problem, na który napotykam, polega na tym, że zwracana wartość jest taka sama dla 2 dowolnych list liczb (jej 1.3862943611198906). …

2
Błąd train_test_split (): Znaleziono zmienne wejściowe o niespójnej liczbie próbek
Dość nowy w Pythonie, ale budowanie mojego pierwszego modelu RF na podstawie niektórych danych klasyfikacyjnych. Przekształciłem wszystkie etykiety w dane liczbowe int64 i załadowałem do X i Y jako tablicę numpy, ale próbuję wyszkolić modele, popełniam błąd. Oto jak wyglądają moje tablice: >>> X = np.array([[df.tran_cityname, df.tran_signupos, df.tran_signupchannel, df.tran_vmake, df.tran_vmodel, …

3
StandardScaler przed i po podziale danych
Kiedy czytałem o używaniu StandardScaler, większość zaleceń mówiła, że ​​powinieneś użyć StandardScaler przed podzieleniem danych na pociąg / test, ale kiedy sprawdzałem niektóre kody opublikowane online (za pomocą sklearn), były dwa główne zastosowania. 1- Korzystanie StandardScalerze wszystkich danych. Na przykład from sklearn.preprocessing import StandardScaler sc = StandardScaler() X_fit = sc.fit(X) …


2
Czy potrafisz wyjaśnić różnicę między SVC a LinearSVC w scikit-learn?
Niedawno zacząłem uczyć się pracy sklearni właśnie spotkałem się z tym osobliwym rezultatem. Użyłem digitsdostępnego zestawu danych, sklearnaby wypróbować różne modele i metody szacowania. Kiedy testowaliśmy model Pomoc Wektor maszynowego na danych, znalazłem tam są dwie różne klasy w sklearnklasyfikacji SVM: SVCa LinearSVC, gdzie dawne zastosowania jednego przed jednym podejściem …
19 svm  scikit-learn 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.