Pytania otagowane jako time-series

Szeregi czasowe to dane obserwowane w czasie (w czasie ciągłym lub w dyskretnych okresach czasu).

5
Prognozowanie szeregów czasowych przy użyciu ARIMA vs LSTM
Problemem, z którym mam do czynienia, jest przewidywanie wartości szeregów czasowych. Patrzę na jedną serię czasową naraz i na podstawie np. 15% danych wejściowych chciałbym przewidzieć jej przyszłe wartości. Do tej pory natknąłem się na dwa modele: LSTM (długoterminowa pamięć krótkotrwała; klasa rekurencyjnych sieci neuronowych) ARIMA Próbowałem obu i przeczytałem …


4
Dodawanie funkcji do modelu szeregów czasowych LSTM
czytałem trochę o LSTM i ich zastosowaniu do szeregów czasowych i było to interesujące, ale jednocześnie trudne. Jedną rzeczą, z którą miałem trudności ze zrozumieniem, jest podejście do dodawania dodatkowych funkcji do już istniejącej listy funkcji szeregów czasowych. Zakładając, że masz zestaw danych w następujący sposób: t-3, t-2, t-1, Wyjście …


1
Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą LSTM: Znaczenie unieruchomienia szeregów czasowych
W tym linku dotyczącym stacjonarności i różnicowania wspomniano, że modele takie jak ARIMA wymagają stacjonarnych szeregów czasowych do prognozowania, ponieważ jego właściwości statystyczne, takie jak średnia, wariancja, autokorelacja itp., Są stałe w czasie. Ponieważ sieci RNN mają lepszą zdolność do uczenia się relacji nieliniowych ( jak podano tutaj: Obietnica nawracających …5
Biblioteka Python do implementacji ukrytych modeli Markowa
Jakiej stabilnej biblioteki Python mogę użyć do implementacji ukrytych modeli Markowa? Potrzebuję go w miarę dobrze udokumentować, ponieważ nigdy tak naprawdę nie korzystałem z tego modelu. Alternatywnie, czy istnieje bardziej bezpośrednie podejście do przeprowadzania analizy szeregów czasowych na zbiorze danych przy użyciu HMM?

1
RNN przy użyciu wielu szeregów czasowych
Próbuję utworzyć sieć neuronową, używając szeregów czasowych jako danych wejściowych, aby trenować ją w oparciu o typ każdej serii. Czytałem, że używając RNN możesz podzielić dane wejściowe na partie i wykorzystać każdy punkt szeregu czasowego na poszczególne neurony i ostatecznie wyszkolić sieć. Staram się jednak używać wielu szeregów czasowych jako …
14 time-series  rnn 


1
Konwertuj kolumnę panda wartości int na typ datownika
Mam ramkę danych, która między innymi zawiera kolumnę liczby milisekund minionych od 1970-1-1. Muszę przekonwertować tę kolumnę liczb całkowitych na dane znacznika czasu, aby móc ostatecznie przekonwertować ją na kolumnę danych daty i godziny, dodając serię kolumn znaczników czasu do serii, która składa się wyłącznie z wartości daty i godziny …2
Modelowanie nierównomiernie rozłożonych szeregów czasowych
Mam zmienną ciągłą, próbkowaną przez okres roku w nieregularnych odstępach czasu. Niektóre dni mają więcej niż jedną obserwację na godzinę, podczas gdy inne okresy nie mają nic przez kilka dni. To sprawia, że ​​szczególnie trudno jest wykryć wzorce w szeregach czasowych, ponieważ niektóre miesiące (na przykład październik) są bardzo próbkowane, …


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.