Pytania otagowane jako parameter

5
Kiedy model jest niedopasowany?
Logika często stwierdza, że ​​przez niedopasowanie modelu zwiększa się jego zdolność do generalizowania. To powiedziawszy, wyraźnie w pewnym momencie niedopasowanie modelu powoduje pogorszenie modeli bez względu na złożoność danych. Skąd wiesz, kiedy Twój model osiągnął właściwą równowagę i nie jest niedopasowany do danych, które zamierza modelować? Uwaga: Jest to kontynuacja …

6
Jaka jest różnica między hiperparametrami modelu a parametrami modelu?
Zauważyłem, że takie terminy, jak hiperparametr modelu i parametr modelu zostały użyte zamiennie w sieci bez wcześniejszego wyjaśnienia. Myślę, że jest to niepoprawne i wymaga wyjaśnienia. Rozważ model uczenia maszynowego, klasyfikator oparty na SVM / NN / NB lub narzędzie do rozpoznawania obrazów - wszystko, co przyjdzie ci do głowy. …


3
Najlepsze języki do obliczeń naukowych [zamknięte]
Zamknięte . To pytanie musi być bardziej skoncentrowane . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby skupiało się tylko na jednym problemie, edytując ten post . Zamknięte 5 lat temu . Wydaje się, że w większości języków dostępna jest pewna liczba naukowych bibliotek komputerowych. Python ma …
10 efficiency  statistics  tools  knowledge-base  machine-learning  neural-network  deep-learning  optimization  hyperparameter  machine-learning  time-series  categorical-data  logistic-regression  python  visualization  bigdata  efficiency  classification  binary  svm  random-forest  logistic-regression  data-mining  sql  experiments  bigdata  efficiency  performance  scalability  distributed  bigdata  nlp  statistics  education  knowledge-base  definitions  machine-learning  recommender-system  evaluation  efficiency  algorithms  parameter  efficiency  scalability  sql  statistics  visualization  knowledge-base  education  machine-learning  r  python  r  text-mining  sentiment-analysis  machine-learning  machine-learning  python  neural-network  statistics  reference-request  machine-learning  data-mining  python  classification  data-mining  bigdata  usecase  apache-hadoop  map-reduce  aws  education  feature-selection  machine-learning  machine-learning  sports  data-formats  hierarchical-data-format  bigdata  apache-hadoop  bigdata  apache-hadoop  python  visualization  knowledge-base  classification  confusion-matrix  accuracy  bigdata  apache-hadoop  bigdata  efficiency  apache-hadoop  distributed  machine-translation  nlp  metadata  data-cleaning  text-mining  python  pandas  machine-learning  python  pandas  scikit-learn  bigdata  machine-learning  databases  clustering  data-mining  recommender-system 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.