Pytania otagowane jako dropout

5
Konwolucyjna nadmierna sieć neuronowa. Porzucenie nie pomaga
Gram trochę z konwekcjami. W szczególności korzystam z zestawu danych kaggle koty kontra psy, który składa się z 25 000 obrazów oznaczonych jako kot lub pies (po 12500 każdego). Udało mi się osiągnąć około 85% dokładności klasyfikacji na moim zestawie testowym, jednak wyznaczyłem sobie cel osiągnięcia 90% dokładności. Moim głównym …

5
Dlaczego dodanie warstwy przerywającej poprawia wydajność uczenia głębokiego / uczenia maszynowego, skoro ta rezygnacja tłumi niektóre neurony z modelu?
Jeśli usunięcie niektórych neuronów skutkuje lepszym działaniem modelu, dlaczego nie zastosować prostszej sieci neuronowej z mniejszą liczbą warstw i mniejszą liczbą neuronów? Po co budować większy, bardziej skomplikowany model na początku, a później go pomijać?

3
Czy są jakieś dobre gotowe modele językowe dla Pythona?
Prototypuję aplikację i potrzebuję modelu językowego, aby obliczyć zakłopotanie w przypadku niektórych wygenerowanych zdań. Czy istnieje jakiś wyuczony model języka w Pythonie, którego można łatwo używać? Coś prostego jak model = LanguageModel('en') p1 = model.perplexity('This is a well constructed sentence') p2 = model.perplexity('Bunny lamp robert junior pancake') assert p1 < …
11 python  nlp  language-model  r  statistics  linear-regression  machine-learning  classification  random-forest  xgboost  python  sampling  data-mining  orange  predictive-modeling  recommender-system  statistics  dimensionality-reduction  pca  machine-learning  python  deep-learning  keras  reinforcement-learning  neural-network  image-classification  r  dplyr  deep-learning  keras  tensorflow  lstm  dropout  machine-learning  sampling  categorical-data  data-imputation  machine-learning  deep-learning  machine-learning-model  dropout  deep-network  pandas  data-cleaning  data-science-model  aggregation  python  neural-network  reinforcement-learning  policy-gradients  r  dataframe  dataset  statistics  prediction  forecasting  r  k-means  python  scikit-learn  labels  python  orange  cloud-computing  machine-learning  neural-network  deep-learning  rnn  recurrent-neural-net  logistic-regression  missing-data  deep-learning  autoencoder  apache-hadoop  time-series  data  preprocessing  classification  predictive-modeling  time-series  machine-learning  python  feature-selection  autoencoder  deep-learning  keras  tensorflow  lstm  word-embeddings  predictive-modeling  prediction  machine-learning-model  machine-learning  classification  binary  theory  machine-learning  neural-network  time-series  lstm  rnn  neural-network  deep-learning  keras  tensorflow  convnet  computer-vision 

2
Porzucasz na jakich warstwach LSTM?
Używając wielowarstwowej LSTMz usuwaniem, czy wskazane jest umieszczenie zrzutu na wszystkich ukrytych warstwach, a także na wyjściowych warstwach gęstych? W artykule Hintona (który zaproponował Dropout) umieścił Dropout tylko na gęstych warstwach, ale to dlatego, że ukryte wewnętrzne warstwy były splotowe. Oczywiście mogę przetestować mój konkretny model, ale zastanawiałem się, czy …

1
Jak dokładnie działa DropOut z warstwami splotowymi?
Dropout ( papier , wyjaśnienie ) ustawia moc wyjściową niektórych neuronów na zero. W przypadku MLP możesz mieć następującą architekturę zestawu danych kwiatów Iris : 4 : 50 (tanh) : dropout (0.5) : 20 (tanh) : 3 (softmax) Działa to tak: softmax(W3⋅tanh(W2⋅mask(D,tanh(W1⋅input_vector)))softmax(W3⋅tanh⁡(W2⋅mask(D,tanh⁡(W1⋅input_vector)))softmax(W_3 \cdot \tanh(W_2 \cdot \text{mask}(D, \tanh(W_1 \cdot input\_vector))) z …
10 dropout 

2
Czy istnieją badania, które badają przerwanie leczenia w porównaniu z innymi regularyzacjami?
Czy opublikowano jakieś prace, które pokazują różnice w metodach regularyzacji sieci neuronowych, najlepiej w różnych domenach (lub przynajmniej w różnych zestawach danych)? Pytam, ponieważ obecnie mam wrażenie, że większość ludzi wydaje się używać tylko porzucenia w celu uregulowania widzenia komputerowego. Chciałbym sprawdzić, czy istnieje powód (nie) zastosowania różnych sposobów regularyzacji.
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.