Pytania otagowane jako set-cover

3
Sparametryzowana złożoność zestawu uderzeń w skończonym wymiarze VC
Interesuje mnie sparametryzowana złożoność problemu, który nazywam d-Dimensional Hitting Set: biorąc pod uwagę przestrzeń zakresu (tj. Układ zestawu / hipergraph) S = (X, R) mający wymiar VC co najwyżej d dodatnia liczba całkowita k, czy X zawiera podzbiór wielkości k, który uderza w każdy zakres w R? Sparametryzowana wersja problemu …

4
Zakres ograniczonej liczności ograniczonej obejmuje: twardość aproksymacji
Rozważ problem minimalnego pokrycia zestawu z następującymi ograniczeniami: każdy zestaw zawiera co najwyżej kkk elementów, a każdy element wszechświata występuje w co najwyżej zestawach fff Na przykład: w przypadku k=4k=4k = 4 i f=2f=2f = 2 odpowiada minimalnej wierzchołek problemu pokrywy na wykresach z maksymalnym stopniem 4. Niech a(k,f)>1a(k,f)>1a(k,f) > …

5
Czy można sprawdzić, czy liczba obliczalna jest wymierna czy całkowita?
Czy możliwe jest algorytmiczne testowanie, czy liczba obliczalna jest liczbą wymierną czy całkowitą? Innymi słowy, możliwe byłoby dla biblioteki, który implementuje numery obliczalne, aby zapewnić funkcje isIntegerlub isRational? Zgaduję, że nie jest to możliwe i że jest to w jakiś sposób związane z faktem, że nie można sprawdzić, czy dwie …
18 computability  computing-over-reals  lambda-calculus  graph-theory  co.combinatorics  cc.complexity-theory  reference-request  graph-theory  proofs  np-complete  cc.complexity-theory  machine-learning  boolean-functions  combinatory-logic  boolean-formulas  reference-request  approximation-algorithms  optimization  cc.complexity-theory  co.combinatorics  permutations  cc.complexity-theory  cc.complexity-theory  ai.artificial-intel  p-vs-np  relativization  co.combinatorics  permutations  ds.algorithms  algebra  automata-theory  dfa  lo.logic  temporal-logic  linear-temporal-logic  circuit-complexity  lower-bounds  permanent  arithmetic-circuits  determinant  dc.parallel-comp  asymptotics  ds.algorithms  graph-theory  planar-graphs  physics  max-flow  max-flow-min-cut  fl.formal-languages  automata-theory  finite-model-theory  dfa  language-design  soft-question  machine-learning  linear-algebra  db.databases  arithmetic-circuits  ds.algorithms  machine-learning  ds.data-structures  tree  soft-question  security  project-topic  approximation-algorithms  linear-programming  primal-dual  reference-request  graph-theory  graph-algorithms  cr.crypto-security  quantum-computing  gr.group-theory  graph-theory  time-complexity  lower-bounds  matrices  sorting  asymptotics  approximation-algorithms  linear-algebra  matrices  max-cut  graph-theory  graph-algorithms  time-complexity  circuit-complexity  regular-language  graph-algorithms  approximation-algorithms  set-cover  clique  graph-theory  graph-algorithms  approximation-algorithms  clustering  partition-problem  time-complexity  turing-machines  term-rewriting-systems  cc.complexity-theory  time-complexity  nondeterminism 
2
Jak nazywa się ten wariant problemu z ustawieniem pokrycia zestawu?
Wejściowego, to świat i rodzina podzbiorów , powiedzmy, . Zakładamy, że w podzbiory może obejmować , czyli .UUUUUUF⊆2UF⊆2U{\cal F} \subseteq 2^UFF{\cal F}UUU⋃E∈FE=U⋃E∈FE=U\bigcup_{E\in {\cal F}}E=U Przyrostowe sekwencja Pokrycie jest ciągiem podzbiorów w , powiedzmy, , który spełniafaF{\cal F}ZA= { E1, E2), … , E| ZA|}A={E1,E2,…,E|A|}{\cal A}=\{E_1,E_2,\ldots,E_{|{\cal A}|}\} 1) ,∀ E∈ A, …

1
Ustaw osłonę z ograniczonym rozmiarem przecięcia
Problem pokrycia zestawu jest więc trywialny, jeśli żaden z zestawów kandydujących się nie przecina. Co jednak, jeśli rozmiar przecięcia dowolnej pary zestawów kandydujących wynosił co najwyżej 1? Czy ten problem jest trudny NP? Byłbym wdzięczny za każdy wgląd. Dzięki, Garrett
11 set-cover 

2
Twardość podtytuły Zestawu okładki
Jak trudny jest problem Ustaw okładkę, jeśli liczba elementów jest ograniczona przez jakąś funkcję (np. ), gdzie jest rozmiarem wystąpienia problemu. Formalnie,nlognlog⁡n\log nnnn Niech i gdzie i . Jak trudno jest rozwiązać następujący problemF = { S 1 , ⋯ , S n } S i ⊆ U m = …

2
Pokrycie prostego wielokąta okręgami
Załóżmy, że mam prosty wielokąt i liczbę całkowitą k . Jakie są istniejące podejścia do znalezienia najmniejszego promienia r takie, że mogę pokryć S z k okręgi o promieniu R ? A może r zostanie naprawiony i chcę zminimalizować k ?SSSkkkrrrSSSkkkrrrrrrkkk

2
Konsekwencje dolnych granic dla -net na przybliżeniu
Wielu tutaj prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z ostatnich superliniowych dolnych granic Alon dla -net w naturalnych ustawieniach geometrycznych [PDF] . Chciałbym wiedzieć, co, jeśli w ogóle, taka dolna granica implikuje przybliżenie powiązanych problemów z zestawem Cover / Hitting Set. ϵϵ\epsilon Aby być nieco bardziej szczegółowym, rozważ rodzinę przestrzeni zasięgu, na …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.