Pytania otagowane jako finite-model-theory

5
Czy istnieje logika bez indukcji, która wychwytuje dużą część P?
Twierdzenie Immermana- Vardiego stwierdza, że ​​PTIME (lub P) to właśnie klasa języków, którą można opisać zdaniem logiki pierwszego rzędu wraz z operatorem punktu stałego, nad klasą uporządkowanych struktur. Operator punktu stałego może być albo najmniejszym punktem stałym (według Immermana i Vardiego), albo inflacyjnym punktem stałym. (Stephan Kreutzer, Ekspresyjna równoważność logiki …

5
Czy można sprawdzić, czy liczba obliczalna jest wymierna czy całkowita?
Czy możliwe jest algorytmiczne testowanie, czy liczba obliczalna jest liczbą wymierną czy całkowitą? Innymi słowy, możliwe byłoby dla biblioteki, który implementuje numery obliczalne, aby zapewnić funkcje isIntegerlub isRational? Zgaduję, że nie jest to możliwe i że jest to w jakiś sposób związane z faktem, że nie można sprawdzić, czy dwie …
18 computability  computing-over-reals  lambda-calculus  graph-theory  co.combinatorics  cc.complexity-theory  reference-request  graph-theory  proofs  np-complete  cc.complexity-theory  machine-learning  boolean-functions  combinatory-logic  boolean-formulas  reference-request  approximation-algorithms  optimization  cc.complexity-theory  co.combinatorics  permutations  cc.complexity-theory  cc.complexity-theory  ai.artificial-intel  p-vs-np  relativization  co.combinatorics  permutations  ds.algorithms  algebra  automata-theory  dfa  lo.logic  temporal-logic  linear-temporal-logic  circuit-complexity  lower-bounds  permanent  arithmetic-circuits  determinant  dc.parallel-comp  asymptotics  ds.algorithms  graph-theory  planar-graphs  physics  max-flow  max-flow-min-cut  fl.formal-languages  automata-theory  finite-model-theory  dfa  language-design  soft-question  machine-learning  linear-algebra  db.databases  arithmetic-circuits  ds.algorithms  machine-learning  ds.data-structures  tree  soft-question  security  project-topic  approximation-algorithms  linear-programming  primal-dual  reference-request  graph-theory  graph-algorithms  cr.crypto-security  quantum-computing  gr.group-theory  graph-theory  time-complexity  lower-bounds  matrices  sorting  asymptotics  approximation-algorithms  linear-algebra  matrices  max-cut  graph-theory  graph-algorithms  time-complexity  circuit-complexity  regular-language  graph-algorithms  approximation-algorithms  set-cover  clique  graph-theory  graph-algorithms  approximation-algorithms  clustering  partition-problem  time-complexity  turing-machines  term-rewriting-systems  cc.complexity-theory  time-complexity  nondeterminism 

3
Jakie jest minimalne rozszerzenie FO, które obejmuje klasę zwykłych języków?
Kontekst: relacje między logiką a automatami Twierdzenie Büchiego stwierdza, że ​​logika Monadic drugiego rzędu nad łańcuchami (MSO) przechwytuje klasę zwykłych języków. Dowód faktycznie pokazuje, że egzystencjalne MSO ( ∃MSO∃MSO\exists\text{MSO} lub EMSO ) nad łańcuchami wystarczy do przechwycenia zwykłych języków. Może to być nieco zaskakujące, ponieważ w ogólnych strukturach MSO jest …

5
Niejednoznaczność i logika
W teorii automatów (automaty skończone, automaty wypychające, ...) i złożoności występuje pojęcie „dwuznaczności”. Automat jest dwuznaczny, jeśli istnieje słowo z co najmniej dwoma odrębnymi przebiegami akceptującymi. Maszyna jest k- dwuznaczna, jeśli dla każdego słowa w zaakceptowanego przez maszynę istnieje co najwyżej k różnych przebiegów do zaakceptowania w .wwwkkkwwwkkkwww Pojęcie to …

1
Utrzymanie porządku na liście w w Czas
Problem z utrzymaniem porządku (lub „utrzymaniem porządku na liście”) polega na obsłudze operacji: singleton: tworzy listę z jednym elementem, zwraca do niej wskaźnik insertAfter: dany wskaźnik do elementu wstawia nowy element po nim, zwracając wskaźnik do nowego elementu delete: dany wskaźnik do elementu usuwa go z listy minPointer: biorąc pod …

4
Znalezienie skończonego modelu
Wiem, że pytanie „czy formuła pierwszego rzędu ma model” jest ogólnie nierozstrzygalne.ϕϕ\phi Czy ktoś mógłby mi dać link lub książkę, która da odpowiedź na skończone modele. Jeśli mam wzór pierwszego rzędu , czy można rozstrzygnąć, czy ϕ ma model skończony? Jestem pewien, że pytanie jest dobrze znane, ale nawet nie …


1
FO-uniform AC0 z pewnym orzeczeniem
Moje pytanie dotyczy teorii modeli skończonych / złożoności opisowej, więc FO(R)FO(R)FO(R) będzie oznaczać „pierwszy rząd nad skończonymi słowami binarnymi, przy użyciu predykatów Rs i jednoargumentowego predykatu P true na pozycji 1 w słowie”. Chciałbym wiedzieć, czy jest jakakolwiek caracterization FO(&lt;,R)FO(&lt;,R)FO(<,R) z R dowolnym orzeczeniem NrNr\mathbb N^rdla jakiegoś r? Na przykład …

1
Języki zapytań do baz danych dla wydajnych zapytań
Wydaje się, że w popularnych językach zapytań dotyczących relacyjnych baz danych możliwe jest tworzenie zapytań, które będą wymagały dużej ilości zasobów. W praktyce administratorzy baz danych zarządzają tym, ograniczając ilość pamięci na zapytanie i sprawdzając, czy w bazie danych nie ma żadnych długotrwałych zapytań. Wydaje się to raczej ad-hoc, czy …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.