Pytania otagowane jako boolean-formulas

5
Czy można sprawdzić, czy liczba obliczalna jest wymierna czy całkowita?
Czy możliwe jest algorytmiczne testowanie, czy liczba obliczalna jest liczbą wymierną czy całkowitą? Innymi słowy, możliwe byłoby dla biblioteki, który implementuje numery obliczalne, aby zapewnić funkcje isIntegerlub isRational? Zgaduję, że nie jest to możliwe i że jest to w jakiś sposób związane z faktem, że nie można sprawdzić, czy dwie …
18 computability  computing-over-reals  lambda-calculus  graph-theory  co.combinatorics  cc.complexity-theory  reference-request  graph-theory  proofs  np-complete  cc.complexity-theory  machine-learning  boolean-functions  combinatory-logic  boolean-formulas  reference-request  approximation-algorithms  optimization  cc.complexity-theory  co.combinatorics  permutations  cc.complexity-theory  cc.complexity-theory  ai.artificial-intel  p-vs-np  relativization  co.combinatorics  permutations  ds.algorithms  algebra  automata-theory  dfa  lo.logic  temporal-logic  linear-temporal-logic  circuit-complexity  lower-bounds  permanent  arithmetic-circuits  determinant  dc.parallel-comp  asymptotics  ds.algorithms  graph-theory  planar-graphs  physics  max-flow  max-flow-min-cut  fl.formal-languages  automata-theory  finite-model-theory  dfa  language-design  soft-question  machine-learning  linear-algebra  db.databases  arithmetic-circuits  ds.algorithms  machine-learning  ds.data-structures  tree  soft-question  security  project-topic  approximation-algorithms  linear-programming  primal-dual  reference-request  graph-theory  graph-algorithms  cr.crypto-security  quantum-computing  gr.group-theory  graph-theory  time-complexity  lower-bounds  matrices  sorting  asymptotics  approximation-algorithms  linear-algebra  matrices  max-cut  graph-theory  graph-algorithms  time-complexity  circuit-complexity  regular-language  graph-algorithms  approximation-algorithms  set-cover  clique  graph-theory  graph-algorithms  approximation-algorithms  clustering  partition-problem  time-complexity  turing-machines  term-rewriting-systems  cc.complexity-theory  time-complexity  nondeterminism 

3
Ilościowe formuły logiczne z logarytmicznymi przemianami
Badam problem, który jest trudny dla klasy skwantyfikowanych formuł boolowskich z logarytmiczną liczbą zmian kwantyfikatorów. Problem w tej klasie wyglądałby następująco: ∀(x1,x2,…xa1)∃(xa1+1,…xa2),…∃(xalogn−1,…xalogn)F∀(x1,x2,…xa1)∃(xa1+1,…xa2),…∃(xalog⁡n−1,…xalog⁡n)F\forall (x_1, x_2, \ldots x_{a_1}) \exists (x_{{a_1}+1}, \ldots x_{a_2}), \ldots \exists(x_{a_{\log n - 1}}, \ldots x_{a_{\log n}})F Gdzie log n = N , a M jest wartością logiczną wzór …

1
Problem decydowania, czy monotoniczny CNF implikuje monotoniczny DNF
Rozważ następujący problem decyzyjny Wejście : monotoniczny CNF ΦΦ\Phi i monotonowy DNFΨΨ\Psi . Pytanie : Czy Φ→ΨΦ→Ψ\Phi \to \Psi jest tautologią? Zdecydowanie możesz rozwiązać ten problem w czasie O(2n⋅poly(l))O(2n⋅poly(l))O(2^n \cdot \mathrm{poly}(l)) , gdzie nnn jest liczbą zmiennych w Φ→ΨΦ→Ψ\Phi \to \Psi a lll jest długością wejściową. Z drugiej strony ten …


1
Bilansowanie formuł boolowskich w
Szukam referencji na temat złożoności problemu równoważenia formuł logicznych . W szczególności, Czy było wiadomo, że formuły logiczne można wyważyć w AC0AC0\mathsf{AC^0} ? Czy istnieje prosty dowód na to, że równoważenie boolowskiej formuły jest w AC0AC0\mathsf{AC^0} ? Przez „proste” mam na myśli dowód prostsze niż ten wspominam poniżej, w szczególności …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.