Pytania otagowane jako browser


13
Warstwy Sierpińskiego
Zaczynając od /\, możesz utworzyć wzór trójkąta Sierpińskiego, dodając linię poniżej, tak aby ... Wszelkie luźne oddział /lub \podziały ponownie na dwie gałęzie: /\. Każde zderzenie gałęzi \/ginie bez niczego (oprócz spacji). Powtórzenie tych zasad daje /\ /\/\ /\ /\ /\/\/\/\ /\ /\ /\/\ /\/\ etc... ( Inspiracja ViHart ) …

1
Kody QR… i cały ten jazz!
Będzie to stosunkowo trudne wyzwanie dla golfisty. Dane wejściowe: dowolny adres URL musi mieć dołączony protokół, np. Http://codegolf.stackexchange.com (który będzie naszym przypadkiem testowym) Dane wyjściowe: Wygenerowany kod QR reprezentujący ten adres URL, który po zeskanowaniu przez urządzenie inteligentne przeniesie Cię pod ten adres URL w przeglądarce urządzenia inteligentnego. Zasady tego …

30
Znikające elementy
Biorąc pod uwagę ciąg znaków Si listę indeksów X, zmodyfikuj S, usuwając element przy każdym indeksie, Sjednocześnie wykorzystując ten wynik jako nową wartość S. Na przykład, biorąc pod uwagę S = 'codegolf'i X = [1, 4, 4, 0, 2], 0 1 2 3 4 5 6 7 | c o …
17 code-golf  string  array-manipulation  code-golf  string  ascii-art  code-golf  number  sequence  pi  code-golf  number  array-manipulation  code-golf  string  ascii-art  code-golf  math  number  game  code-golf  math  sequence  polynomials  recursion  code-golf  math  number  sequence  number-theory  code-golf  permutations  balanced-string  code-golf  string  ascii-art  integer  code-golf  decision-problem  hexagonal-grid  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  number  code-golf  matrix  binary-matrix  code-golf  math  statistics  code-golf  string  polyglot  code-golf  random  lost  code-golf  date  path-finding  code-golf  string  code-golf  math  number  arithmetic  number-theory  code-golf  tetris  binary-matrix  code-golf  array-manipulation  sorting  code-golf  number  code-golf  array-manipulation  rubiks-cube  cubically  code-golf  grid  optimization  code-golf  math  function  code-golf  string  quine  code-golf  ascii-art  grid  code-golf  decision-problem  grid  simulation  code-golf  math  sequence  code-golf  path-finding  code-golf  ascii-art  grid  simulation  code-golf  number  whitespace  code-golf  sequence  code-golf  sequence  code-golf  sequence  integer  code-golf  math  game  code-golf  internet  stack-exchange-api  code-golf  sequence  code-golf  internet  stack-exchange-api  code-golf  math  factoring  code-challenge  sequence  polyglot  rosetta-stone  code-golf  string  browser  code-golf  date  code-golf  base-conversion  code-challenge  cops-and-robbers  hello-world  code-golf  cops-and-robbers  hello-world 

7
Liczba sum czynników
Biorąc pod uwagę dodatnią liczbę całkowitą n> 1, określ liczbę liczb, które można utworzyć, dodając liczby całkowite większe niż 1, której iloczyn jest n . Na przykład, jeśli n = 24 , możemy wyrazić n jako produkt na następujące sposoby 24 = 24 -> 24 = 24 24 = 12 …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.