Pytania otagowane jako perl

Perl to interpretowany, dynamiczny język programowania wysokiego poziomu, ogólnego przeznaczenia. Został pierwotnie opracowany przez Larry'ego Walla jako uniwersalny język skryptowy Unix, aby ułatwić przetwarzanie raportów, w okresie przy wsparciu społeczności open source, ewoluował i dojrzał do wykorzystania w programowaniu grafiki, administracji systemem, programowaniu sieci, finansach , bioinformatyka i inne zastosowania inżynieryjne.

8
Jak mogę zamienić ciąg w pliku (plikach)?
Zastępowanie ciągów w plikach na podstawie określonych kryteriów wyszukiwania jest bardzo częstym zadaniem. Jak mogę zastąpić ciąg fooze barwszystkich plików w bieżącym katalogu? zrobić to samo rekurencyjnie dla podkatalogów? zamieniać tylko, jeśli nazwa pliku pasuje do innego ciągu? zamieniać tylko, jeśli ciąg znajduje się w określonym kontekście? zastąpić, jeśli ciąg …
751 text-processing  awk  sed  perl 

10
Jak wstawić zawartość pliku do innego pliku przed wzorem (znacznikiem)?
File1 zawartość: line1-file1 "1" line2-file1 "2" line3-file1 "3" line4-file1 "4" File2 zawartość: line1-file2 "25" line2-file2 "24" Pointer-file2 "23" line4-file2 "22" line5-file2 "21" Po wykonaniu skryptu perl / shell File2treść powinna stać się: line1-file2 "25" line2-file2 "24" line1-file1 "1" line2-file1 "2" line3-file1 "3" line4-file1 "4" Pointer-file2 "23" line4-file2 "22" line5-file2 "21" …

4
Jak „grep” dla długości linii w danym zakresie?
UWAGA: To pytanie jest uzupełnieniem tego pytania i odpowiedzi: Jak „grep” dla długości linii * nie * w danym zakresie? Muszę uzyskać tylko wiersze z pliku tekstowego (lista słów oddzielona znakiem nowej linii), który ma zakres długości minimum lub równy 3 znakom, ale nie dłuższy lub równy 10. Przykład: WKŁAD: …
28 bash  sed  grep  perl 


13
Konwersja CSV na TSV
Mam wiele dużych plików CSV i chciałbym je w formacie TSV (format rozdzielany tabulatorami). Problem polega na tym, że w polach pliku CSV znajdują się przecinki, np .: A,,C,"D,E,F","G",I,"K,L,M",Z Oczekiwany wynik: A C D,E,F G I K,L,M Z (gdzie białe spacje to „twarde” karty) Mam Perla, Pythona i coreutils zainstalowane …


1
Na znak po shebang?
W skrypcie „support / apxs.in” projektu httpd Apache pojawia się tekst otoczony @znakami #!. Oznacza to, że pierwszy wiersz skryptu to: #!@perlbin@ -w Czy to jest sprawa Perla czy jądra UNIXa? Innymi słowy, można wykonać ten skrypt za pomocą path/to/script/script_name.in? Jeśli nie, to jaki jest powód uruchomienia skryptu z #!?1
Co się dzieje z tymi wszystkimi nazwami: prename, rename, file-rename?
W moim systemie Debian (cóż, moim systemie LMDE, ale wystarczająco blisko) mam co najmniej 3 różne renameprogramy: /usr/local/bin/rename: To jest skrypt Perla, napisany przez Toma Christiansena. Co dziwne, nie mogę znaleźć, który pakiet to zainstalował: $ dpkg -S /usr/local/bin/rename dpkg-query: no path found matching pattern /usr/local/bin/rename /usr/bin/prename: inny skrypt perla, …
24 debian  perl  rename 

1
Zamień wzór w pliku na zawartość innego pliku
Mam plik tekstowy ( devel.xml). Dodałem do niego słowo REPLACETHIS, aby zastąpić ten ciąg treścią w innym pliku ( temp.txt). Mam najbliższą rzecz: sed -i -e "/REPLACETHIS/r temp.TXT" -e "s///" devel.txt; Spowoduje to wstawienie treści po ciągu, a następnie usunięcie ciągu. Czy to najlepszy sposób, aby to zrobić?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.