Pytania otagowane jako python

Python jest interpretowanym, uniwersalnym językiem programowania wysokiego poziomu, którego filozofia projektowania kładzie nacisk na czytelność kodu.

8
Jak zainstalować Python 3.6?
Chciałbym zainstalować najnowszy Python, który w momencie pisania tego posta ma wersję 3.6. Jednak repozytorium mówi, że Python 3.4.2 jest najnowszą wersją. Próbowałem: $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install python3 python3 is already the newest version. $ python -V Python 3.4.2 Aby uaktualnić do Pythona 3.6 na mojej …


9
Zmień domyślną wersję Python3 w Ubuntu
Używam Ubuntu 16.04 LTS. Mam python3zainstalowany. Zainstalowano dwie wersje python 3.4.3i python 3.6. Ilekroć używam python3polecenia, python 3.4.3domyślnie trwa on . Chcę używać python 3.6z python3. python3 --version przedstawia version 3.4.3 Instaluję, ansiblektóry obsługuje version > 3.5. Tak więc, ilekroć wpisuję ansible w terminalu, generuje błąd z powodupython 3.4
72 ubuntu  python  python3 

6
Wykonuj polecenia powłoki w Pythonie
Obecnie studiuję testy penetracyjne i programowanie w języku Python. Chcę tylko wiedzieć, jak bym wykonał polecenie Linuksa w Pythonie. Polecenia, które chcę wykonać, to: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 -j REDIRECT --to-port 8080 Jeśli po prostu printużyję w Pythonie i uruchomię go …
65 python 


6
zipimport.ZipImportError: nie można zdekompresować danych; zlib niedostępny
Na RHEL 6.6 zainstalowałem Python 3.5.1 ze źródła. Próbuję zainstalować pip3 za pośrednictwem get-pip.py, ale dostaję Traceback (most recent call last): File "get-pip.py", line 19177, in <module> main() File "get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip zipimport.ZipImportError: can't decompress data; zlib not available …
60 rhel  python  pip  python3 

6
Używanie jq do wyodrębniania wartości i formatowania w CSV
Mam poniższy plik JSON: { "data": [ { "displayName": "First Name", "rank": 1, "value": "VALUE" }, { "displayName": "Last Name", "rank": 2, "value": "VALUE" }, { "displayName": "Position", "rank": 3, "value": "VALUE" }, { "displayName": "Company Name", "rank": 4, "value": "VALUE" }, { "displayName": "Country", "rank": 5, "value": "VALUE" }, …
58 bash  python  csv  json  jq 

4
Natychmiast zapisz stdout do pliku
Podczas próby zapisania standardowego skryptu ze skryptu w języku Python do pliku tekstowego ( python script.py > log) plik tekstowy jest tworzony po uruchomieniu polecenia, ale rzeczywista zawartość nie jest zapisywana, dopóki skrypt się nie zakończy. Na przykład: script.py: import time for i in range(10): print('bla') time.sleep(5) wypisuje na standardowe …
51 shell  python  stdout 


5
Zalecany sposób instalowania pakietów Pythona w Arch
Jaki jest zalecany sposób instalowania pakietów Pythona w Arch? Szukając ich na AUR i instalując je stamtąd (lub utwórz PKGBUILDplik, aby sam stworzyć pakiet), czy używasz pip? Zacząłem od zainstalowania rzeczy z Pacmana i AUR i nie wiem, czy rozsądnie byłoby mieszać z pippakietami.
4
python vs bc w ocenie 6 ^ 6 ^ 6
Oceniam wyrażenie 6^6^6za pomocą pythoni bcosobno. Zawartość pliku python to print 6**6**6. Kiedy wykonuję time python test.py, otrzymuję wynik jako real 0m0.067s user 0m0.050s sys 0m0.011s Następnie uruchomiłem polecenie, time echo 6^6^6 | bcktóre dało mi następujący wynik real 0m0.205s user 0m0.197s sys 0m0.005s Z tych wyników jasno wynika, że …

13
Konwersja CSV na TSV
Mam wiele dużych plików CSV i chciałbym je w formacie TSV (format rozdzielany tabulatorami). Problem polega na tym, że w polach pliku CSV znajdują się przecinki, np .: A,,C,"D,E,F","G",I,"K,L,M",Z Oczekiwany wynik: A C D,E,F G I K,L,M Z (gdzie białe spacje to „twarde” karty) Mam Perla, Pythona i coreutils zainstalowane …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.