Pytania otagowane jako options

Przekazywanie opcji, takich jak -l lub --word, do poleceń lub analizowanie ich w skryptach.


3
Jak mogę wykonać skrypt lokalny na zdalnym komputerze i dołączyć argumenty?
Napisałem skrypt, który działa poprawnie, gdy jest wykonywany lokalnie: ./sysMole -time Aug 18 18 Argumenty „-time” , „Aug” , „18” i „18” są pomyślnie przekazywane do skryptu. Teraz ten skrypt został zaprojektowany do działania na komputerze zdalnym, ale z lokalnego katalogu na komputerze lokalnym. Przykład: ssh root@remoteServer "bash -s" < …
7
Czy `-` jest używane tylko z cd?
cd - można przełączać między bieżącym a poprzednim katalogiem. Wygląda na to, że widziałem -wcześniej jako argumenty innych poleceń, choć nie pamiętam, czy -oznacza to to samo co z cd. Odkryłem, że -to nie działa ls. Jest - używany tylko z cd?

2
cp -L vs. cp -H
Problem Podczas kopiowania plików za pomocą cp -Hlub cp -Lotrzymuję te same wyniki: $ ls -l fileA fileA -> fileB $ cp fileA somewhere/ -H $ ls -l somewhere/ fileA # fileA is a copy of fileB, only renamed, with same properties! Ta odpowiedź tutaj opisuje obie opcje jako podobne …


5
getopt, getopts lub parsowanie ręczne - z czego korzystać, gdy chcę obsługiwać zarówno krótkie, jak i długie opcje?
Obecnie piszę skrypt Bash, który ma następujące wymagania: powinien działać na wielu różnych platformach Unix / Linux powinien obsługiwać zarówno opcje krótkie, jak i (GNU) Wiem, że getoptsbyłby to preferowany sposób pod względem przenośności, ale AFAIK nie obsługuje długich opcji. getoptobsługuje długie opcje, ale BashGuide zdecydowanie zaleca: Nigdy nie używaj …
3
tar cvf czy tar -cvf?
Nauczyłem się używać tar bez „-” dla opcji, tar cvfz dir.tar.gz Directory/ale ostatnio natrafiłem na nieco inną tar -czvfskładnię (myślę, że „f” musi być ostatnią opcją w tym przypadku). Oba działają na systemie Linux i Mac OS. Czy istnieje zalecana składnia z ou bez „-”, która jest bardziej przenośna w …

2
Jak nazywa się `--`?
Niedawno dowiedziałem się, --że jest to podwójny łącznik, który jest używany do poinformowania polecenia, że ​​lista opcji się skończyła, a to, co następuje, nie powinno być uważane za opcję. Więc, grep -- 'search_word' * szukałby danego search_word. Ale możesz zobaczyć nieoczekiwane zachowanie, jeśli usuniesz --i pojawi się pojedynczy plik, który …
23 command  options 

3
Pierwszeństwo opcji poleceń?
Wiem, że rm -f file1to siłą usunie file1bez monitowania mnie. Wiem również, że rm -i file1najpierw wyświetli monit przed usunięciemfile1 Teraz, jeśli wykonasz rm -if file1, to również wymusi usunięcie file1bez monitowania mnie. Jeśli jednak wykonasz rm -fi file1polecenie, wyświetli się monit przed usunięciem file1. Czy to prawda, że ​​łącząc …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.