Pytania otagowane jako perl

Perl to interpretowany, dynamiczny język programowania wysokiego poziomu, ogólnego przeznaczenia. Został pierwotnie opracowany przez Larry'ego Walla jako uniwersalny język skryptowy Unix, aby ułatwić przetwarzanie raportów, w okresie przy wsparciu społeczności open source, ewoluował i dojrzał do wykorzystania w programowaniu grafiki, administracji systemem, programowaniu sieci, finansach , bioinformatyka i inne zastosowania inżynieryjne.

9
Czy użycie „while true” do utrzymania skryptu przy życiu to dobry pomysł?
Właśnie wskakuję do unixa z innego świata i chciałem wiedzieć, czy while true do /someperlscript.pl done Sam skrypt perla wewnętrznie ma moduł obserwatora folderów / plików, który jest wykonywany, gdy pliki są zmieniane w lokalizacji docelowej. Czy to ( while true) dobry pomysł? Jeśli nie, jakie jest preferowane solidne podejście? …
19 shell  perl 7
Powtórz każdą linię wiele razy
Chciałbym, aby każda linia w pliku była powtarzana określoną liczbę razy. np. niech każda linia powtórzy się cztery razy: a b c staje się: a a a a b b b b c c c c Przeszukałem kilka stron i jest wiele pytań i odpowiedzi na odwrót, np. Łączenie zduplikowanych …

4
Jak otworzyć terminal, podzielić na 9 terminali i przełączać się między nimi za pomocą jednego skryptu?
Chciałbym otworzyć terminal, podzielić go na powiedzmy 9 części (3x3) i wykonać skrypt bash. Ale dla każdej części terminalu inny skrypt. Czy można to zrobić za pomocą Perla, Pythona, a nawet Bash? Jak mogę przełączać się między tymi małymi terminalami bez korzystania ze skrótów klawiaturowych? A tak przy okazji, używam …

3
Zamień ciąg wielowierszowy w plikach
Mam wiele plików, które chcę zaktualizować, zastępując jeden ciąg wieloliniowy innym ciągiem wieloliniowym. Coś w stylu: * Some text, * something else * another thing I chcę go zastąpić: * This is completely * different text Rezultat byłby taki, że po zastąpieniu plik zawierający pierwszy blok tekstu będzie teraz zawierał …

2
Jak mam sprawdzić, czy dany PID działa?
Piszę skrypt Perla, który analizuje pliki dziennika w celu zebrania PID, a następnie sprawdza, czy ten PID jest uruchomiony. Próbuję wymyślić najlepszy sposób na sprawdzenie tego. Oczywiście mógłbym zrobić coś takiego: system("ps $pid > /dev/null") && print "Not running\n"; Jednak wolę unikać połączenia systemowego, jeśli to możliwe. Dlatego pomyślałem, że …

4
porównaj dwie kolumny różnych plików i wydrukuj, jeśli pasuje
Używam Solaris 10, więc opcje grep obejmujące -f nie działają. Mam dwa pliki oddzielone potokami: plik1: abc|123|BNY|apple| cab|234|cyx|orange| def|kumar|pki|bird| plik 2: abc|123| kumar|pki| cab|234 Chciałbym porównać dwie pierwsze kolumny pliku 2 z plikiem 1 (przeszukaj całą zawartość pliku 1 w pierwszych dwóch kolumnach), jeśli pasują, wydrukuj dopasowaną linię pliku 1. …

5
Jak przekonwertować znaczniki czasu w kolumnie na datę?
Mam plik zawierający to: 1415602803,LOGIN SUCCESS,AUTH,user2,192.168.203.63,10.146.124.73,59996,22 1415602807,LOGIN SUCCESS,AUTH,user1,172.24.31.10,172.32.1.1,48191,22 1415602811,LOGIN FAILED,AUTH,root,172.24.166.153,10.146.124.73,52506,22 1415602815,LOGIN FAILED,AUTH,user3,192.168.123.55,10.146.32.99,55750,22 Chcę przekonwertować znacznik czasu na datę w tym formacie: 2014-11-10 02:00:03,LOGIN SUCCESS,AUTH,user2,192.168.203.63,10.146.124.73,59996,22 2014-11-10 02:00:07,LOGIN SUCCESS,AUTH,user1,172.24.31.10,172.32.1.1,48191,22 2014-11-10 02:00:11,LOGIN FAILED,AUTH,root,172.24.166.153,10.146.124.73,52506,22 2014-11-10 02:00:15,LOGIN FAILED,AUTH,user3,192.168.123.55,10.146.32.99,55750,22 Jak mogę to zrobić? Wiem, że to działa: perl -pe 's/(\d+)/localtime($1)/e'(z tego pytania ), ale format wyjściowy …

5
Usuń zduplikowane linie, zachowując ich kolejność
[root@server]# awk '!seen[$0]++' out.txt > cleaned awk: (FILENAME=out.txt FNR=8547098) fatal error: internal error Aborted [root@server]# „Serwer” ma: 8 GB RAM + 16 GB SWAP, x> 300 GB wolnego miejsca, amd64, procesor na pulpicie. Scientific Linux 6.6. Nic więcej na nim nie działa, aby wykonać OBCIĄŻENIE. Awk przerywa po kilku sekundach. …

6
Wydrukuj ciąg między dwoma nawiasami
Mam plik z tymi liniami G8 = P(G1,G3) G9 = P(G3,G4) G12 = P(G2,G9) G15 = P(G9,G5) G16 = P(G8,G12) G17 = P(G12,G15) Potrzebuję danych wyjściowych jako G1,G3 G3,G4 ..... Jak mogę to zrobić za pomocą komendy sed / grep lub Perla?
14 sed  grep  perl 

7
Jak usunąć wiele pustych linii z pliku?
Mam kilka plików tekstowych, których używam do robienia notatek - po prostu zwykły tekst, zwykle tylko za pomocą cat >> file. Czasami używam pustej linii lub dwóch (po prostu return - znak nowej linii), aby określić nowy temat / linię myśli. Na koniec każdej sesji, przed zamknięciem pliku za pomocą …
14 scripting  sed  awk  perl  filter 

2
Zastępowanie brakującej wartości pustym miejscem zerowym
Mam plik tekstowy rozdzielany tabulatorami input.txt wokół 30 000 wierszy, chciałbym sprawdzić każdy wiersz (wiersze s1..30 s) w poszukiwaniu brakującej wartości (tj. Pustego miejsca) i wypełnić brakującą wartość zerową wartością. Zobacz out.txt input.txt id no1 no2 no3 no4 s1 23 34 45 12 s2 4 4 s3 4 8 0 …

2
Używanie pustej linii jako kontekstowego „separatora grup” dla grep
Potrzebuję wyjścia grep z kontekstem, kolorem i pustymi liniami jako separatorem grupy. W tym pytaniu nauczyłem się definiować niestandardowe group-separatori zbudowałem moje polecenie grep w następujący sposób: grep --group-separator="" --color=always -A5 ale separator grupy w rzeczywistości nie jest pusty, zamiast tego nadal zawiera kod koloru (tj [[36m[[K[[m[[K.). To dlatego, że …
12 grep  perl  colors 

3
Czy istnieje sposób, aby perl -i nie zamazywał dowiązań symbolicznych?
Mój przyjaciel wskazuje, że jeśli to zrobisz: perl -pi.bak -e 's/foo/bar/' somefile kiedy „somefile” jest w rzeczywistości dowiązaniem symbolicznym, perl robi to, co mówią doktorzy: Robi to poprzez zmianę nazwy pliku wejściowego, otwarcie pliku wyjściowego pod oryginalną nazwą i wybranie tego pliku wyjściowego jako domyślnego dla instrukcji print (). Rozszerzenie, …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.