Pytania otagowane jako bash

Bash (Bourne-Again SHell) to domyślnie powłoka używana w interfejsie wiersza poleceń Ubuntu.

15
Jak wprowadzić bash lub ssh do działającego kontenera w trybie tła?
Chcę ssh lub uderzyć w działający kontener dokerów. Zobacz przykład: $ sudo docker run -d webserver webserver is clean image from ubuntu:14.04 $ sudo docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 665b4a1e17b6 webserver:latest /bin/bash ... ... 22/tcp, 80/tcp loving_heisenberg teraz chcę dostać coś takiego (przejdź do działającego …
933 bash  ssh  docker  container 

8
Jak zwiększyć zmienną w bash?
Próbowałem inkrementować zmienną numeryczną przy użyciu obu var=$var+1i var=($var+1)bez powodzenia. Zmienna jest liczbą, choć wydaje się, że bash odczytuje ją jako ciąg znaków. Wersja Bash 4.2.45 (1) -release (x86_64-pc-linux-gnu) na Ubuntu 13.10.
609 bash 


7
Jak mogę zdekodować ciąg base64 z wiersza poleceń?
Chciałbym napisać skrypt bash, aby zdekodować ciąg base64. Na przykład piszę, decode QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==a drukuje Aladdin:open sesamei wraca do monitu. Do tej pory próbowałem prostego pliku bash zawierającego, python -m base64 -d $1ale to polecenie oczekuje, że nazwa pliku nie jest łańcuchem. Czy istnieje inne nieinteraktywne polecenie (niekoniecznie w module Python), …
426 command-line  bash 

9
Jak utworzyć trwały alias Bash?
Chciałbym utworzyć alias do rmpolecenia, aby po wykonaniu tego polecenia pojawił się komunikat potwierdzający. Tworzę więc taki alias alias rm='rm -i'. Ale o ile wiem, jest to tymczasowy alias i żyje do momentu zamknięcia terminalu. Jak to wyjaśnione tutaj , aby zapisać alias stale muszę wykonać ~/.bash_aliaseslub ~/.bashrcpolecenia w terminalu …
381 bash  alias 

6
Jak dodać zmienne środowiskowe?
Używam Ubuntu 11.04. Korzystam z terminala, aby rozpocząć sesję bash i chcę dodać zmienną środowiskową: $r@hajt:~$ env THEVAR=/example Ale to nie działa. Pokazuje wszystkie zmienne, przy czym THEVAR jest ostatnim, ale kolejne wywołanie do envnie pokazuje THEVARjuż - env | grep THEVARnic nie zwraca. Podobnie skrypty z eksportem ( export …
363 bash 


16
Jak uruchomić skrypty .sh?
Ilekroć otwieram plik .sh, otwiera go w gedit zamiast w terminalu. Nie mogę znaleźć żadnej opcji podobnej do Kliknięcia prawym przyciskiem → Otwórz za pomocą → Inna aplikacja ... → Terminal . Jak mogę otworzyć ten plik w terminalu?

8
Jak całkowicie wyczyścić historię bash?
Chcę usunąć wszystkie poprzednie polecenia z historii mojego serwera. Użyłem history -ci wydaje się, że wszystko zostało wyczyszczone, ale kiedy ssh do serwera, wszystkie polecenia są nadal dostępne. Jak mogę je trwale usunąć?
254 bash  history 


4
Uruchom skrypt powłoki jako inny użytkownik, który nie ma hasła
Chciałbym uruchomić skrypt z głównej powłoki Ubuntu jako inny użytkownik, który nie ma hasła. Mam pełne uprawnienia sudo, więc spróbowałem: sudo su -c "Your command right here" -s /bin/sh otheruser Następnie muszę wprowadzić hasło, ale nie jestem pewien, czy ten skrypt naprawdę działa teraz pod tym użytkownikiem. Jak mogę potwierdzić, …
245 command-line  bash  sudo 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.