Pytania otagowane jako sudo

Pytania związane z poleceniem sudo, które umożliwia użytkownikom uruchamianie programów z uprawnieniami innego użytkownika (zwykle użytkownika root).10
Wykonać sudo bez hasła?
Zainspirowany tym pytaniem .... Jestem jedyną osobą korzystającą z mojego systemu z 12.04. Za każdym razem wydawam sudopolecenie; system prosi o podanie hasła użytkownika (które jest dobre na swój sposób). Jednak myślałem; bez aktywacji konta root ; jak mogę wykonać polecenia sudo, które nie będą wymagały hasła użytkownika do uwierzytelnienia. …


4
Uruchom skrypt powłoki jako inny użytkownik, który nie ma hasła
Chciałbym uruchomić skrypt z głównej powłoki Ubuntu jako inny użytkownik, który nie ma hasła. Mam pełne uprawnienia sudo, więc spróbowałem: sudo su -c "Your command right here" -s /bin/sh otheruser Następnie muszę wprowadzić hasło, ale nie jestem pewien, czy ten skrypt naprawdę działa teraz pod tym użytkownikiem. Jak mogę potwierdzić, …
245 command-line  bash  sudo 

13
Jak zmodyfikować nieprawidłowy plik „/ etc / sudoers”?
Jak edytować nieprawidłowy plik sudoers? Zgłasza poniższy błąd i nie pozwala mi ponownie edytować, aby go naprawić. Oto co się dzieje: $ sudo visudo >>> /etc/sudoers: syntax error near line 28 <<< sudo: parse error in /etc/sudoers near line 28 sudo: no valid sudoers sources found, quitting
238 sudo  visudo 

5
Jak uruchomić polecenie sudo bez hasła?
W jaki sposób ubuntuużytkownik obrazów AWS dla Ubuntu Server 12.04 ma hasło bez hasła sudodla wszystkich poleceń, gdy nie ma w nim konfiguracji /etc/sudoers? Używam serwera Ubuntu 12.04 na Amazon. Chcę dodać nowego użytkownika, który zachowuje się tak samo jak domyślny użytkownik Ubuntu. W szczególności chcę sudonowego hasła bez hasła …
235 sudo  aws 

5
Gdzie przechowywane są zniewagi sudo?
Dla tych, którzy lubią humor, sudomożna skonfigurować drukowanie losowej mniej lub bardziej obraźliwej lub śmiesznej frazy zamiast neutralnej Sorry, try again., dodając poniższy wiersz do /etc/sudoers(używając polecenia sudo visudo, nie edytując ręcznie!): Defaults insults Oto kilka przykładów: [sudo] password for bytecommander: The more you drive -- the dumber you get. …
234 sudo 

2
Jak uruchomić określone polecenia sudo bez hasła?
Na jednym komputerze często muszę od czasu do czasu uruchamiać sudopolecenia. sudoW większości przypadków nie mam nic przeciwko wprowadzeniu hasła . Istnieją jednak trzy sudopolecenia, które chcę uruchomić bez wprowadzania hasła : sudo reboot sudo shutdown -r now sudo shutdown -P now Jak mogę wykluczyć te polecenia z ochrony hasłem …
211 password  sudo 

10
Jak uruchomić / zatrzymać serwer MySQL?
Próbowałem znaleźć w niektórych artykułach opisujących, jak poprawnie uruchomić i zatrzymać serwer mysql. Znalazłem ten link: Jak uruchomić / zatrzymać serwer MySql na Ubuntu 8.04 | Świat blogów Abhi Uruchomiłem to polecenie: /etc/init.d/mysql start ale widzę ten błąd ERROR 1045 (28000) Access denied for user.... Po wypróbowaniu tego polecenia: sudo …
211 sudo  mysql 

8
Jak dodać użytkownika do grupy „sudo”?
W /etc/sudoerswidzę tak: # Allow members of group sudo to execute any command after they have # provided their password # (Note that later entries override this, so you might need to move # it further down) %sudo ALL=(ALL) ALL Jak mogę dodać użytkownika do tej sudogrupy?


8
Aliasy nie są dostępne podczas korzystania z sudo
Bawiłem się dziś z aliasami i zauważyłem, że aliasy nie są dostępne podczas używania sudo: danny@kaon:~$ alias alias egrep='egrep --color=auto' alias fgrep='fgrep --color=auto' alias grep='grep --color=auto' alias l='ls -CF' alias la='ls -A' alias ll='ls -alF' alias ls='ls --color=auto' danny@kaon:~$ ll -d / drwxr-xr-x 23 root root 4096 2011-01-06 20:29 // …
159 sudo  alias 

6
Jakie są różnice między „su”, „sudo -s”, „sudo -i”, „sudo su”?
Przeczytałem go już z instrukcji, ale nie widzę różnicy .. su - zmień ID użytkownika lub zostań superużytkownikiem sudo -s [command] Opcja -s(shell) uruchamia powłokę określoną przez zmienną środowiskową SHELL, jeśli jest ustawiona, lub powłokę określoną w passwd (5). Jeśli podano polecenie, jest ono przekazywane do powłoki w celu wykonania. …
148 sudo  su 

4
Plik Sudoers, włącz NOPASSWD dla użytkownika, wszystkie polecenia
Przedmowa Jest to dość złożone pytanie związane z plikiem Sudoers i ogólnie poleceniem sudo. UWAGA: Wprowadziłem te zmiany na dedykowanym komputerze z systemem Ubuntu Desktop 13.04, którego używam wyłącznie do celów edukacyjnych. Rozumiem, że włączenie NOPASSWD sudo jest ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Pytanie Początkowo moją jedyną zmianą w pliku sudoers …
142 sudo 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.