Pytania otagowane jako scripts

Skrypt to seria instrukcji zapisanych w pliku „zwykłego tekstu”. Interpreter skryptów (na przykład Bash lub inna powłoka, Python, Perl, Ruby itp.) Odczytuje plik i wykonuje instrukcje tak, jakby zostały wprowadzone w wierszu polecenia.

16
Jak uruchomić skrypty .sh?
Ilekroć otwieram plik .sh, otwiera go w gedit zamiast w terminalu. Nie mogę znaleźć żadnej opcji podobnej do Kliknięcia prawym przyciskiem → Otwórz za pomocą → Inna aplikacja ... → Terminal . Jak mogę otworzyć ten plik w terminalu?4
ssh: automatycznie akceptuje klucze
Napisałem ten mały skrypt narzędziowy: for h in $SERVER_LIST; do ssh $h "uptime"; done Po dodaniu nowego serwera $SERVER_LISTskrypt jest zatrzymywany za pomocą: The authenticity of host 'blah.blah.blah (10.10.10.10)' can't be established. RSA key fingerprint is a4:d9:a4:d9:a4:d9a4:d9:a4:d9a4:d9a4:d9a4:d9a4:d9a4:d9. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Próbowałem yes: for h …
218 ssh  scripts  openssh 

12
Jak mogę uzyskać listę wszystkich repozytoriów i umów PPA z wiersza poleceń w skrypcie instalacyjnym?
Wiem, jak wyświetlić listę wszystkich pakietów zainstalowanych w moim systemie. Ale w jaki sposób mogę uzyskać listę wszystkich repozytoriów i umów PPA w skrypcie, który mogę uruchomić na nowej maszynie w celu zreplikowania konfiguracji repozytorium, w tym kluczy? Wiem, że mogę zajrzeć /etc/apt/sources.listi /etc/apt/sources.list.d, ale szukam sposobu na wygenerowanie skryptu, …
6
Jak mogę utworzyć skrypt, który otwiera okna terminali i wykonuje w nich polecenia?
Mam trzy skrypty, które muszę uruchomić, kiedy uruchamiam komputer Ubuntu, uruchamiają one usługi, z których korzystam w moim środowisku programistycznym. Aby to zrobić, ręcznie otwieram trzy terminale i wpisuję polecenia. Czy istnieje sposób na utworzenie skryptu, który otworzy trzy terminale i wykona jedno polecenie w każdym z nich? (Każde polecenie …

11
Jak mogę utworzyć menu wyboru w skrypcie powłoki?
Tworzę prosty skrypt bash i chcę w nim utworzyć menu wyboru, takie jak to: $./script echo "Choose your option:" 1) Option 1 2) Option 2 3) Option 3 4) Quit I zgodnie z wyborem użytkownika chcę, aby były wykonywane różne działania. Jestem skryptem powłoki bash, szukałem odpowiedzi w Internecie, ale …


10
Jak wykonać skrypt, klikając dwukrotnie pliki .EXE w systemie Windows?
Jak mogę zrobić skrypt bash wykonywalny poprzez podwójne kliknięcie podobnie jak .exepliki w systemie Windows? Próbowałem utworzyć program uruchamiający i przypisać mu skrypt , ale istnieją dwie konsekwencje: terminal migocze, znika i nic się nie dzieje. musisz określić, aby uruchomić w terminalu, aby działać. Mam skrypt, który instaluje tomcat na …


7
Nie można wykonać pliku .sh: / bin / bash ^ M: zły interpreter
Chciałem wykonać skrypt powłoki: -rwxr-x--x 1 root root 17234 Jun 6 18:31 create_mgw_3shelf_6xIPNI1P.sh Próbowałem wykonać standardową procedurę, ale dostałem ten błąd: ./create_mgw_3shelf_6xIPNI1P.sh localhost 389 -l /opt/fews/sessions/AMGWM19/log/2013-06-06-143637_CLA-0 DEBUG cd/etc/opt/ldapfiles/ldif_in ; ./create_mgw_3shelf_6xIPNI1P.sh localhost 389 -l /opt/fews/sessions/AMGWM19/log/2013-06-06-143637_CLA-0 **ERROR sh: ./create_mgw_3shelf_6xIPNI1P.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory** Co to znaczy? Robiłem to …

11
Jak skrypt może sprawdzić, czy jest uruchamiany jako root?
Piszę prosty skrypt bash, ale potrzebuję go, aby sprawdzić, czy jest uruchamiany jako root, czy nie. Wiem, że jest to prawdopodobnie bardzo prosty sposób, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Żeby było jasne: Co to jest prosty sposób, aby napisać skrypt foo.sh , tak że polecenie ./foo.shwyjścia 0i polecenie …
104 bash  scripts  root 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.