Pytania otagowane jako variable-assignment

Proces ustawiania lub ponownego ustawiania wartości przechowywanej w lokalizacji (miejscach) przechowywania oznaczonej nazwą zmiennej.
9
Jak mogę zindeksować tablicę MATLAB zwróconą przez funkcję bez uprzedniego przypisania jej do zmiennej lokalnej?
Na przykład, jeśli chcę odczytać środkową wartość magic(5), mogę to zrobić w następujący sposób: M = magic(5); value = M(3,3); dostać value == 13. Chciałbym móc zrobić coś takiego: value = magic(5)(3,3); value = (magic(5))(3,3); zrezygnować ze zmiennej pośredniej. Jednak MATLAB narzeka Unbalanced or unexpected parenthesis or bracketna pierwszy nawias …


13
Jak przypisać z funkcji, która zwraca więcej niż jedną wartość?
Wciąż próbuję dostać się do logiki R. ... jaki jest „najlepszy” sposób na rozpakowanie (na LHS) wyników funkcji zwracającej wiele wartości? Najwyraźniej nie mogę tego zrobić: R> functionReturningTwoValues <- function() { return(c(1, 2)) } R> functionReturningTwoValues() [1] 1 2 R> a, b <- functionReturningTwoValues() Error: unexpected ',' in "a," R> …


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.