Pytania otagowane jako assignment-operator

Operator używany, gdy jeden obiekt jest przypisany do innego

2
Zrozumienie, kiedy data.table jest odniesieniem do (zamiast kopii) innego data.table
Mam mały problem ze zrozumieniem właściwości przejścia przez odniesienie data.table. Niektóre operacje wydają się „łamać” odniesienie i chciałbym dokładnie zrozumieć, co się dzieje. Po utworzeniu data.tablez innego data.table(poprzez <-, a następnie aktualizację nowej tabeli o :=, oryginalna tabela również ulega zmianie. Jest to oczekiwane, zgodnie z: ?data.table::copy i stackoverflow: pass-by-reference-the-operator-in-the-data-table-package …
12
Dlaczego w Javie nie ma złożonych wersji przypisań operatorów warunkowych i warunkowych lub? (&& =, || =)
Więc dla operatorów binarnych logicznych, Java ma &, |, ^, &&i ||. Podsumujmy pokrótce, co robią tutaj: JLS 15.22.2 Operatory logiczne Boole'a &, ^ i | JLS 15.23 Warunek i operator && JLS 15.24 Operator warunkowy lub || Dla &wartości truewynikowej jest, jeśli obie wartości operandów są true; w przeciwnym …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.