Pytania otagowane jako pid

Regulator proporcjonalnej całkującej pochodnej. Rodzaj algorytmu sterowania używany w wielu sytuacjach sterowania, zwłaszcza w układach serwo.


4
Jak mogę użyć biblioteki Arduino PID do prowadzenia robota w linii prostej?
Chciałbym stworzyć robota opartego na Arduino z 2 kołami, enkoderami kwadraturowymi na każdym kole, chipem sterownika mostka H (lub sterownikiem silnika) i kółkiem. Chcę użyć biblioteki PID, aby upewnić się, że prędkość jest proporcjonalna do odległości do przebycia. Na poziomie koncepcyjnym (zakładając, że silniki nie reagują identycznie na poziomy PWM), …
19 arduino  pid  driver  encoding 

3
Jak mogę automatycznie regulować parametry PID w locie?
Mam prosty system serwo, który wykorzystuje kontroler PID zaimplementowany w MCU do wykonania sprzężenia zwrotnego. Jednak właściwości systemu zmieniają się dynamicznie, dlatego parametrów PID nie można nigdy dostosować do wszystkich okoliczności. Mój robot to lekkie ramię z napędzanymi z tyłu silnikami elektrycznymi, podobnymi do tego: Ramię wykonuje kilka zadań, w …

3
Jak przeprowadzana jest kontrola PIV?
Rozważam eksperymentowanie z kontrolą PIV zamiast kontroli PID. W przeciwieństwie do PID, kontrola PIV ma bardzo mało wyjaśnień w Internecie i literaturze. Istnieje prawie jedno źródło informacji wyjaśniających tę metodę, którym jest artykuł techniczny autorstwa Parker Motion . Z diagramu metody sterowania (który znajduje się w domenie Laplace'a) rozumiem to, …


3
Strojenie PID quadkoptera
Kontynuując pytanie, które tu zadałem : niestabilność quadkoptera z prostym startem w trybie autonomicznym ... Chciałbym zadać kilka pytań na temat implementacji podstawowego PID dla quadrotora kontrolowanego przez moduł APM 2.6. (Używam ramki z 3DRobotics) Rozebrałem cały system sterowania do zaledwie dwóch bloków PID, jednego do kontrolowania przechyłu, a drugiego …

3
Nie rozumiem integralnej części regulatora PID
Nie rozumiem integralnej części regulatora PID. Załóżmy ten pseudokod z Wikipedii: previous_error = 0 integral = 0 start: error = setpoint - measured_value integral = integral + error*dt derivative = (error - previous_error)/dt output = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative previous_error = error wait(dt) goto start Na początku całka jest …
12 control  pid 


1
Wiele pętli kontrolnych z nakładającymi się efektami
Jestem zaznajomiony z wykorzystaniem PID do sterowania w pętli zamkniętej, gdy występuje pojedyncze wyjście i pojedynczy sygnał błędu określający, jak dobrze wyjście osiąga pożądaną wartość zadaną. Załóżmy jednak, że istnieje wiele pętli sterowania, każda z jednym wyjściem i jednym sygnałem błędu, ale pętle nie są w pełni niezależne. W szczególności, …
9 control  pid 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.