Pytania otagowane jako primitive-types

Typy wbudowane w dowolnym języku programowania, które są zdefiniowane w sposób aksjomatyczny i nie mogą być podzielone na inne typy w języku.

18
Jak przekonwertować NSString na numer NSNumber
Jak mogę przekonwertować NSStringzawierający szereg jakiegokolwiek prymitywnego typu danych (np int, float, char, unsigned int, itd.)? Problem polega na tym, że nie wiem, jaki typ numeru będzie zawierał łańcuch w czasie wykonywania. Mam pomysł, jak to zrobić, ale nie jestem pewien, czy to działa z dowolnym typem, także z wartościami …12
Jak sprawdzić, czy typ jest prymitywny
Mam blok kodu, który serializuje typ do tagu HTML. Type t = typeof(T); // I pass <T> in as a paramter, where myObj is of type T tagBuilder.Attributes.Add("class", t.Name); foreach (PropertyInfo prop in t.GetProperties()) { object propValue = prop.GetValue(myObj, null); string stringValue = propValue != null ? propValue.ToString() : String.Empty; …4
Ustawianie Java Short Value
Piszę mały kod w J2ME. Mam klasę z metodą setTableId(Short tableId). Teraz, kiedy próbuję pisać setTableId(100), daje to błąd czasu kompilacji. Jak ustawić wartość short bez deklarowania innej zmiennej short? Przy ustawianiu Longwartości mogę używać setLongValue(100L)i działa. Co to więc Loznacza i jaki charakter ma Shortwartość? Dzięki

7
Konwersja tablicy obiektów na tablicę ich typów pierwotnych
Jeśli masz tablicę obiektów Java, które mają typ pierwotny (na przykład Byte, Integer, Char itp.). Czy istnieje zgrabny sposób na przekształcenie go w tablicę typu pierwotnego? W szczególności można to zrobić bez konieczności tworzenia nowej tablicy i przeglądania zawartości w pętli. Na przykład dane Integer[] array jaki jest najładniejszy sposób …

3
Operator Remainder na int powoduje java.util.Objects.requireNonNull?
Próbuję uzyskać jak największą wydajność z jakiejś metody wewnętrznej. Kod Java to: List<DirectoryTaxonomyWriter> writers = Lists.newArrayList(); private final int taxos = 4; [...] @Override public int getParent(final int globalOrdinal) throws IOException { final int bin = globalOrdinal % this.taxos; final int ordinalInBin = globalOrdinal / this.taxos; return this.writers.get(bin).getParent(ordinalInBin) * this.taxos …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.