Pytania otagowane jako firebase-realtime-database

Firebase Realtime Database to hostowana w chmurze baza danych NoSQL, JSON, która zapewnia buforowanie w trybie offline i synchronizację. NIE używaj tego tagu w przypadku pytań o Cloud Firestore; zamiast tego użyj tagu [google-cloud-firestore].


4
Jaka jest różnica między Cloud Firestore a Firebase Realtime Database?
Google właśnie wydało Cloud Firestore, nową bazę danych dokumentów dla aplikacji. Czytam dokumentację, ale nie widzę wielu różnic między Firestore a Firebase DB. Chodzi przede wszystkim o to, że Firestore korzysta z dokumentów i kolekcji, które umożliwiają łatwe korzystanie z zapytań w porównaniu do Firebase, która jest tradycyjną bazą danych …

6
Zapytanie oparte na wielu klauzulach where w Firebase
{ "movies": { "movie1": { "genre": "comedy", "name": "As good as it gets", "lead": "Jack Nicholson" }, "movie2": { "genre": "Horror", "name": "The Shining", "lead": "Jack Nicholson" }, "movie3": { "genre": "comedy", "name": "The Mask", "lead": "Jim Carrey" } } } Jestem początkującym Firebase. Jak mogę uzyskać wynik z powyższych …

9
Nie udało się ukończyć kompilacji: typ programu już istnieje: com.google.android.gms.internal.measurement.zzabn
Podczas kompilacji projektu pojawia się następujący komunikat o błędzie: Program type already present: com.google.android.gms.internal.measurement.zzabn Message{kind=ERROR, text=Program type already present: com.google.android.gms.internal.measurement.zzabn, sources=[Unknown source file], tool name=Optional.of(D8)} lub D8: Program type already present: com.google.android.gms.internal.measurement.zzabo Z następującym stosem śledzenia w dzienniku Gradle at com.android.builder.profile.Recorder$Block.handleException(Recorder.java:55) at com.android.builder.profile.ThreadRecorder.record(ThreadRecorder.java:104) at com.android.build.gradle.internal.pipeline.TransformTask.transform(TransformTask.java:212)\\nat sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at …

7
Jak chronić punkt końcowy HTTP Firebase Cloud Function, aby zezwolić tylko na uwierzytelnionych użytkowników Firebase?
Dzięki nowej funkcji chmury Firebase postanowiłem przenieść część mojego punktu końcowego HTTP do Firebase. Wszystko działa świetnie ... Ale mam następujący problem. Mam dwa punkty końcowe zbudowane przez wyzwalacze HTTP (funkcje w chmurze) Punkt końcowy interfejsu API służący do tworzenia użytkowników i zwracania niestandardowego tokenu wygenerowanego przez pakiet Firebase Admin …7
Odmowa dostępu do Firebase
Jestem stosunkowo nowy w programowaniu i mam problemy. Mam ten kod do wysyłania danych do firebase app.userid = app.user.uid var userRef = app.dataInfo.child(app.users); var useridRef = userRef.child(app.userid); useridRef.set({ locations: "", theme: "", colorScheme: "", food: "" }); Jednak ciągle otrzymuję błąd: OSTRZEŻENIE FIREBASE: ustawiono na / users / (GoogleID) nie …


8
Firebase W klasie nie znaleziono żadnych właściwości do serializacji
Mam problemy z tworzeniem bazy danych Firebase. Próbuję modelować klasę. Bardzo prosta klasa: package com.glups.model; import com.google.firebase.database.IgnoreExtraProperties; @IgnoreExtraProperties public class AlumnoFB { private String nombre; private String apellidos; private String telefono; private String email; private Boolean tieneWhatsapp; private Boolean tieneTelegram; private Boolean tieneHangouts; private Long formaPago; private Double ratioHora; private …

5
Jaki byłby odpowiednik AWS z bazą danych czasu rzeczywistego Firebase?
W tej chwili pracuję nad nowym projektem gry, który będzie składał się z front-endu React Native i zaplecza opartego na Lambdzie. Aplikacja wymaga pewnych funkcji czasu rzeczywistego, takich jak aktywne rekordy użytkowników, geofencing itp. Patrzyłem na bazę danych czasu rzeczywistego Firebase, która wygląda na naprawdę eleganckie rozwiązanie do synchronizacji danych …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.