Pytania otagowane jako google-cloud-firestore

Cloud Firestore to automatycznie skalująca się baza danych dokumentów w czasie rzeczywistym do przechowywania, synchronizacji i odpytywania danych na potrzeby tworzenia aplikacji mobilnych, internetowych i serwerowych.

4
Jaka jest różnica między Cloud Firestore a Firebase Realtime Database?
Google właśnie wydało Cloud Firestore, nową bazę danych dokumentów dla aplikacji. Czytam dokumentację, ale nie widzę wielu różnic między Firestore a Firebase DB. Chodzi przede wszystkim o to, że Firestore korzysta z dokumentów i kolekcji, które umożliwiają łatwe korzystanie z zapytań w porównaniu do Firebase, która jest tradycyjną bazą danych …


9
Nie utworzono aplikacji Firebase „[DEFAULT]” - wywołaj Firebase.initializeApp () w Flutter i Firebase
Tworzę flutter App i mam zintegrowaną Firebase, ale wciąż pojawia się ten błąd, gdy klikam przycisk, aby się zarejestrować, zalogować lub wylogować. Widziałem innych ludzi, którzy zadawali to samo pytanie, ale wydaje mi się, że żadna z nich nie działa. Używam Fluttera i Android Studio. Czy może jakaś pomoc? To …


11
NullInjectorError: Brak dostawcy dla AngularFirestore
Uczę się Angulara szukając pomocy w naprawieniu błędu: podążam za tym linkiem: https://github.com/angular/angularfire2/blob/master/docs/install-and-setup.md aby stworzyć kątowy mały app z angular2 i angularfirestore2 ale kiedy trafiam na serwis, pojawia się poniższy błąd w konsoli przeglądarki. StaticInjectorError[AngularFirestore]: StaticInjectorError[AngularFirestore]: NullInjectorError: No provider for AngularFirestore! at _NullInjector.get (core.js:923) at resolveToken (core.js:1211) at tryResolveToken (core.js:1153) …

11
Podkolekcje zapytań Firestore
Wydawało mi się, że czytałem, że w nowym Firebase Firestore możesz wysyłać zapytania do podkolekcji, ale nie widzę żadnych przykładów. Na przykład mam konfigurację Firestore w następujący sposób: Tańce [kolekcja] danceName Piosenki [kolekcja] Nazwa piosenki Jak mogę zapytać „Znajdź wszystkie tańce, w których songName == 'X'”

18
firestore: PERMISSION_DENIED: brakujące lub niewystarczające uprawnienia
Otrzymuję błąd uzyskiwaniedocuments.com.google.firebase.firestore.FirebaseFirestoreException: PERMISSION_DENIED: brak uprawnień lub niewystarczające uprawnienia. dla poniższego kodu w instrukcji else db.collection("users") .get() .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() { @Override public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) { if (task.isSuccessful()) { for (DocumentSnapshot document : task.getResult()) { s(document.getId() + " => " + document.getData()); } } else { s("Error getting documents."+ …
10
Jak zaktualizować „tablicę obiektów” za pomocą Firestore?
Obecnie próbuję Firestore i utknąłem na czymś bardzo prostym: „aktualizowanie tablicy (czyli dokumentu podrzędnego)”. Moja struktura bazy danych jest super prosta. Na przykład: proprietary: "John Doe", sharedWith: [ {who: "first@test.com", when:timestamp}, {who: "another@test.com", when:timestamp}, ], Próbuję (bez powodzenia) wypchnąć nowe rekordy do shareWithtablicy obiektów. Próbowałem: // With SET firebase.firestore() .collection('proprietary') …


6
typ „List <dynamic>” nie jest podtypem typu „List <Widget>”
Mam fragment kodu, który skopiowałem z przykładu Firestore: Widget _buildBody(BuildContext context) { return new StreamBuilder( stream: _getEventStream(), builder: (context, snapshot) { if (!snapshot.hasData) return new Text('Loading...'); return new ListView( children: snapshot.data.documents.map((document) { return new ListTile( title: new Text(document['name']), subtitle: new Text("Class"), ); }).toList(), ); }, ); } Ale otrzymuję ten …

3
Odbiornik Firebase z hakami React
Próbuję wymyślić, jak korzystać z nasłuchiwania Firebase, aby dane firestore w chmurze były odświeżane za pomocą aktualizacji hooków reagowania. Początkowo zrobiłem to przy użyciu komponentu klasy z funkcją componentDidMount, aby uzyskać dane firestore. this.props.firebase.db .collection('users') // .doc(this.props.firebase.db.collection('users').doc(this.props.firebase.authUser.uid)) .doc(this.props.firebase.db.collection('users').doc(this.props.authUser.uid)) .get() .then(doc =&gt; { this.setState({ name: doc.data().name }); // loading: false, }); …

7
błąd NG6002: pojawia się w NgModule.imports AppModule, ale nie można go rozwiązać do klasy NgModule
Pierwszy raz korzystam ze firestore i pojawia się ten błąd. Z moich badań wydaje się, że to problem z Ivy. Nie mam dużego doświadczenia w modyfikowaniu pliku tsconfig.app.json, w którym to kierunku wskazano mnie, kierując się innymi odpowiedziami. Jedyną rzeczą, którą mogłem zmodyfikować z oryginalnego projektu, było użycie Angular Fire …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.