Pytania otagowane jako xml

Tag xml jest używany z pytaniami na temat używania Extensible Markup Language (XML), strukturalnego formatu dokumentu definiującego reguły kodowania tekstu. Podczas korzystania z tego tagu dołącz dodatkowe tagi, takie jak język programowania, zestawy narzędzi, używane technologie XML oraz inne tagi opisujące środowisko opublikowanego problemu. Elastyczność XML nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań do przesyłania danych ludzkich i maszynowych, dlatego należy być konkretnym w odniesieniu do narzędzi i bibliotek.


2
Edytor tekstu do otwierania dużych (gigantycznych, ogromnych, dużych) plików tekstowych [zamknięte]
W obecnej formie to pytanie nie pasuje do naszego formatu pytań i odpowiedzi. Oczekujemy, że odpowiedzi poparte będą faktami, referencjami lub wiedzą fachową, ale to pytanie prawdopodobnie będzie wymagało debaty, argumentów, ankiet lub rozszerzonej dyskusji. Jeśli uważasz, że to pytanie można poprawić i ewentualnie ponownie otworzyć, odwiedź centrum pomocy w …

13
Co oznacza <! [CDATA []]> w XML?
Często znajduję ten dziwny CDATAtag w XMLplikach: &lt;![CDATA[some stuff]]&gt; Zauważyłem, że ten CDATAtag zawsze pojawia się na początku, a następnie kilka rzeczy. Ale czasami jest używany, a czasem nie. Zakładam, że chodzi o zaznaczenie, że będą some stuffto „dane”, które zostaną później wstawione. Ale jakie to dane some stuff? Czy …
1014 xml  cdata 

17
Jak parsować XML w Pythonie?
Mam wiele wierszy w bazie danych zawierającej XML i próbuję napisać skrypt w języku Python, aby policzyć wystąpienia określonego atrybutu węzła. Moje drzewo wygląda następująco: &lt;foo&gt; &lt;bar&gt; &lt;type foobar="1"/&gt; &lt;type foobar="2"/&gt; &lt;/bar&gt; &lt;/foo&gt; Jak mogę uzyskać dostęp do atrybutów "1"i "2"kodu XML za pomocą Pythona?
1002 python  xml 

7
Co to jest „narzędzia: kontekst” w plikach układu Androida?
Począwszy od najnowszej nowej wersji narzędzia ADT zauważyłem ten nowy atrybut w plikach XML układu, na przykład: &lt;LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" tools:context=".MainActivity" /&gt; Do czego służy „narzędzia: kontekst”? Skąd w ogóle zna dokładną ścieżkę do zapisanej tam czynności? Czy wygląda na pakiet aplikacji w manifeście? Czy ogranicza się …


7
Jak skomentować blok tagów w XML?
Jak skomentować blok tagów w XML? Tj. Jak mogę skomentować &lt;staticText&gt;i wszystko w nim, w poniższym kodzie? &lt;detail&gt; &lt;band height="20"&gt; &lt;staticText&gt; &lt;reportElement x="180" y="0" width="200" height="20"/&gt; &lt;text&gt;&lt;![CDATA[Hello World!]]&gt;&lt;/text&gt; &lt;/staticText&gt; &lt;/band&gt; &lt;/detail&gt; Mógłbym użyć, &lt;!-- staticText--&gt;ale to tylko dla pojedynczych znaczników (jak wiem), jak //w Javie i C. Chciałbym czegoś więcej, …
795 xml  comments 

18
Jak wyrównać widoki u dołu ekranu?
Oto mój kod układu; &lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"&gt; &lt;TextView android:text="@string/welcome" android:id="@+id/TextView" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"&gt; &lt;/TextView&gt; &lt;LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout" android:orientation="horizontal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="bottom"&gt; &lt;EditText android:id="@+id/EditText" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"&gt; &lt;/EditText&gt; &lt;Button android:text="@string/label_submit_button" android:id="@+id/Button" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"&gt; &lt;/Button&gt; &lt;/LinearLayout&gt; &lt;/LinearLayout&gt; To, jak to wygląda, znajduje się po lewej stronie, a to, co chcę, …14
Jak mogę zapisać ustawienia aplikacji w aplikacji Windows Forms?
To, co chcę osiągnąć, jest bardzo proste: mam aplikację Windows Forms (.NET 3.5), która używa ścieżki do odczytu informacji. Ścieżkę tę może zmodyfikować użytkownik, korzystając z formularza opcji, który podaję. Teraz chcę zapisać wartość ścieżki do pliku do późniejszego wykorzystania. To byłoby jedno z wielu ustawień zapisanych w tym pliku. …

8
Jak ładnie wydrukować XML z linii poleceń?
Powiązane: Jak mogę ładnie wydrukować JSON w skrypcie powłoki (unix)? Czy istnieje skrypt powłoki (unix) do formatowania XML w postaci czytelnej dla człowieka? Zasadniczo chcę, aby przekształcić następujące: &lt;root&gt;&lt;foo a="b"&gt;lorem&lt;/foo&gt;&lt;bar value="ipsum" /&gt;&lt;/root&gt; ... w coś takiego: &lt;root&gt; &lt;foo a="b"&gt;lorem&lt;/foo&gt; &lt;bar value="ipsum" /&gt; &lt;/root&gt;
526 xml  unix  command-line 7
XDocument lub XmlDocument
Teraz się uczę, XmlDocumentale właśnie natknąłem się na to, XDocumenta kiedy próbuję znaleźć różnicę lub korzyści z nich, nie mogę znaleźć czegoś przydatnego, czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego używałbyś jednego nad drugim?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.