Pytania otagowane jako type-conversion

Konwersja typów to sposób niejawnej lub jawnej zmiany jednostki jednego typu danych na inny. Ma to na celu wykorzystanie pewnych funkcji hierarchii typów lub reprezentacji typów.

30
Utwórz ArrayList z tablicy
Mam tablicę, która została zainicjowana jak: Element[] array = {new Element(1), new Element(2), new Element(3)}; Chciałbym przekonwertować tę tablicę na obiekt ArrayListklasy. ArrayList<Element> arraylist = ???;

30
Jak przekonwertować ciąg na int w Javie?
На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : Как преобразовать String в int? Jak mogę przekonwertować Stringna intJava w Java? Mój ciąg zawiera tylko liczby i chcę zwrócić liczbę, którą reprezentuje. Na przykład, biorąc pod uwagę ciąg, "1234"wynikiem powinna być liczba 1234.


30
Jak sprawdzić, czy ciąg znaków jest liczbą (liczbą zmiennoprzecinkową)?
Jaki jest najlepszy możliwy sposób sprawdzenia, czy ciąg może być reprezentowany jako liczba w Pythonie? Obecnie posiadam funkcję: def is_number(s): try: float(s) return True except ValueError: return False Co nie tylko jest brzydkie i powolne, wydaje się niezgrabne. Nie znalazłem jednak lepszej metody, ponieważ wywołanie floatfunkcji głównej jest jeszcze gorsze.


15
Jak przekonwertować bajt [] UTF-8 na ciąg?
Mam byte[]tablicę, która jest ładowana z pliku, o którym wiadomo, że zawiera UTF-8 . W kodzie do debugowania muszę przekonwertować go na ciąg. Czy istnieje jeden liniowiec, który to zrobi? Pod przykrywkami powinien to być tylko przydział i memcopy , więc nawet jeśli nie zostanie wdrożony, powinno być możliwe.
14
Konwertuj Dziesiętnie na Podwój
Chcę użyć a, Track-Baraby zmienić Formkrycie a. To jest mój kod: decimal trans = trackBar1.Value / 5000; this.Opacity = trans; Podczas kompilowania aplikacji pojawia się następujący błąd: Nie można niejawnie przekonwertować typu decimalnadouble Próbowałem, używając transi doubleale wtedy Controlnie działa. Ten kod działał dobrze w poprzednim projekcie VB.NET.


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.