Pytania otagowane jako sequences


18
Wypisz wszystkie sekwencje w Postgres db 8.1 z SQL
Konwertuję bazę danych z postgres na mysql. Ponieważ nie mogę znaleźć narzędzia, które samo załatwi sprawę, zamierzam przekonwertować wszystkie sekwencje postgres na identyfikatory autoincrement w mysql z wartością autoincrement. Jak więc mogę wyświetlić listę wszystkich sekwencji w Postgres DB ( wersja 8.1 ) z informacjami o tabeli, w której jest …

30
Jak napisać ciąg Fibonacciego?
Początkowo błędnie zakodowałem program. Zamiast zwracać liczby Fibonacciego między zakresem (tj. StartNumber 1, endNumber 20 powinno = tylko te liczby między 1 a 20), napisałem, aby program wyświetlał wszystkie liczby Fibonacciego między zakresem (tj. StartNumber 1, endNumber 20 wyświetla = pierwsze 20 liczb Fibonacciego). Myślałem, że mam pewny kod. Nie …

13
Rozproszone generowanie numerów sekwencyjnych?
Generalnie zaimplementowałem generowanie numerów sekwencji przy użyciu sekwencji bazy danych w przeszłości. np. Używając Postgres SERIAL typu http://www.neilconway.org/docs/sequences/ Jestem jednak ciekawy, jak generować numery sekwencyjne dla dużych systemów rozproszonych, w których nie ma bazy danych. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie lub sugestie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie generowania numerów sekwencyjnych …

13
Funkcja sekwencji-zip dla C ++ 11?
Dzięki nowej pętli for opartej na zakresach możemy pisać kod podobny do for(auto x: Y) {} Która IMO jest ogromnym ulepszeniem (np.) for(std::vector<int>::iterator x=Y.begin(); x!=Y.end(); ++x) {} Czy można go użyć do zapętlenia dwóch równoczesnych pętli, jak zipfunkcja Pythona ? Dla osób niezaznajomionych z Pythonem kod: Y1 = [1,2,3] Y2 …
100 c++  c++11  sequences 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.