Pytania otagowane jako java-8

Tego znacznika należy używać w przypadku pytań specyficznych dla języka Java 8, który jest wersją 8 (numer wewnętrzny 1.8) platformy Java, wydanej 18 marca 2014 r. W większości przypadków należy również podać znacznik java.

25
Jak zainstalować Javę 8 na Macu
Chcę programować w najnowszej wersji JavaFX, która wymaga Java 8. Korzystam z IntelliJ 13 CE i Mac OS X 9 Mavericks. Uruchomiłem instalator Oracle 8 Java, a pliki wyglądają tak, jakby były na końcu /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_05.jdk ale poprzednie wersje są na /System/Library/Java/JavaFrameworks/jdk1.6.... Nie jestem pewien, dlaczego najnowszy instalator umieszcza to /Libraryzamiast …

17
:: operator (dwukropek) w Javie 8
Eksplorowałem źródło Java 8 i bardzo zaskoczyłem tę część kodu: //defined in IntPipeline.java @Override public final OptionalInt reduce(IntBinaryOperator op) { return evaluate(ReduceOps.makeInt(op)); } @Override public final OptionalInt max() { return reduce(Math::max); //this is the gotcha line } //defined in Math.java public static int max(int a, int b) { return (a …
956 java  java-8 

21
Java 8 Lista <V> do mapy <K, V>
Chcę przetłumaczyć listę obiektów na mapę przy użyciu strumieni i lambd Java 3. Tak napisałbym to w Javie 7 i niższych. private Map&lt;String, Choice&gt; nameMap(List&lt;Choice&gt; choices) { final Map&lt;String, Choice&gt; hashMap = new HashMap&lt;&gt;(); for (final Choice choice : choices) { hashMap.put(choice.getName(), choice); } return hashMap; } Mogę to łatwo …


15
Kiedy stosować: domyślna metoda interfejsu Java 8+, a nie metoda abstrakcyjna
Java 8 pozwala na domyślną implementację metod w interfejsach zwanych metodami domyślnymi . Nie jestem pewien interface default method, kiedy powinienem użyć tego rodzaju zamiast abstract class(z abstract method(s)). Kiedy zatem należy stosować interfejs z metodami domyślnymi, a kiedy należy stosować klasę abstrakcyjną (z metodami abstrakcyjnymi)? Czy klasy abstrakcyjne są …


6
Czy zawsze powinienem używać strumienia równoległego, jeśli to możliwe?
W Javie 8 i lambdach łatwo jest iterować kolekcje jako strumienie, a równie łatwo korzystać z równoległego strumienia. Dwa przykłady z dokumentów , drugi z wykorzystaniem parallelStream: myShapesCollection.stream() .filter(e -&gt; e.getColor() == Color.RED) .forEach(e -&gt; System.out.println(e.getName())); myShapesCollection.parallelStream() // &lt;-- This one uses parallel .filter(e -&gt; e.getColor() == Color.RED) .forEach(e -&gt; …

6
Znajdź pierwszy element według predykatu
Właśnie zacząłem grać z lambdami Java 8 i próbuję zaimplementować niektóre rzeczy, do których jestem przyzwyczajony w językach funkcjonalnych. Na przykład większość języków funkcjonalnych ma funkcję wyszukiwania, która działa na sekwencjach lub listach zwracających pierwszy element, dla którego jest predykat true. Jedyny sposób, w jaki mogę to osiągnąć w Javie …
504 java  java-8  java-stream 


8
Konwertowanie między java.time.LocalDateTime i java.util.Date
Java 8 ma zupełnie nowy interfejs API dla daty i godziny. Jedną z najbardziej przydatnych klas w tym interfejsie API jest LocalDateTimeprzechowywanie niezależnej od strefy czasowej wartości daty z czasem. Prawdopodobnie miliony linii kodu używają java.util.Datedo tego celu starszej klasy . W związku z tym podczas łączenia starego i nowego …

25
Java Lambda funkcja, która generuje wyjątek?
Wiem, jak utworzyć odwołanie do metody, która ma Stringparametr i zwraca int: Function&lt;String, Integer&gt; Nie działa to jednak, jeśli funkcja zgłasza wyjątek, powiedzmy, że jest zdefiniowana jako: Integer myMethod(String s) throws IOException Jak zdefiniowałbym to odniesienie?
469 java  lambda  java-8 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.